De eerste revalidatieperiode

Een paar weken na de operatie begint u met revalideren. Dit is een intensief proces waarbij we ook uw omgeving betrekken. Neem bij de revalidatie iemand mee die u begeleidt, zoals uw partner of een familielid.

lees meer

De eerste revalidatieperiode

Een paar weken na de operatie begint u met revalideren. Dit is een intensief proces waarmee we willen bereiken dat u maximaal profiteert van uw CI in uw dagelijkse situatie. Daarvoor betrekken we ook uw omgeving bij dit proces; bij de revalidatie neemt u iemand mee die u begeleidt. Bijvoorbeeld uw partner, ander familielid of vriend(in). Deze 'cotherapeut' mag ook bij elk bezoek iemand anders zijn. U leert samen met uw cotherapeut zo goed mogelijk om te gaan met de nieuwe en steeds veranderende hoormogelijkheden.

Het revalidatieproces bestaat uit de afregeling van de apparatuur en hoortrainingen. Ook kunt u terecht bij een maatschappelijk werker.

Revalidatieperiode eerste maand


Week 1: Eerste afregeling en korte uitleg werking apparatuur (2 uur).
Week 2: Afregeling, hoortraining, uitleg werking apparatuur (1 dag)
Week 3: Afregeling, hoortraining en demonstratie van het CI-geluid (1 dag).
Week 4: meting van het restgehoor, bepalen van de hoordrempel met CI en hoortraining (1/2 dag).
Uw cotherapeut begeleidt u bij deze eerste revalidatieweken. U komt in een groepje met maximaal drie andere personen die in dezelfde revalidatiefase zitten als u.

Werking van de apparatuur

De revalidatietherapeut geeft u uitleg over de werking van de apparatuur en informeert u waar u terecht kunt als de apparatuur niet goed werkt. Ook is er aandacht voor praktische aspecten zoals technische beperkingen en mogelijke problemen bij het gebruik van een implantaat en spraakprocessor.

Revalidatieperiode langere termijn

Na de intensieve periode volgt een aantal herhalingsbezoeken waarin we uw ervaringen bespreken, hoortrainingen doen, advies geven en uw apparatuur controleren.
  • Na 1 maand: 1 dagdeel, hoortraining en afregeling.
  • Na 2 maanden: 1 uur, afregeling (indien nodig).
  • Na 3 maanden: 1 dagdeel, hoortraining en afregeling.
  • Na 6 maanden: 1 dagdeel, hoortraining en eventuele afregeling.
  • Na 1 jaar: 1 dagdeel, evaluatiegesprek, afregeling en tests.

Afregeling van uw CI

Een paar weken na de operatie komt u naar het ziekenhuis voor de afregeling van de apparatuur. We activeren de elektroden en stellen de spraakprocessor in.

lees meer

Afregeling van uw CI

Een paar weken na de operatie verwachten we u in het ziekenhuis voor de eerste afregeling van de apparatuur. De wond is dan goed genezen en we kunnen de spoel met de magneet op uw hoofd plaatsen. We activeren de elektroden en stellen de spraakprocessor in. Dit afregelen lijkt op een normale gehoortest.

Vervolgafregelingen

Na de eerste afregeling herhalen we deze gehoortesten regelmatig, zodat het apparaat zo goed mogelijk op u blijft afgestemd. Na een tijdje zult u namelijk merken dat geluiden anders gaan klinken.

Hoortrainingen

Tijdens de hoortrainingen begeleidt een revalidatietherapeut u bij het ontdekken van de mogelijkheden van uw CI. Deze mogelijkheden zult u geleidelijk uitbreiden.

lees meer

Hoortrainingen

Tijdens de hoortrainingen begeleidt een revalidatietherapeut u bij het ontdekken van de mogelijkheden van uw CI. Deze mogelijkheden zult u geleidelijk uitbreiden. Met het implantaat kunt u vrijwel direct relatief zachte geluiden waarnemen, maar u herkent het geluid nog niet. U zult hier samen met de revalidatietherapeut mee gaan oefenen. Het niveau van de hoortraining wordt aangepast aan uw persoonlijke hoormogelijkheden. Tijdens de hoortraining wordt veel aandacht besteed aan het horen en verstaan met uw CI in uw dagelijks leven. Indien mogelijk wordt ook geoefend met het verstaan in ruis, telefoneren en luisteren naar muziek.

De revalidatietherapeut werkt ook uw cotherapeut in, zodat de cotherapeut goed met u kan oefenen in uw thuissituatie. Als u geen geschikte cotherapeut hebt of u hebt behoefte aan extra hoortraining, kan door ons een logopedist bij u in de omgeving worden ingeschakeld.

Maatschappelijk werker

Indien nodig brengen wij u in contact met de maatschappelijk werker. Bij hem of haar kunt u terecht met hulpvragen over uw gehoorbeperking of CI.

lees meer

Maatschappelijk werker

Indien nodig brengen wij u in contact met de maatschappelijk werker verbonden aan het CI-team. Bij deze maatschappelijk werker kunt u terecht met hulpvragen over uw gehoorbeperking of CI. Mogelijke onderwerpen zijn:
  • Het verbeteren van de communicatie tussen u en uw omgeving.
  • Ondersteuning bij problemen op het gebied van werk, wonen of onderwijs.
  • Ondersteuning bij het omgaan met uw gehoorbeperking.
  • Informatie over hulpmiddelen en sociale voorzieningen.

Servicepunt CI

Heeft u problemen met of klachten over uw cochleair implantaat? U kunt hier terecht voor probleemoplossing en het stellen van vragen.

lees meer

Begeleiding na het eerste jaar

Na het eerste jaar van intensieve begeleiding hoeft u minder vaak terug te komen. Tijdens de lange termijncontroles stellen we uw spraakprocessor af, meten we uw apparatuur door en bespreken we uw ervaringen. Om de 5 jaar ontvangt u een nieuwe processor.

lees meer

Begeleiding na het eerste jaar

Na het eerste jaar van intensieve begeleiding hoeft u veel minder vaak terug te komen. Tijdens de lange termijncontroles stellen we opnieuw uw spraakprocessor af, meten uw apparatuur door en bespreken uw ervaringen met de CI. Op verzoek kunt u ook een gesprek aanvragen met de revalidatietherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog of KNO-arts. Om de 5 jaar ontvangt u een nieuwe processor.

Begeleiding op aanvraag

Hebt u behoefte aan extra begeleiding of doet er zich een probleem voor met uw CI? Neem dan contact op met het secretariaat van het CI-team voor een afspraak met de revalidatietherapeut, maatschappelijk werker of psycholoog.