Patientenzorg Behandelingen Interventiebronchoscopie

Over een interventiebronchoscopie

Een interventiebronchoscopie passen we meestal toe als sprake is van een ernstige vernauwing in de luchtpijp. Een snelle verlichting van de klachten is dan nodig.

lees meer

Over een interventiebronchoscopie

Een interventiebronchoscopie passen we meestal toe als sprake is van een ernstige vernauwing in de luchtpijp. Een snelle verlichting van de klachten is dan nodig. Deze techniek passen we toe om goedaardige littekens in de luchtpijp te behandelen, maar ook om kwaadaardige aandoeningen te verlichten. Een interventiebronchoscopie kan op korte termijn de klachten verminderen om tijd te overbruggen tot een operatie.

Voorbereiding op de behandeling

Voor de behandeling van start gaat, is het belangrijk met een aantal zaken rekening te houden.

lees meer

Voorbereiding op de behandeling

Aangezien dit onderzoek plaatsvindt onder algehele anesthesie krijgt u een afspraak op de preoperatieve polikliniek Anesthesiologie of komt de anesthesioloog van tevoren bij u op de afdeling. Hier worden de bijzonderheden van de anesthesie met u besproken.

Het is strikt noodzakelijk dat u nuchter bent. Daarvoor zijn een aantal richtlijnen. Tot zes uur vóór de behandeling mag u eten, maar geen gebakken en vet voedsel en geen vlees. Daarna mag u nog helder drinken (zoals water,appelsap, thee en zwarte koffie zonder melk, vruchtensappen zonder pulp) tot twee uur vóór de behandeling. U mag GEEN alcohol, koolzuurhoudende dranken en zuivelproducten gebruiken. Uw noodzakelijke medicijnen mag u zonodig gewoon innemen met een slokje water.

Indien u een gebitsprothese draagt, wordt u gevraagd deze uit te doen. U krijgt een operatiehemd aan met drukknopen. Voor en tijdens het onderzoek wordt u aangesloten aan een monitor.

De behandeling

Een interventiebronchoscopie vindt plaats onder volledige narcose (algehele verdoving). We brengen een starre bronchoscoop (niet flexibele metalen holle buis) via uw mond in, waardoor we de luchtpijp en bovenste luchtwegen kunnen inspecteren.

lees meer

De behandeling

Een interventiebronchoscopie vindt plaats onder volledige narcose (algehele verdoving). We brengen een starre bronchoscoop (niet flexibele metalen holle buis) via uw mond in, waardoor we de luchtpijp en bovenste luchtwegen kunnen inspecteren. Via de holle buis kunnen we instrumenten inbrengen om de vernauwing in de luchtwegen te behandelen. Zo kunnen we weefsel verwijderen of bijvoorbeeld een endoprothese (stent) plaatsen.


Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de verkoeverafdeling (uitslaapkamer) van de Chirurgische Dagbehandeling. Wanneer u weer goed wakker bent mag u naar de verpleegafdeling, waar u minimaal één nacht opgenomen wordt. Na de behandeling kunt u de volgende klachten hebben:
  • Temperatuursverhoging: de temperatuur kan in de loop van de dag/avond oplopen tot 39°C.
  • Kortademigheid en hoestklachten ten gevolge van zwelling van de luchtwegen. U krijgt hiervoor medicijnen via het infuus toegediend.
  • Bloed ophoesten.
  • Pijnlijke keel en schorre stem, pijnlijke gezwollen tong en spierpijn in de hals.

Contact

Endoscopie Centrum

(024) 361 41 89

Endoscopie Centrum

Ingang: Hoofdingang
Route: 763, zone D1

bekijk route

Endoscopie Centrum

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 763, zone D1

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer