Behandeling van aangeboren arm- of handafwijkingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij aangeboren arm- of handafwijkingen. Welke behandeling uw kind krijgt is afhankelijk van het type aangeboren arm/handafwijking en de dingen die uw kind daardoor minder goed kan (functiebeperkingen).

De meeste kinderen krijgen een combinatie van onderstaande behandelingen. Als er verschillende mogelijkheden zijn, bespreken we deze met u en uw kind en stemmen we af welke behandeling(en) het beste passen bij de aangeboren afwijking en hulpvraag.


  • Meestal vooraf, maar vooral ook in na een operatie, is het aanmeten en dragen van een spalkje nodig. Het spalkje zorgt ervoor dat de verbeterde stand en de functie van de hand en of vingers behouden blijft. Ook verbetert het spalkje de de stand tijdens de groei en ontwikkeling. Afhankelijk van wat we met het spalkje willen bereiken, moet uw kind het spalkje ‘s nachts en/of overdag dragen. De handtherapeut maakt het spalkje op maat voor uw kind.

    Bij voetafwijkingen bekijken we of steunzolen of aangepaste schoenen nodig zijn.

Patiëntenzorg Behandelingen Aangeboren arm- of handafwijkingen

Behandeling van aangeboren arm- of handafwijkingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij aangeboren arm- of handafwijkingen. Welke behandeling uw kind krijgt is afhankelijk van het type aangeboren arm/handafwijking en de dingen die uw kind daardoor minder goed kan (functiebeperkingen).

lees meer

Afspraak maken

Voor een afspraak bij het team voor aangeboren arm- of handafwijkingen bij kinderen in het Radboudumc verwijst een huisarts of specialist uw kind door.

Waarom naar het Amalia?

Voor aangeboren arm of handafwijkingen hebben we een gecombineerd spreekuur waarbij zorgverleners van de specilismen Kinderrevalidatie en Plastische Chirurgie tegelijk aanwezig zijn.

lees meer

Waarom naar het Amalia?

Voor aangeboren arm of handafwijkingen hebben we een gecombineerd spreekuur waarbij zorgverleners van de specialismen Kinderrevalidatie en Plastische Chirurgie tegelijk aanwezig zijn. Uw kind heeft een doorverwijzing nodig van de huisarts of van een andere specialist die bij uw kind betrokken is, bijvoorbeeld de kinderarts.

Ontwikkeling en hulpvraag van uw kind

Tijdens het spreekuur bespreken wij de gevolgen van de aangeboren arm- en/of handafwijking voor de functie van de arm en/of hand van uw kind. Ook gaan we in op de te verwachten ontwikkeling van de arm/handfunctie van uw kind in de toekomst. De ontwikkeling van uw kind en de hulpvraag van u en uw kind staan centraal in onze analyse en het behandelvoorstel

Afspraken op kinderleeftijd

Bij veel aangeboren arm- en/of handafwijkingen willen we de groei en ontwikkeling van uw kind door de jaren blijven volgen. Tijdens belangrijke fasen in de ontwikkeling plannen we daarom een controleafspraak op de poli. Bijvoorbeeld rond de leeftijd van  3, 5, 12 en 16 jaar. Als er tussendoor problemen ontstaan kunt u uiteraard in overleg eerder terecht.


Meedoen aan onderzoek

Als er mogelijk sprake is van een erfelijke aandoening vragen wij u om deel te nemen aan het AGORA onderzoek. In het onderzoek wordt gezocht naar oorzaken van verschillende aangeboren aandoeningen bij kinderen. lees meer

Meedoen aan onderzoek

Als er mogelijk sprake is van een erfelijke aandoening vragen wij u om deel te nemen aan het AGORA onderzoek. Het Amalia kinderziekenhuis, de afdeling Health Evidence en de afdeling Genetica van het Radboudumc zijn samen in 2005 een groot onderzoek gestart, genaamd AGORA. AGORA staat voor Aetiologisch onderzoek naar Genetische en Omgevings Risicofactoren voor Aandoeningen bij kinderen. In het onderzoek wordt gezocht naar oorzaken van verschillende aangeboren aandoeningen bij kinderen. Wij vragen u om vragenlijsten in te vullen over allerlei omstandigheden rondom de zwangerschap. Ook nemen we bloed bij uw kind af. Dit slaan we op voor (toekomstig) genetisch onderzoek. Daarnaast nemen we ook van de beide biologische ouders bloed af.

Meer informatie


Team

Het team bestaat uit een kinderrevalidatiearts of physician assistant, een plastisch chirurg, een handentherapeut of ergotherapeut en een wondverpleegkundige. Bij de eerste afspraak van uw kind maken zij allemaal kennis met u en uw kind.

lees meer

Team

Het team bestaat uit een kinderrevalidatiearts of physician assistant, een plastisch chirurg, een handentherapeut of ergotherapeut en een wondverpleegkundige. Bij de eerste afspraak van uw kind maken zij allemaal kennis met u en uw kind en worden zij betrokken bij de zorg. Alleen de wondverpleegkundige is daar niet bij. 

Handtherapeut

Een handtherapeut is een gespecialiseerde ergotherapeut of fysiotherapeut die een vervolgopleiding heeft gevolgd en kennis en ervaring heeft in het onderzoeken en behandelen van complexe handaandoeningen (aangeboren of na een trauma). 

Wondverpleegkundige

Als uw kind geopereerd wordt, dan heeft het alle controles na de operatie met dit team. Er wordt dan ook een wondverpleegkundige betrokken als dat nodig is.

Arts in opleiding

Het Radboudumc is een universitair ziekenhuis waar artsen en therapeuten worden opgeleid. Hierdoor kom het regelmatig voor dat er ook artsen en therapeuten in opleiding bij afspraken aanwezig zijn. Als u dit niet wilt, mag u dit altijd aangeven.

Betrokken afdelingen

Voor kinderen met aangeboren hand- en armafwijkingen werken de specialismen kinderrevalidatie, plastische chirurgie en ergotherapie met elkaar samen.


Kinder­revalidatie

Revalidatie bij kinderen met neurologische aandoeningen, met als aandachtsgebieden spierziekten en erfelijke bewegingsstoornissen. lees meer

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet