Het spreekuur

Op de polikliniek voor aangeboren arm of handafwijkingen vindt een gecombineerd spreekuur van de afdeling Revalidatie en Plastische Chirurgie van het Radboudumc plaats. Kinderen kunnen voor het spreekuur aangemeld worden via een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts, de kinderarts, de orthopeed, een plastisch chirurg of een andere medisch specialist.

Binnen het spreekuur bespreken wij de gevolgen van de aangeboren afwijking voor de functie van de hand van uw kind. De ontwikkeling van uw kind en de hulpvraag van u en uw kind staan centraal in onze analyse en het behandelvoorstel.
 
Patientenzorg Behandelingen Aangeboren arm- of handafwijkingen

Behandeling van aangeboren arm- of handafwijkingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij aangeboren arm- of handafwijkingen. Welke behandeling uw kind krijgt is afhankelijk van het type aangeboren arm/handafwijking en de dingen die uw kind daardoor minder goed kan (functiebeperkingen). lees meer

Behandeling van aangeboren arm- of handafwijkingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij aangeboren arm- of handafwijkingen. Welke behandeling uw kind krijgt is afhankelijk van het type aangeboren arm/handafwijking en de dingen die uw kind daardoor minder goed kan (functiebeperkingen).

Operatie

Soms stellen we een operatieve behandeling voor. Deze kan bestaan uit  één of meerdere correcties door de plastisch chirurg tijdens de groei en ontwikkeling van uw kind.

Spalkje

Meestal is vooraf, maar vooral ook in de nabehandeling het aanmeten en dragen van een spalkje nodig. Het spalkje zorgt ervoor dat de verbeterde stand en de functie van de hand en of vingers behouden blijft. Ook verbetert het spalkje de verdere groei en ontwikkeling. Afhankelijk van wat we met het spalkje willen bereiken moet uw kind het spalkje ‘s nachts en/of overdag dragen. De handtherapeut maakt het spalkje op maat voor uw kind.

Oefentherapie

Soms heeft uw kind naast het spalkje ook oefentherapie door een handtherapeut of ergotherapeut nodig. In andere gevallen is alleen de behandeling met het spalkje voldoende. Oefentherapie kunt u dit u in de buurt doen onder begeleiding van de therapeut van het congenitale handenteam.

Combinatie van behandelingen

De meeste kinderen krijgen een combinatie van bovenstaande behandelingen. Als er verschillende mogelijkheden zijn, bespreken we deze met u en uw kind en stemmen af welke behandeling(en) het beste passen bij de aangeboren afwijking en bij de hulpvraag van u en uw kind.

Controle

Controle op het handenspreekuur of bij de handtherapeut vindt in overleg plaats.


Afspraak maken

Voor een afspraak bij het team voor aangeboren arm- of handafwijkingen bij kinderen in het Radboudumc verwijst een huisarts of specialist uw kind door.

Het spreekuur

De multidisciplinaire poli van de afdeling Revalidatie en Plastische Chirurgie is de enige poli in de regio waar kinderen met een aangeboren handafwijking terecht kunnen bij een multidisciplinair team. lees meer

Meedoen aan onderzoek

Als er mogelijk sprake is van een erfelijke aandoening vragen wij u om deel te nemen aan het AGORA onderzoek. In het onderzoek wordt gezocht naar oorzaken van verschillende aangeboren aandoeningen bij kinderen. lees meer

Meedoen aan onderzoek

Als er mogelijk sprake is van een erfelijke aandoening vragen wij u om deel te nemen aan het AGORA onderzoek. Het Amalia kinderziekenhuis, de afdeling Health Evidence en de afdeling Genetica van het Radboudumc zijn samen in 2005 een groot onderzoek gestart, genaamd AGORA. AGORA staat voor Aetiologisch onderzoek naar Genetische en Omgevings Risicofactoren voor Aandoeningen bij kinderen. In het onderzoek wordt gezocht naar oorzaken van verschillende aangeboren aandoeningen bij kinderen. Wij vragen u om vragenlijsten in te vullen over allerlei omstandigheden rondom de zwangerschap. Ook nemen we bloed bij uw kind af. Dit slaan we op voor (toekomstig) genetisch onderzoek. Daarnaast nemen we ook van de beide biologische ouders bloed af.

Meer informatie


Team

Het team bestaat uit een kinderrevalidatiearts of physician assistant, een plastisch chirurg, een handentherapeut of ergotherapeut en een wondverpleegkundige. Bij de eerste afspraak van uw kind maken zij allemaal kennis met u en uw kind. lees meer

Team

Het team bestaat uit een kinderrevalidatiearts of physician assistant, een plastisch chirurg, een handentherapeut of ergotherapeut en een wondverpleegkundige. Bij de eerste afspraak van uw kind maken zij allemaal kennis met u en uw kind en worden zij betrokken bij de zorg. Alleen de wondverpleegkundige is daar niet bij. Bij de afspraken daarna sluiten alleen de zorgprofessionals aan die bij dat deel van de behandeling nodig zijn.

Wondverpleegkundige

Als uw kind geopereerd wordt, dan heeft het alle controles na de operatie met dit team. Er wordt dan ook een wondverpleegkundige betrokken als dat nodig is.

Arts in opleiding

Het Radboudumc is een universitair ziekenhuis waar artsen en therapeuten worden opgeleid. Hierdoor kom het regelmatig voor dat er ook artsen en therapeuten in opleiding bij afspraken aanwezig zijn. Als u dit niet wilt, mag u dit altijd aangeven.

Betrokken afdelingen

Voor kinderen met aangeboren hand- en armafwijkingen werken de specialismen kinderrevalidatie, platische chirurgie en ergotherapie met elkaar samen.


Kinder­revalidatie

Revalidatie bij kinderen met neurologische aandoeningen, met als aandachtsgebieden spierziekten en erfelijke bewegingsstoornissen. lees meer

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet