Over de nazorg

4 tot 6 weken na ontslag van de verpleegafdeling neurologie of dagopname op de TIA poli, komt u voor controle terug op de CVA-nazorgpoli. Deze is gevestigd op de polikliniek Neurologie.

lees meer

Over de nazorg

4 tot 6 weken na ontslag van de verpleegafdeling neurologie of dagopname op de TIA poli, komt u voor controle terug op de CVA-nazorgpoli. Deze is gevestigd op de polikliniek Neurologie. Tijdens dit bezoek besteden wij aandacht aan de risicofactoren op het krijgen van een herseninfarct, hersenbloeding of TIA, zoals een verhoogd cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, roken, suikerziekte en overgewicht. Deze meeste risicofactoren zijn te behandelen door aanpassing van de leefstijl en/of medicatie. Met leefstijl wordt bedoeld de dagelijkse gewoonten;eten en drinken, roken, alcohol en bewegen. Tevens is er aandacht voor de invloed die deze ziekte heeft o p uw dagelijks functioneren.

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contact

Nazorggesprek en digitale vragenlijst

Op de CVA-nazorgpoli heeft u een gesprek met de gespecialiseerd verpleegkundige of praktijkondersteuner. U kunt vragen of problemen bespreken die ontstaan zijn na uw ontslag.

lees meer

Nazorggesprek en digitale vragenlijst

Op de CVA-nazorgpoli heeft u een gesprek met de gespecialiseerd verpleegkundige of praktijkondersteuner. U kunt vragen of problemen bespreken die ontstaan zijn na uw herseninfarct, hersenbloeding of TIA zoals geheugen, aandacht, concentratie en vermoeidheid, bijwerkingen van medicatie of nieuwe klachten. Tevens zit er een duidelijke relatie zit tussen de leefstijl en het optreden van hart- en vaatziekten daarom wordt u gevraagd om voorafgaand aan het eerste polibezoek digitaal een vragenlijst in te vullen. Deze ontvangt u via mijnRadboud. Indien u nog geen mijnRadboud heeft ontvangt u een link naar deze vragenlijst op uw afsprakenbrief. Heeft u geen computer dan zal de verpleegkundige of praktijkondersteuner dit samen met u doen tijdens uw bezoek aan de polikliniek.

Leefstijl­polikliniek

Na het bezoek aan de CVA nazorgpoli worden alle uitslagen besproken in een team van specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Aan de hand van deze uitslagen wordt er een advies voor een behandelplan gegeven.

lees meer

Leefstijl­polikliniek

Na het bezoek aan de CVA nazorgpoli worden alle uitslagen besproken in een team van specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Aan de hand van deze uitslagen wordt er een advies voor een behandelplan gegeven, bijvoorbeeld advies om af te vallen, te stoppen met roken, of over het wijzigen van medicatie. Deze uitslagen worden met u besproken en op basis hiervan wordt er samen met u besloten of u dit bij ons op de polikliniek doet of bij de huisarts/praktijkondersteuner.

Afdeling Neurologie

De afdeling neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen.

lees meer

Informatiefolder CVA-netwerk Nijmegen

U bent binnen het CVA-netwerk Nijmegen opgenomen vanwege een Cerebro Vasculair Accident (CVA) ook wel een beroerte genoemd. bekijk het pdf-bestand