De eerste revalidatieperiode

Een paar weken na de operatie begint u met revalideren. Dit is een intensief proces waarbij we ook uw omgeving betrekken. Neem bij de revalidatie iemand mee die u begeleidt, zoals uw partner of een familielid.

lees meer

De eerste revalidatieperiode

Een paar weken na de operatie begint u met revalideren. Dit is een intensief proces waarmee we willen bereiken dat u maximaal profiteert van uw CI in uw dagelijkse situatie. Daarvoor betrekken we ook uw omgeving bij dit proces; bij de revalidatie neemt u iemand mee die u begeleidt. Bijvoorbeeld uw partner, ander familielid of vriend(in). Deze 'cotherapeut' mag ook bij elk bezoek iemand anders zijn. U leert samen met uw cotherapeut zo goed mogelijk om te gaan met de nieuwe en steeds veranderende hoormogelijkheden.

Het revalidatieproces bestaat uit de afregeling van de apparatuur en hoortrainingen. Ook kunt u terecht bij een maatschappelijk werker.

Revalidatieperiode eerste maand


Week 1: Eerste afregeling en korte uitleg werking apparatuur (2 uur).
Week 2: Afregeling, hoortraining, uitleg werking apparatuur (1 dag)
Week 3: Afregeling, hoortraining en demonstratie van het CI-geluid (1 dag).
Week 4: meting van het restgehoor, bepalen van de hoordrempel met CI en hoortraining (1/2 dag).
Uw cotherapeut begeleidt u bij deze eerste revalidatieweken. U komt in een groepje met maximaal drie andere personen die in dezelfde revalidatiefase zitten als u.

Werking van de apparatuur

De revalidatietherapeut geeft u uitleg over de werking van de apparatuur en informeert u waar u terecht kunt als de apparatuur niet goed werkt. Ook is er aandacht voor praktische aspecten zoals technische beperkingen en mogelijke problemen bij het gebruik van een implantaat en spraakprocessor.

Revalidatieperiode langere termijn

Na de intensieve periode volgt een aantal herhalingsbezoeken waarin we uw ervaringen bespreken, hoortrainingen doen, advies geven en uw apparatuur controleren.
 • Na 1 maand: 1 dagdeel, hoortraining en afregeling.
 • Na 2 maanden: 1 uur, afregeling (indien nodig).
 • Na 3 maanden: 1 dagdeel, hoortraining en afregeling.
 • Na 6 maanden: 1 dagdeel, hoortraining en eventuele afregeling.
 • Na 1 jaar: 1 dagdeel, evaluatiegesprek, afregeling en tests.

Afregeling van uw CI

Een paar weken na de operatie komt u naar het ziekenhuis voor de afregeling van de apparatuur. We activeren de elektroden en stellen de spraakprocessor in.

lees meer

Afregeling van uw CI

Een paar weken na de operatie verwachten we u in het ziekenhuis voor de eerste afregeling van de apparatuur. De wond is dan goed genezen en we kunnen de spoel met de magneet op uw hoofd plaatsen. We activeren de elektroden en stellen de spraakprocessor in. Dit afregelen lijkt op een normale gehoortest.

Vervolgafregelingen

Na de eerste afregeling herhalen we deze gehoortesten regelmatig, zodat het apparaat zo goed mogelijk op u blijft afgestemd. Na een tijdje zult u namelijk merken dat geluiden anders gaan klinken.

Tips voor het gebruik van de CI spraakprocessor

Hier leest u tips voor het instellen van gevoeligheid en volume, en het gebruik van speciale geluidsbewerkingen van uw CI.

lees meer

Tips voor het gebruik van de CI spraakprocessor

Gevoeligheid

Met de gevoeligheid (in het Engels: "Sensitivity") kunt u de microfoon meer of minder gevoelig maken voor zachte geluiden. Als u de gevoeligheid hoog zet, kunt u zachte geluiden (zoals een "f") beter horen. Een nadeel kan zijn dat er zoveel geluiden op u afkomen dat het onrustig en vermoeiend wordt, en dat u een continue ruis hoort. Wij adviseren de gevoeligheid op de normale stand te laten staan, behalve in bijzondere situaties; met een te lage gevoeligheid kan het spraakverstaan moeilijker worden.

Volume

Met het volume kunt u vooral de hardere geluiden beïnvloeden. Als u het volume laag zet, heeft u minder last van harde geluiden. Een nadeel van een lage stand is dat u omgevingsgeluiden minder goed hoort en spraak misschien ook minder goed verstaat. Maar het is niet zo dat een hoge stand altijd een beter verstaan oplevert. Het kan zijn dat u 's ochtends een andere volumestand nodig heeft dan 's avonds. Wij adviseren u het volume zo te stellen dat harde geluiden net niet té hard zijn. U kunt dit controleren door zelf hard "aa" te zeggen.

In de eerste periode na het starten met de CI is het normaal dat alle geluiden na enige uren of dagen te zacht worden. U moet dan het volume hoger zetten. Wij geven meestal ook één of meerdere "groeiprogramma's" mee die u kunt gebruiken als een hoger volume niet genoeg helpt. Het is zeker niet verplicht om het volume telkens hoger te zetten en om groeiprogramma's te gebruiken. Harde geluiden moeten niet pijnlijk hard worden. "Harder" is niet altijd "duidelijker" of “beter".

Speciale geluidsbewerkingen

Aan het einde van elke afregeling krijgt u op papier een overzicht van de programma's in uw processor. Afhankelijk van het merk en type, kunt u gebruik maken van enkele van de volgende speciale geluidsbewerkingen:
 • SCAN. Automatisch programma. De processor zal in rumoer overschakelen naar een stand waarbij geluiden van achteren worden onderdrukt (zie Zoom en Beam). Ruis, zoals van de wind, wordt onderdrukt. De klank van muziek wordt aangepast.
 • ASCof AGC. Automatische gevoeligheidsregeling. Voordeel: in lawaai zal de processor de microfoongevoeligheid lager maken, zodat alles rustiger klinkt. Nadeel: heel zachte geluiden zijn niet meer te horen.
 • ADRO. Maakt zachte geluiden beter hoorbaar
 • Clearvoiceof SNR. Ruisonderdrukking. Voordeel: constante ruisgeluiden (zoals van een afzuigkap) worden zachter gemaakt. Mogelijk nadeel: alle geluiden worden te zacht; dan kunt u het volume iets hoger zetten.
 • (Auto)(Ultra)(Stereo) Zoom of Beam. Richting gevoeligheid. Voordeel: storende geluiden van achteren en opzij worden zachter zodat u degene die u aankijkt beter kan horen. Nadeel: belangrijke geluiden van achteren (bijvoorbeeld in het verkeer) worden ook zachter.
 • Whisper. Fluisterstand. Voordeel: in een stille ruimte worden heel zachte geluiden beter hoorbaar. Mogelijke nadelen: het klinkt onrustig en er is een constante ruis aanwezig.
 • Echoblock. Wordt soms toegepast om galm/echo te onderdrukken.
U kunt de automatische gevoeligheid en de ruisonderdrukking de hele dag gebruiken, als het u bevalt. De "Zoom" richting gevoeligheid moet u alleen kiezen op momenten dat u geluiden van achteren wil onderdrukken, maar kan in het verkeer beter niet gebruikt worden.

Wennen

Het gebruik van uw CI systeem kan in het begin vermoeiend zijn. U mag het systeem vanaf het begin de hele dag dragen, maar wij adviseren wel het in het begin zacht, of uit te zetten wanneer u langere tijd in lawaai bent, wanneer u moe wordt, of wanneer het oorsuizen erger wordt.

Combinatie hoortoestel

Steeds meer mensen dragen een CI, en een hoortoestel in het andere oor. Als u nog wat hoort in het oor waarin u geen CI heeft, dan is ons advies om in dat oor zoveel mogelijk een hoortoestel te dragen tegelijk met de CI. Het voordeel hiervan is dat u zoveel mogelijk went aan de combinatie van geluid aan beide oren. Een nadeel kan zijn dat het volume van CI of hoortoestel ongemerkt niet goed staat. Voordat u naar ons komt voor een afregeling, is het daarom goed om enkele uren het hoortoestel niet te dragen. Schrijft u dan op wat u opvalt aan de CI: welke geluiden zijn te zacht of te hard, kunt u alle spraakklanken horen (ook als u ze niet verstaat). Het is ook goed om korte tijd alleen het hoortoestel te dragen. Op deze manier kunt u zelf horen hoe hard de CI en het hoortoestel klinken, en of beide apparaten nog wel goed werken.

Hoortrainingen

Tijdens de hoortrainingen begeleidt een revalidatietherapeut u bij het ontdekken van de mogelijkheden van uw CI. Deze mogelijkheden zult u geleidelijk uitbreiden.

lees meer

Hoortrainingen

Tijdens de hoortrainingen begeleidt een revalidatietherapeut u bij het ontdekken van de mogelijkheden van uw CI. Deze mogelijkheden zult u geleidelijk uitbreiden. Met het implantaat kunt u vrijwel direct relatief zachte geluiden waarnemen, maar u herkent het geluid nog niet. U zult hier samen met de revalidatietherapeut mee gaan oefenen. Het niveau van de hoortraining wordt aangepast aan uw persoonlijke hoormogelijkheden. Tijdens de hoortraining wordt veel aandacht besteed aan het horen en verstaan met uw CI in uw dagelijks leven. Indien mogelijk wordt ook geoefend met het verstaan in ruis, telefoneren en luisteren naar muziek.

De revalidatietherapeut werkt ook uw cotherapeut in, zodat de cotherapeut goed met u kan oefenen in uw thuissituatie. Als u geen geschikte cotherapeut hebt of u hebt behoefte aan extra hoortraining, kan door ons een logopedist bij u in de omgeving worden ingeschakeld.

Musi-CI training We gaan weer starten!

Draag je een CI en wil je meer met muziek? Voor ons project Musi-CI zijn we op zoek naar mensen die het luisteren naar muziek willen ontwikkelen en actief willen bijdragen aan het vormgeven van de training. Ervaring met muziek is niet nodig (mag wel), zin in een leuke muziek-training wel.

lees meer

Musi-CI training We gaan weer starten!

Begin 2020 starten we met een nieuwe training ‘Muziekbeleving voor mensen met een CI’

Vind je het leuk om mee te doen?
Voor ons project Musi-CI zijn wij op zoek naar CI-gebruikers die het luisteren naar muziek willen ontwikkelen en actief willen bijdragen aan het vormgeven van de training.
Ervaring met muziek is niet nodig (mag wel), zin in een leuke muziek-training wel.  Er zijn acht samenkomsten, waarbij elke les twee uur duurt. Er wordt in kleine groepjes gewerkt.

Wat gaan we doen?
We gaan op allerlei manieren naar muziek luisteren, muziekfilmpjes bekijken en actief meedoen. Iedere les krijg je opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. We zullen samen gaan ontdekken welke aanpak zinvol is en leuk is om te doen. Er zal daarom vaak naar je feedback gevraagd worden.

Ook even kennis maken.
Ik ben Joke Veltman, 64 jaar, getrouwd met Bob, moeder van 4 zonen en oma van een kleindochter (6 jaar) en kleinzoon (4 jaar). Daarnaast ben ik pianiste en geef ik o.a. pianoles. Dit doe ik met veel plezier al meer dan 40 jaar. Geleidelijk verloor ik mijn gehoor ‘dankzij’ een erfelijke aandoening in mijn moeders familie. Eind 2012 viel mijn gehoor bijna helemaal weg en sinds augustus 2013 luister ik met een CI. Bekijk ook eens de film ‘Luisteren met een kunst-oor’.

Meer informatie en/of aanmelden
De Musi-CI training zal bestaan uit 8 lessen op dinsdagochtend of -middag van begin februari t/m april 2020.
Deze zal plaatsvinden bij het Audiologisch Centrum van het Radboudumc. 
Het project wordt gefinancierd door ZonMw.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Joke: info@jokeveltmanmuziek.nl.


