Tijdens de behandeling

Andere medicijnen

Infliximab wordt bij reumatoïde artritis bij voorkeur gecombineerd met methotrexaat of een ander anti-reumatisch middel. Deze combinatie is doorgaans effectiever. Infliximab kan – voor zover bekend – veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen. Overleg met uw behandelaar bij verandering van uw medicatiegebruik.

Alcohol

Er is geen bezwaar tegen (matig) alcohol tijdens behandeling met infliximab.

Autorijden

Infliximab veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Als u tijdens het infuus medicijnen krijgt toegediend tegen een allergische reactie, kunnen deze uw rijvaardigheid wel beïnvloeden. Overleg dan met uw behandelaar of u veilig kunt rijden.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Er bestaat bij het gebruik van infliximab mogelijk een verhoogd risico op infecties na een operatie. Overleg met uw behandelaar of het nodig is infliximab tijdelijk te onderbreken. Wij adviseren om uw (tand)arts te melden dat u infliximab gebruikt zodat hij of zij zo nodig maatregelen kan nemen.

Reizen

Bij reizen naar het buitenland raden we u aan een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen. Dit is het medicatiepaspoort. Dit is verkrijgbaar bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

Vaccinaties

Omdat u een reumatische ziekte heeft en reumamedicijnen gebruikt adviseren we om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten vaccineren door uw huisarts. Heeft u een andere vaccinatie dan de griep nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw behandelaar, apotheek of huisarts. 

Heeft u plannen om in de toekomst een verre reis te maken, dan raden wij u aan dit met uw behandelaar te bespreken vóór het starten van infliximab. Dit vanwege een mindere effectiviteit van bepaalde vaccinaties tijdens het gebruik van infliximab.

Wij raden de vaccinatie met een verzwakt levend vaccin af (bof-mazelen-rode hond (BMR), gele koorts, oraal poliovaccin of BCG) tijdens het gebruik van infliximab.

Vruchtbaarheid, zwanger worden en borstvoeding

Van infliximab is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Het lijkt zonder problemen tot aan de bevruchting gebruikt te kunnen worden. Als u in de nabije toekomst zwanger wilt worden of onverwacht zwanger bent, adviseren wij u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Overleg met uw behandelaar of u tijdens het gebruik van infliximab veilig borstvoeding kunt geven.

Zonlicht

Beperk tijdens het gebruik van infliximab de blootstelling aan zonlicht en Uv-straling door het dragen van beschermende kleding en/of het gebruik van zonnebrandcrèmes met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger). Wij raden u af om onder de zonnebank te gaan.
Patientenzorg Behandelingen Infliximab bij reumatische ziekten

Wat is infliximab?

Infliximab wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende auto-immuunziekten. Hierdoor nemen pijn, zwelling en stijfheid van de gewrichten af waardoor op de langere termijn de kans op gewrichtsschade afneemt. Infliximab wordt toegediend via een infuus op de dagbehandeling.

lees meer

Wat is infliximab?

Infliximab wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende auto-immuunziekten. Het wordt onder andere gebruikt bij reumatoïde artritis, artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew. Ook wordt het gebruikt bij patiënten met psoriasis of ontstekingsziekten van de darm.

Bij patiënten met een reumatische auto-immuunziekte is er een fout in het afweersysteem ontstaan waardoor er sprake is van een afweerreactie tegen het eigen lichaam. Dit kan in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Bij reumatische ziekten zijn dit vaak de gewrichten. Infliximab is een medicijn dat deze afweerreactie onderdrukt. Het remt het eiwit TNF (Tumor Necrosis Factor). Hierdoor nemen pijn, zwelling en stijfheid van de gewrichten af waardoor op de langere termijn de kans op gewrichtsschade afneemt. De werking van infliximab treedt op na 6-12 weken. Soms duurt het langer en bij sommige mensen werkt het medicijn helaas onvoldoende of helemaal niet.

Het gebruik

Infliximab wordt toegediend via een infuus op de dagbehandeling.  De eerste infusen worden gegeven bij start en na 2 en 6 weken. Daarna krijgt u het infuus 1 keer in de 8 weken. De duur van het infuus is ongeveer 120 minuten. Daarna spoelen we nog na met een zoutoplossing. Per infuus is de gebruikelijke dosering 3 mg per kg lichaamsgewicht, maar dit kan variëren per diagnose. Uw behandelaar spreekt dit met u af. 

Als uw ziekte rustig is, kan in overleg met uw behandelaar worden besloten om de dosering te verlagen (bv. door het interval tussen de infusen te verlengen) en de infliximab eventueel zelfs te stoppen.

Contact

Afdeling Reumatische Ziekten

(024) 361 45 80

Voor de behandeling

We testen u op tuberculose door middel van een huidtest en/of bloedtest en een röntgenfoto van uw longen. We kunnen ook overwegen om u te screenen op hepatitis en om u bepaalde vaccinaties te geven vóór de behandeling.

lees meer

Voor de behandeling

Vóór start van de behandeling kijken we of u tuberculose heeft gehad. In het verleden is namelijk bij sommige patiënten tuberculose opgetreden. Dit was meestal een opvlamming van een oude infectie. We testen u op tuberculose door middel van een huidtest (Mantoux) en/of een bloedtest en een röntgenfoto van uw longen. We kunnen ook overwegen om u  te screenen op hepatitis en om u  bepaalde vaccinaties te geven vóór de behandeling. Dit bespreekt uw behandelaar met u.

Tijdens de behandeling

Bij reizen naar het buitenland raden we u aan een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen. Dit is het medicatiepaspoort. Van infliximab is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt.

lees meer

Mogelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van een aantal bijwerkingen. De bijwerkingen komen bij minder dan 15% van de patiënten voor.

lees meer

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn. Deze bijwerkingen komen bij minder dan 15% van de patiënten voor.
  • Virale infecties zoals als neusverkoudheid en buikpijn komen regelmatig voor (>10%)
  • U heeft een licht verhoogde kans op bepaalde vormen van huidkanker die in het algemeen goed te behandelen zijn.
  • Zeer zelden zijn tijdens de behandeling met dit soort medicijnen andere auto-immuunziekten ontstaan. Dit betrof onder andere multiple sclerose (MS) of systemische lupus erythematosus (SLE). Als u last krijgt van tintelingen, krachtsverlies of minder zien, neem dan contact op met uw arts.
  • Omdat infliximab de afweer onderdrukt bestaat er een verhoogde kans op het ontstaan van infecties. Wanneer u een gewone verkoudheid heeft zonder koorts, dan kunt u infliximab gewoon door blijven gebruiken. Als u klachten of symptomen heeft die kunnen passen bij een ernstige infectie, zoals koorts, of algemeen ziek mag u infliximab niet gebruiken. Neem dan altijd contact op met uw reumatoloog, reumaverpleegkundige of huisarts.
  • Allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Neem bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidklachten zo snel mogelijk contact op met uw huisarts en/of behandelaar. Tijdens het infuus kan een overgevoeligheidsreactie optreden. Zo nodig wordt de toediening van infliximab vertraagd of gestopt of krijgt u een medicijn om deze reactie tegen te gaan.

Afdeling Reumatische Ziekten

De afdeling Reumatische Ziekten onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen.

lees meer