Patientenzorg Behandelingen Aortaklepvervanging met hulp van katheter

Over aortaklepstenose

De TAVI-procedure is nodig vanwege een ernstige vernauwing van de aortaklep (aortaklepstenose).

lees meer

Over aortaklepstenose

TAVI staat voor Transcatheter Aortic Valve Implantation. Hierbij brengen we via een slagader onder het sleutelbeen of via een liesslagader een biologische aortaklepprothese in. Deze ingreep is nodig vanwege een ernstige vernauwing van de aortaklep (aortaklepstenose).

Wat is een aortaklepstenose?

In het hart zitten 4 kleppen die ervoor zorgen dat het bloed bij elke hartslag maar één kant op kan. Eén van deze kleppen is de aortaklep. Via deze klep stroomt het bloed vanuit het hart naar alle delen van het lichaam. Bij u is de aortaklep vernauwd, waardoor de linker hartkamer hard moet werken om het bloed in de grote lichaamsslagader (aorta) te pompen.

U zult hierdoor klachten ervaren als:
 • vermoeidheid
 • kortademigheid
 • pijn op de borst

Hoe ontstaat een vernauwde aortaklep?

De belangrijkste oorzaak van het vernauwd raken van de aortaklep is veroudering. Door veroudering treedt verkalking van de klep op en worden de klepbladen minder soepel. Het gevolg is dat het bloed minder goed door de klep kan stromen omdat de klep niet goed opent en sluit. Hierdoor ontstaat een belemmering van de bloedstroom.
Zodra iemand klachten krijgt door een ernstige vernauwing van de aortaklep is er een reden om de aortaklep te vervangen. Dit is vooral nodig om patiënten van hun klachten af te helpen en hiermee de kwaliteit van leven te verbeteren.


Contact

Verpleegafdeling Cardiologie

(024) 361 89 65

Wat is een TAVI?

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) is een aortaklepvervanging met een katheter. De nieuwe aortaklep bestaat uit biologisch materiaal en wordt via een katheter op de plaats van de oude vernauwde klep geplaatst.

lees meer

Wat is een TAVI?

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) is een aortaklepvervanging met een katheter. De nieuwe aortaklep bestaat uit biologisch materiaal en wordt via een katheter op de plaats van de oude vernauwde klep geplaatst.
In het Radboudumc wordt een TAVI meestal uitgevoerd via de slagader onder het sleutelbeen. Daarnaast zijn er nog 3 andere toegangsroutes waardoor de klepimplantatie kan worden verricht. Om de definitieve toegangsroute te bepalen, maken we een CT-scan . Bij dit onderzoek beoordeelt de arts de eigenschappen van het hart en de grote vaten. In het bijzonder de afmetingen van de aortaklep, de hoeveelheid kalk, en de afmetingen en afwijkingen van de slagaders.

De toegangsroute bij een TAVI:
 • Via de slagader onder het sleutelbeen
 • Via de liesslagader
 • Via de punt van het hart, tussen de ribbenboog door
 • Via de grote lichaamsslagader (aorta) vlak boven het hart

Wat is het effect op uw gezondheid?

Het merendeel van de patiënten merkt een duidelijke vermindering van de klachten. Houd er wel rekening mee dat klachten die niet door de hartklepvernauwing worden veroorzaakt niet verbeteren, bijvoorbeeld longklachten.

Komt u in aanmerking voor een TAVI?

De arts heeft al met u besproken dat u mogelijk in aanmerking komt voor een TAVI. Het definitieve besluit hiervoor wordt genomen tijdens het bezoek aan de pré-operatieve TAVI polikliniek.

lees meer

Komt u in aanmerking voor een TAVI?

De arts heeft al met u besproken dat u mogelijk in aanmerking komt voor een TAVI. Het definitieve besluit hiervoor wordt genomen tijdens het bezoek aan de pré-operatieve TAVI polikliniek.


 • Tijdens dit bezoek heeft u een gesprek met een cardioloog of hartchirurg en een anesthesioloog. Tijdens dit gesprek bekijken we of de operatie extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Ook vragen we naar uw klachten, doen we lichamelijk onderzoek en krijgt u uitleg over de operatie.
  Daarnaast heeft u een gesprek met een klinisch geriater. Deze arts is gespecialiseerd in ouderenzorg. Hij of zij bekijkt of er nog andere aspecten van invloed zijn op de operatie. De arts bespreekt de klachten met u, maar vraagt ook naar de thuissituatie en naar uw mentaal functioneren. Ook doet de klinisch geriater een korte geheugentest en een looptest bij u.
  U krijgt een aantal routine-onderzoeken: bloedafname, ECG (hartfilmpje), urine afname en röntgenfoto van hart en longen.
  Meteen na deze gesprekken besluit de arts of u in aanmerking komt voor een TAVI procedure. Vervolgens maakt u kennis met de casemanagers TAVI.


Verloop van de ingreep

U wordt één dag voor de ingreep opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie. Het is mogelijk dat u voor de ingreep met bepaalde medicijnen moet stoppen.

lees meer

Verloop van de ingreep

-

Opname

U wordt één dag voor de ingreep opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie. Het is mogelijk dat u voor de ingreep met bepaalde medicijnen moet stoppen. Bij de oproep voor de ingreep hoort u welke medicijnen dit zijn en wanneer u er mee moet stoppen. Het is belangrijk dat u bij de opname alle medicatie die u gebruikt meeneemt in de originele verpakking, ook de medicatie waar u tijdelijk mee moet stoppen. Omdat u tijdens de opname op verschillende afdelingen verblijft, raden wij u aan om maximaal 1 tas met persoonlijke spullen mee te nemen.
Op de afdeling vertelt de verpleegkundige u wat er gaat gebeuren tijdens de opname. Ook wordt er bloed afgenomen, een hartfilmpje gemaakt en controles gedaan. De zaalarts controleert de medische gegevens. De hartchirurg die de TAVI procedure uit gaat voeren, komt ook bij u langs.

Dag van de ingreep

Op de dag van de ingreep bent u nuchter vanaf 0.00 uur ’s nachts. Uiteraard kunt u ’s ochtends nog wel een slokje water drinken bij het innemen van uw medicatie. U krijgt daarna de mogelijkheid om uzelf te douchen en/of verzorgen. Voor de ingreep doet u sieraden af en uw gebitsprothese en gehoorapparaten uit.


  • Op de operatiekamer wordt u onder narcose gebracht.
  • Daarna krijgt u een groot infuus in uw hals waarmee we tijdens (en eventueel na) de procedure medicatie kunnen geven. We gebruiken dit infuus ook om hierdoor een tijdelijke pacemaker in te brengen om tijdens de procedure uw hartritme te versnellen. Deze tijdelijke pacemaker kan eventueel ook gebruikt worden om na het plaatsen van de nieuwe aortaklep uw hartritme over te nemen.
  • De interventiecardioloog brengt via de lies een katheter in om contrastopnames te kunnen maken. Dit houdt in dat u via een katheter contrastvloeistof krijgt om uw vaten goed in beeld te brengen op de röntgenopnames.
  • De hartchirurg legt de slagader onder het sleutelbeen (of de andere liesslagader) vrij. Via deze slagader plaatst hij of zij een katheter in de aorta. Door deze katheter wordt een ballon naar het hart getransporteerd en in de vernauwde aortaklep geplaatst. Deze ballon drukt de vernauwde aortaklep in de wand.
  • Vervolgens wordt via dezelfde katheter een nieuwe aortaklep geplaatst ter hoogte van de oude vernauwde klep.
  • De nieuwe aortaklep werkt meteen.
  • Inclusief voorbereidingen duurt de behandeling ongeveer 2 à 3 uur. Na de ingreep gaat u ter observatie naar de Intensive Care. Direct na de procedure stelt de hartchirurg uw familie op de hoogte over het verloop van de procedure.


Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Risico’s

Zoals bij elke operatie heeft ook de TAVI procedure risico’s.

lees meer

Risico’s

Zoals bij elke operatie heeft ook de TAVI procedure risico’s. Er zijn een aantal mogelijke complicaties:
 • Een hart- of herseninfarct en bloedingen. De gezondheidstoestand van uw bloedvaten bepaalt mede de kans op een hart- of herseninfarct. Een infarct kan ontstaan door het losschieten van stukjes kalk waardoor een bloedvat verstopt raakt.
 • Geleidings- en hartritmestoornissen. Tijdens de ingreep kunnen zenuwen die zorgen voor de elektrische geleiding in het hart beschadigd raken. U  krijgt daarom tijdens de ingreep een tijdelijke pacemaker die in de meeste gevallen 2 dagen na de ingreep verwijderd kan worden. In ongeveer 10-15% van de gevallen herstelt de geleiding zich niet en heeft u een definitieve pacemaker nodig.
 • Een bloeduitstorting (hematoom) of nabloeding bij de slagader onder het  sleutelbeen of in de lies.
 • Delier (tijdelijke verwardheid).

Na de ingreep

Op de Intensive Care wordt u aangesloten aan apparatuur voor de voortdurende bewaking van uw hartslag, bloeddruk en ademhaling.

lees meer

Na de ingreep

Op de Intensive Care wordt u aangesloten aan apparatuur voor de voortdurende bewaking van uw hartslag, bloeddruk en ademhaling. U heeft een urinekatheter, een infuus, een tijdelijke pacemakerdraad en u heeft misschien korte tijd zuurstof nodig.
Afhankelijk van het verloop van uw herstel wordt u dezelfde dag of de dag na de ingreep overgeplaatst naar de Hartbewaking of Medium Care. U verblijft hier één tot enkele dagen waarna u weer terug kunt naar een verpleegafdeling van het Radboudumc of de verpleegafdeling van uw eigen ziekenhuis. De duur van de opname is meestal 7 dagen (inclusief de opname in uw eigen ziekenhuis). Dit is afhankelijk van eventuele complicaties. Soms is thuiszorg/revalidatie nodig na de ziekenhuisopname.

Naar huis na de ingreep

Na de opname krijgt u na 4 weken een poliklinische controle in het Radboudumc. Er wordt dan een echo van het hart gemaakt. Daarna heeft u een afspraak bij de cardioloog en de casemanager.


Vragen?

Contact 

Vragen over afspraken voor aanvullend onderzoek of het spreekuur:

 • Planbureau Cardio-thoracale Chirurgie :(024) 361 45 63

Vragen over de ingreep

Casemanagers TAVI:
 • Vragen kunt u stellen via mijnRadboud
 • Afspraak of telefonisch contact via het planbureau Cardio-thoracale Chirurgie

GIDZ: Geriatrie In De Ziekenhuizen

Het geriatrisch consultatieteam ondersteunt verschillende afdelingen met hun specifieke kennis en ervaring bij de zorg voor kwetsbare ouderen.

lees meer

Onze mensen


Afdeling Cardiologie

De afdeling Cardiologie houdt zich bezig met hart- en vaatziekten bij volwassenen.

lees meer