Na de operatie

Na de operatie onderzoekt de patholoog het weggenomen borstweefsel en de schildwachtklier(en). Na ongeveer 10 werkdagen is de uitslag bekend van het weefselonderzoek, dit heet de PA-uitslag. De patholoog bekijkt in het weggenomen weefsel of de tumor helemaal is verwijderd. Op grond van deze uitslag kan mogelijk nog een operatie volgen om het weefsel ruimer weg te nemen. Ook kijkt de patholoog naar eigenschappen van de tumor, onder andere naar de grootte, groeiwijze en hormoongevoeligheid. 

Voordat we uitslag van het weefselonderzoek met u bespreken, wordt deze uitslag besproken in de multidisciplinaire mammatumorwerkgroep. