Meladinine tabletten

U gebruikt tijdens de behandelperiode Meladinine tabletten. Meladinine valt onder de verzamelnaam van psoralenen, die uw huid gevoeliger maakt voor licht. Hierdoor heeft de behandeling meer effect.
  • Neem de voorgeschreven hoeveelheid Meladinine tabletten 2 uur vóór de behandeling in. Dit kan het beste met thee of melk en brood.
  •  U kunt de tabletten beter niet op een nuchtere maag innemen.
  • Nadat u de tabletten heeft ingenomen, zijn uw ogen gevoeliger voor licht. Draag daarom uw geteste zonnebril om schade aan uw ogen te voorkomen. Ook in huis en buitenshuis op bewolkte dagen of in de winterperiode. Vermijd zonlicht zoveel mogelijk, ook achter vensterglas en ook in de auto.
  • Tijdens de PUVA-behandeling mag u niet zonnebaden of gebruik maken van de zonnebank, hoogtezon of solarium.
  • Gebruik geen alcohol op de dag vóór en de dag van de behandeling en drink beperkt alcohol tijdens de hele behandelperiode. De combinatie van alcohol en Meladinine kan uw lever beschadigen.
  • Geef aan uw arts door welke andere medicijnen u gebruikt. Ook als tijdens de behandeling uw medicijngebruik wijzigt. Gebruik alleen door een arts voorgeschreven medicijnen.
  • Eet geen citroenen, vijgen, peterselie, witte peen, wortelen, mosterd of selderij tijdens de behandelperiode.
  • Gebruik geen teerzalven tijdens de behandelperiode. Teerzalven maken de huid lichtgevoelig.

Griep of koorts 

Als u griep of koorts heeft, neem dan contact op met de verpleegkundige. In dat geval gaat de behandeling niet door en mag u geen Meladinine tabletten innemen.

Zwangerschap

Het is niet bekend of Meladinine tabletten schadelijk zijn voor het nageslacht. Dit geldt voor zowel vrouwen als mannen. De arts adviseert een goede, betrouwbare anticonceptie te gebruiken vanaf het moment dat u Meladinine tabletten slikt tot 3 maanden na de PUVA-behandeling. Raadpleeg zonodig uw huisarts omtrent anticonceptie. Als u een zwangerschap overweegt, overleg dan eerst met uw dermatoloog.

PUVA

De stralen van UV-A licht hebben bij de meeste ziektebeelden weinig of geen effect. Daarom gebruiken we medicijnen die uw huid gevoeliger maken voor dit licht. De medicijnen staan bekend onder de verzamelnaam psoralenen. Vandaar dat de therapie PUVA wordt genoemd: psoraleen en UV-A.

Meladinine tabletten

U gebruikt tijdens de behandelperiode Meladinine tabletten. Meladinine valt onder de verzamelnaam van psoralenen, die uw huid gevoeliger maakt voor licht. Hierdoor heeft de behandeling meer effect.

lees meer

Intake

Voordat u met lichttherapie start, krijgt u een intakegesprek met de lichtarts. Tijdens dit gesprek krijgt u te horen of de behandeling kan starten. In sommige gevallen is eerst een lichttest nodig. Vervolgens krijgt u een bloedonderzoek en vraagt de arts een controle bij de oogarts aan.

Lichttest

Toch een lichttest nodig? De lichtverpleegkundige plant samen met u een afspraak in en geeft u verdere instructies over de voorbereiding van de test. Een lichttest bepaalt de gevoeligheid van uw huid voor het licht.

lees meer

Lichttest

Toch een lichttest nodig? De lichtverpleegkundige plant samen met u een afspraak in en geeft u verdere instructies over de voorbereiding van de test. Een lichttest bepaalt de gevoeligheid van uw huid voor het licht.

Recept Meladinine

Na uw intakegesprek krijgt u een recept voor Meladinine tabletten. Deze kunt u na uw bezoek bij de lichtarts bij de Radboud apotheek ophalen. De tabletten zijn namelijk bij de Radboud apotheek meteen verkrijgbaar.

Geteste UV-bril

Na inname van de Meladinine tabletten, draagt u een geteste UV-werende zonnebril. De verpleegkundige informeert u over de aanschaf van een zonnebril en kan uw eigen zonnebril testen. U kunt uw zonnebril ook bij een opticiën laten testen. Lichttherapie biedt verder nog de mogelijkheid om een veilige zonnebril te lenen met een borg. Na beëindiging van de behandeling ontvangt u de borg terug.

Dag van de lichttest

Op de dag van de lichttest, leest u voor het innemen van de tabletten eerst het voorschrift “Meladinine”. Neem 2 uur voor de lichttest de voorgeschreven tabletten in en draag daarna meteen uw geteste zonnebril, ook binnenshuis. Bescherm uw huid tegen het zonlicht, ook als het bewolkt is. Draag bijvoorbeeld handschoenen, lange mouwen en broekspijpen, hoed/pet en zonnebrandcrème met hoge UV-factor. Overleg het gebruik van een crème altijd met uw arts.

Aflezen lichttest

Drie dagen na de lichttest beoordeelt de arts de gevoeligheid van uw huid op basis van roodheid. Op dezelfde dag begint de PUVA-behandeling. Op deze dag en alle volgende behandeldagen neemt u 2 uur vóór de behandeling de voorgeschreven hoeveelheid Meladinine in en volgt u de voorzorgsmaatregelen na inname.

Behandeling

Tijdens de belichting staat u in een cabine met UV-A lampen. De belichtingstijd kan variëren van enkele seconden tot maximaal 30 minuten. U komt 2 keer per week voor de belichting.

lees meer

Behandeling

Tijdens de belichting staat u in een cabine met UV-A lampen. Op de afbeeldingen hieronder ziet u de cabine. Het is belangrijk zoveel mogelijk in het midden van de cabine te gaan staan en dezelfde houding aan te nemen. Hiermee kunt u plaatselijke verbrandingen voorkomen. De belichtingstijd kan variëren van enkele seconden tot maximaal 30 minuten.

Als u in uw gezicht geen huidafwijkingen heeft, wordt uw hoofd met een kap afgedekt. Mannelijke patiënten dragen een disposable tangaslip om de geslachtsdelen te beschermen. Tijdens de behandeling draagt u een nauwsluitende UV-bril en sluit u uw ogen tijdens de belichting. De UV-bril krijgt u van de polikliniek.

Behandelperiode

U komt 2 keer per week voor de belichting (op maandag en donderdag of dinsdag en vrijdagochtend) gedurende ongeveer 2 maanden. Om de 4 tot 6 weken komt u op controle bij de lichtarts.


Leefregels

Op de dag van de PUVA-behandeling moet u blootstelling van uw huid aan zonlicht, ook als het bewolkt is vermijden. Vensterglas biedt geen bescherming tegen UV-A licht van de zon. Daarom is het belangrijk dat u ook binnenshuis en in de auto uw huis beschermt tegen zonlicht.

lees meer

Leefregels

Op de dag van de PUVA-behandeling moet u blootstelling van uw huid aan zonlicht, ook als het bewolkt is vermijden. U kunt uw huid beschermen, bijvoorbeeld door middel van handschoenen, kleding, hoed, zonnebril en/of crème. Overleg het gebruik van een crème altijd met uw arts.

Vensterglas biedt geen bescherming tegen UV-A licht van de zon. Daarom is het belangrijk dat u ook binnenshuis en in de auto uw huis beschermt tegen zonlicht.

Tijdens de PUVA-behandeling mag u niet zonnebaden of gebruik maken van zonnebank, hoogtezon of solarium.

Droge huid

Tijdens de PUVA-behandeling kan de huid uitdrogen. U kunt de huid zonder bezwaar invetten. De arts of verpleegkundige adviseert u hierover. Vanaf 3 uur voor de behandeling mag u uw huid niet meer invetten.

Baden en douchen

Er is tijdens de behandelingsperiode geen bezwaar tegen het nemen van een bad of een douche. Uw huid kan wel wat meer uitdrogen bij te veel baden of douchen.

Bijwerkingen

Langdurige blootstelling aan UV-licht kan een versnelde veroudering van uw huid en huidkanker veroorzaken. Ook langdurige lichttherapie kan deze risico’s verhogen. Vraag advies aan uw arts als er ongewone plekjes op uw huid voorkomen.

lees meer

Bijwerkingen

Langdurige blootstelling aan UV-licht kan een versnelde veroudering van uw huid en huidkanker veroorzaken. Ook langdurige lichttherapie kan deze risico’s verhogen. Vanzelfsprekend streven we ernaar het risico op huidkanker en veroudering van de huid zoveel mogelijk te beperken. Vraag advies aan uw arts als er ongewone plekjes op uw huid voorkomen. Ook als u last heeft van jeuk, roodheid en huiduitslag. Bij ernstige verbranding neemt u telefonisch contact op met: (024) 361 32 80. Bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. ’s Avonds, in het weekend en op feestdagen, volgt u het doorkiesmenu. 

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt of als uw gebruik hiervan wijzigt, is het belangrijk dat u de arts of verpleegkundige op de hoogte brengt. Sommige medicijnen kunnen de huid namelijk lichtgevoelig maken. Dit kan gevolgen hebben voor de behandeling.