Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn.
  • Hoofdpijn en duizeligheid. Deze bijwerkingen zijn een gevolg van het wijder worden van de bloedvaten. Dit verdwijnt meestal na enkele weken wanneer het lichaam aan het medicijn gewend is.
  • Vasthouden van vocht waardoor uw enkels/onderbenen of handen kunnen opzwellen.
  • Bloedarmoede en levertest afwijkingen
  • Neusklachten zoals een loopneus en bloedneus
  • Maag-darm klachten zoals misselijkheid, buikpijn, diarree of obstipatie.

Allergieën

Allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidsklachten adviseren we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts en/of behandelaar.
Patiëntenzorg Behandelingen Ambrisentan (Volibris®)

Wat is ambrisentan?

Ambrisentan is een bloedvatverwijder. Het verlaagt de bloeddruk in de longslagader. Ambrisentan wordt voorgeschreven bij pulmonale arteriële hypertensie (PAH). Meestal duurt het 1 tot 3 maanden voordat we kunnen beoordelen of het medicijn werkt. lees meer

Wat is ambrisentan?

Ambrisentan behoort tot de groep endotheline-receptor blokkers (endotheline receptor antagonist). Deze medicijnen remmen de werking van endotheline. Endotheline is een hormoon dat zorgt voor vernauwing van de bloedvaten. Ambrisentan is dus een bloedvatverwijder. Deze bloedvatverwijding zorgt bijvoorbeeld in de longslagader voor een daling van de bloeddruk en in handen en voeten voor een betere bloeddoorstroming.  Meestal duurt het 1 tot 3 maanden voordat we kunnen beoordelen of ambrisentan werkt.

Ambrisentan wordt voorgeschreven bij pulmonale arteriële hypertensie (PAH). PAH kan door verschillende ziekten worden veroorzaakt, onder andere door reumatische auto-immuunziekten zoals systemische sclerose. Bij patiënten met PAH is er sprake van een te hoge bloeddruk in de longslagader. Door de longslagader stroomt het bloed vanuit het hart naar de longen toe. Wanneer de druk in de longslagader verhoogd is, moet het hart harder werken. Dit kan klachten veroorzaken zoals kortademigheid, vermoeidheid, flauwvallen, pijn op de borst en vocht vasthouden in de benen.

Het gebruik

Ambrisentan is beschikbaar in de vorm van tabletten van 5 of 10 mg. Ambrisentan neemt u 1 keer per dag in. Uw behandelaar spreekt met u af hoeveel tabletten u moet gebruiken.

Bewaaradvies

Ambrisentan moet droog bewaard worden op kamertemperatuur.

Contact

Afdeling Reumatologie

(024) 361 45 80

Pulmonale Hypertensie

Een verhoogde bloeddruk in de longslagader noemen we pulmonale hypertensie. Het is een gevolg van een grote groep ziektes. Om te bepalen welke behandeling het beste is, moeten we weten wat de exacte oorzaak van pulmonale hypertensie is. 

lees meer

Tijdens de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Na het starten van ambrisentan moet u bloed laten prikken. In het begin is dit regelmatig nodig om te controleren hoe uw lichaam reageert. Ambrisentan mag niet met alle medicijnen gecombineerd worden. lees meer

Tijdens de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Na het starten van ambrisentan moet u bloed laten prikken. In het begin is dit regelmatig nodig om te controleren hoe uw lichaam reageert. Eventueel passen we de dosis ambrisentan aan. Als er stoornissen in uw bloed optreden, dan gaan deze meestal weer voorbij. Bij verandering van de dosering controleren we u waarschijnlijk extra.

Andere medicijnen

Ambrisentan mag niet met alle medicijnen gecombineerd worden. Bepaalde medicijnen kunnen bij gelijktijdig gebruik de bloedspiegels van ambrisentan en/of sommige bijwerkingen beïnvloeden. Ook kan ambrisentan de werking en bijwerkingen van andere medicijnen beïnvloeden. Meld daarom altijd bij uw behandelaar dat u met ambrisentan behandeld wordt. Overleg met uw eigen behandelaar bij verandering van uw medicatie gebruik.  Wees voorzichtig in combinatie met tadalafil, ciclosporine A, rifampicine en het jichtmedicijn allopurinol.

Alcohol

In combinatie met ambrisentan wordt het risico op leverfunctiestoornissen verhoogd. Overleg met uw eigen behandelaar of gebruik van alcohol met mate is toegestaan.

Autorijden

Als ambrisentan leidt tot duizeligheid mag u niet autorijden.

Operaties en tandheelkundige ingrepen

Wij adviseren om uw (tand)arts te melden dat u ambrisentan gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen.

Reizen

Overleg met uw behandelend arts of en hoe u mag reizen. Denk eraan om tijdig een medicatie paspoort bij uw apotheek aan te vragen en neem dit overzicht mee op reis.

Vaccinaties

Bij een reumatische ziekte adviseren wij om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten vaccineren door uw huisarts. Heeft u een vaccinatie nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw reumatoloog of huisarts. 

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Van ambrisentan is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Als u in de nabije toekomst zwanger wilt worden of onverwacht zwanger bent, adviseren wij u dit aan te geven bij uw behandelaar. Ambrisentan kan namelijk schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Het advies is om tijdens de behandeling met ambrisentan voor een betrouwbare anticonceptie te zorgen en voordat u start met het medicijn een zwangerschap uit te sluiten. U mag geen borstvoeding geven als u ambrisentan gebruikt.

Mogelijke bijwerkingen

U kunt last krijgen van verschillende bijwerkingen zoals hoofdpijn en duizeligheid, een loopneus of een bloedneus en maag-darm klachten. lees meer

Afdeling Reumatologie

De afdeling Reumatologie onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet