Patientenzorg Behandelingen Arterioveneuze malformatie AVM

Over behandeling AVM

Het doel van de behandeling is de totale uitschakeling van het AVM om herhaling van een bloeding te voorkomen.

lees meer

Over behandeling AVM

Het doel van de behandeling is de totale uitschakeling van het AVM om herhaling van een bloeding te voorkomen. Om dit doel te bereiken zijn er verschillende behandeltechnieken. De keuze van de juiste behandeling is steeds weer "maatwerk" waarover het behandelteam van neurochirurgen, neuroradiologen en radiotherapeuten samen beslist. Vooraf is nooit met zekerheid te zeggen of de behandeling zal slagen.

De behandeling Wat kunnen we doen?

De behandeling is verschillend voor een AVM dat gebloed heeft en een AVM dat niet gebloed heeft.

lees meer

De behandeling Wat kunnen we doen?

Een AVM dat niet heeft gebloed, hoeft niet altijd behandeld te worden. Uw algehele gezondheid, leeftijd, de plaats, grootte van het AVM, risico's van de behandeling bepalen of het AVM behandeld moet worden en wat de beste behandeling is. Uw behandelwens speelt een belangrijke rol in deze beslissing. Uw behandelend neurochirurg bespreekt dit met u op de polikliniek.

Als het AVM heeft gebloed, is het in de meeste gevallen het beste om eerst te herstellen van de bloeding voordat het AVM wordt behandeld. Het doel van de behandeling is de totale uitschakeling van het AVM om herhaling van een bloeding  te voorkomen. Houd er rekening mee dat dit niet in één behandeling  lukt. Om het doel te bereiken zijn er verschillende behandeltechnieken. De keuze van de juiste behandeling is steeds weer "maatwerk" waarover het behandelteam van neurochirurgen, neuroradiologen en radiotherapeuten samen beslist. Vooraf is nooit met zekerheid te zeggen of de behandeling zal slagen.

Operatie

Onder narcose wordt via een botluikje in de schedel geprobeerd om de volledige vaatmisvorming te verwijderen.

Embolisatie

Via de liesslagader wordt een slangetje op geschoven naar de vaatafwijking. De neurochirurg plakt het AVM dicht met lijm en of vult hem op met platina spiraaltjes (coils).

Stereotactische bestraling (LINEAC, Gamma-knife)

Bij bestraling worden er buiten de schedel, vanuit verschillende richtingen dunne bundels stralen op de AVM gericht. Het AVM ligt precies op de plaats waar alle stralen elkaar kruisen. Door de stralen gaan de vaatjes dicht. Na 2 tot 4 jaar kan het resultaat van de bestraling worden gemeten.

Combinatiebehandeling

Door de hierboven beschreven mogelijkheden te combineren is het mogelijk om AVM's uit te schakelen die we vroeger niet konden behandelen.

Na de behandeling

De nabehandeling en het herstel is verschillend voor een AVM dat gebloed heeft en een AVM dat niet gebloed heeft.

lees meer

Na de behandeling

Verblijf na de behandeling van een AVM dat niet heeft gebloed

Na de behandeling verblijft u in veel gevallen een nacht op de Intensive Care of Medium Care zodat we uw functies goed kunnen bewaken (dit is afhankelijk van de grote en de lokatie van het AVM). De verpleegkundige controleert zeer regelmatig uw bewustzijn, bloeddruk, pupilreflexen en uw wond (of insteekopening van de lies). U bent verbonden aan bewakingsapparatuur, infusen en u heeft een blaaskatheter. Op de wond of insteekopening zit een pleister. Als er geen problemen zijn, gaat u de volgende ochtend naar de verpleegafdeling Neurochirurgie.
Het komt ook voor dat u na een periode op de uitslaapkamer geweest te zijn weer terug gaat naar de verpleegafdeling. Hier controleert de verpleegkundige zeer regelmatig uw bewustzijn, bloeddruk, pupilreflexen en uw wond (of de insteek opening van de lies). U bent niet verbonden aan bewakingsapparatuur. Wel heeft u een infuus en een blaaskatheter.

Platte bedrust
Als uw behandeling via de liesslagader wordt gedaan, moet u de eerste 4 uur na de behandeling plat op bed blijven liggen. U mag 4 uur lang het been dat voor de behandeling is gebruikt niet buigen. Als u bloedverdunners gebruikt, krijgt u meestal een extra drukverband. Dit verband blijft 4 uur zitten en voorkomt dat u een grote blauwe plek krijgt. De verpleegkundige vertelt u wanneer u uit bed mag.
Meestal wordt de insteekopening van de slagader gesloten met een Angio-SealTM. Dit is een soort plugje. In sommige gevallen is dit niet mogelijk. In dat geval wordt na het verwijderen van de katheter uw lies 15 á 20 minuten afgedrukt. U krijgt daarna een drukverband in uw lies. De verpleegkundige vertelt u wanneer u uit bed mag. De Angio-SealTM lost in de loop van 3 maanden op.

Naar huis
 • Als u bent hersteld van de operatie mag u naar huis. Dit kan al de tweede dag na de operatie zijn. De zaalarts bespreekt de planning van het ontslag en de vervolgafspraken met u.
 • Bent u via de lies behandeld? Dan mag u 5 dagen na de operatie geen dingen doen waarmee er druk op de lies komt. U mag bijvoorbeeld niet zwaar tillen, persen, autorijden of fietsen.
 • U mag 24 uur na de operatie douchen.
 • Als u na ontslag nieuwe medicijnen moet slikken, ontvangt u een recept. U kunt met dit recept terecht bij de Radboud Apotheek (hoofdingang, route 459) of bij uw eigen apotheek.
 • Heeft u hechtingen die niet vanzelf oplossen? Uw huisarts kan deze na 8 dagen verwijderen. U krijgt hierover informatie van de verpleegkundige.

Problemen?
Heeft u een van de onderstaande symptomen? Neem dan contact op met de verpleegafdelingafdeling Neurochirurgie. Dat kan via telefoonnummer (024) 361 50 10. Als het nodig is, krijgt u een arts aan de telefoon.
 • U voelt zich suffer worden
 • U bent misselijk en moet braken
 • U heeft uitvalsverschijnselen zoals bemoeilijkte spraak of verminderde kracht
 • De wond of lies zwelt
 • De wond of lies wordt rood en de pijn neemt toe
 • Er komt bloed, vocht of pus uit de wond of de lies
 • U heeft geen gevoel in uw been en/of uw been doet pijn
 • U heeft koorts
 • Uw hoofdpijn wordt erger
Behandelingsrisico´s
Uw behandelend neurochirurg bespreekt voorafgaand aan de operatie op de polikliniek de behandelrisico’s die in uw geval van toepassing zijn en overweegt of deze risico’s opwegen tegen het risico van niet behandelen. De behandelrisico's hangen af van meerdere dingen, zoals: de plaats van het aneurysma, de behandeling, uw leeftijd, of er een bloeding is geweest, uw algehele conditie en de conditie van uw vaten. 

Het herstel na behandeling van een gebloed AVM

Uw herstel na een bloeding uit een AVM hangt af van veel factoren af. Het herstel heeft meestal vele maanden nodig. Als u na de bloeding uitvalsverschijnselen heeft waardoor u bent beperkt in de zorg voor uzelf of in het denken, dan wordt door de revalidatiearts bekeken waar u het beste kunt herstellen. Dit kan thuis, in een  revalidatiecentrum of op een herstelafdeling in een verpleeghuis. Afhankelijk van wat uw problemen zijn, wordt u begeleid door fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en maatschappelijk werk.

Om u en uw naasten op de hoogte te houden van de voortgang, worden gedurende de ziekenhuisopname wekelijks gesprekken georganiseerd door de verpleegkundig specialist met u, uw naasten en zo mogelijk uw behandelend neurochirurg.

Mogelijk blijft u klachten houden die voor anderen onzichtbaar zijn. Veel voorkomende voorbeelden hiervan zijn (mentale) vermoeid, problemen met het verwerken van prikkels, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en hoofdpijn. Dit kan een behoorlijke beperking zijn voor het oppakken van uw dagelijkse activiteiten.

De vervolgafspraken, adviezen over leefregels en het oppakken van activiteiten worden voor ontslag met u en uw naasten besproken door de verpleegkundig specialist. U kunt na ontslag bij haar met uw vragen terecht.
 

Contact

Heeft u vragen? Stel ze dan aan de verpleegkundig specialist. U kunt contact met haar opnemen via telefoonnummer (024) 361 50 85 of via e-mailadres harriette.petersen-baltussen@radboudumc.nl.

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc leveren we kwalitatief de beste zorg omdat:

 • U wordt behandeld door een gespecialiseerd vaat-neurochirug. Hij wordt bijgestaan door een team van hersenvaat-specialisten zoals neurologen en neuro-radiologen
 • U individuele begeleiding krijgt door de verpleegkundig specialist waarbij u makkelijk met al uw vragen terecht kunt
 • Wij patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek doen naar AVM ‘s en de behandeling daarvan

Links

In Nederland zijn verenigingen actief voor mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben gehad met een hersenbloeding of een herseninfarct.


Behandeling Pneumatische kousen

Tijdens en na een operatie beweegt u minder en ligt u veel op bed. Dit verhoogt de kans op trombose. Om deze kans te verkleinen worden bij u pneumatische kousen aangemeten en gebruikt.

lees meer