Maatschappelijk werker

Indien nodig brengen wij u in contact met de maatschappelijk werker. Bij hem of haar kunt u terecht met hulpvragen over uw gehoorbeperking of CI.

lees meer

Maatschappelijk werker

Indien nodig brengen wij u in contact met de maatschappelijk werker verbonden aan het CI-team. Bij deze maatschappelijk werker kunt u terecht met hulpvragen over uw gehoorbeperking of CI. Mogelijke onderwerpen zijn:
 • Het verbeteren van de communicatie tussen u en uw omgeving.
 • Ondersteuning bij problemen op het gebied van werk, wonen of onderwijs.
 • Ondersteuning bij het omgaan met uw gehoorbeperking.
 • Informatie over hulpmiddelen en sociale voorzieningen.

Servicepunt CI

Heeft u problemen met of klachten over uw cochleair implantaat? U kunt hier terecht voor probleemoplossing en het stellen van vragen.

lees meer

Begeleiding na het eerste jaar

Na het eerste jaar van intensieve begeleiding hoeft u veel minder vaak terug te komen. Er wordt door ons team op individuele basis bekeken of en hoe vaak er controles nodig zijn.

lees meer

Begeleiding na het eerste jaar

Na het eerste jaar van intensieve begeleiding hoeft u veel minder vaak terug te komen. Er wordt door ons team op individuele basis bekeken of en hoe vaak er controles nodig zijn. Daarnaast kunt u zelf een afspraak maken als u een controle wenst. Bijvoorbeeld als u een achteruitgang in het horen met CI signaleert. Op verzoek kunt u ook een gesprek aanvragen met de revalidatietherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog of KNO-arts.
Om de 5 jaar ontvangt u een nieuwe processor.

Begeleiding op aanvraag

Hebt u behoefte aan extra begeleiding of doet er zich een probleem voor met uw CI? Neem dan contact op met het secretariaat van het CI-team voor een afspraak met de revalidatietherapeut, maatschappelijk werker of psycholoog. 

De Luistervink

Een interactief hoortrainingsprogramma waarmee u zelfstandig uw spraakverstaan kunt trainen

lees meer

De Luistervink

Direct naar de oefeningen

De LuisterVink is een interactief computerprogramma waarmee het spraakverstaan geoefend kan worden.

Voor wie?
Dit programma is ontwikkeld voor mensen met een Cochleair Implantaat (CI) die het spraakverstaan willen trainen. Ook mensen zonder CI die moeite hebben met spraakverstaan kunnen de LuisterVink gebruiken.
 
Waarom dit programma?
CI-gebruikers van het CI team Radboudumc oefenen thuis tijdens de revalidatieperiode het spraakverstaan samen met een co-therapeut. Het CI-team krijgt regelmatig van CI-gebruikers de vraag of er een manier is waarop ze thuis zelfstandig kunnen oefenen, zodat ze niet afhankelijk zijn van hun co-therapeut. Naar aanleiding van deze vraag is dit interactieve computerprogramma ontwikkeld. Uit ervaring blijkt dat regelmatig oefenen, veel herhaling en directe feedback, het spraakverstaan met het CI verbetert.
 
Wat zijn de mogelijkheden van het programma?
Met de LuisterVink kan zelfstandig worden geoefend, op het eigen niveau, op een tijdstip dat het beste uitkomt en zo vaak als gewenst.
De oefeningen zijn gericht op het herkennen, verstaan en onthouden van woorden, zinnen  en teksten.
De teksten worden voorgelezen door verschillende sprekers. Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid te kiezen uit meerdere achtergrondgeluiden. Dit samen zorgt ervoor dat de oefeningen de dagelijkse communicatie zoveel mogelijk benaderen.

Naar de oefeningen
Naar de uitleg

Dit programma is ontwikkeld door het team CI van het Radboudumc te Nijmegen samen met Stichting DEDICON te Grave en Acousoft in Etten-Leur.
Het programma is financieel mogelijk door het Revalidatiefonds en FNO (Fonds Nuts Ohra).
Voor de meeste teksten is gebruik gemaakt van Wablieft.be.
Speciale dank gaat verder uit naar de schrijvers van de overige teksten; te weten Cecile Beijk (Onze José) en Sylvia Witteman (Ruiken).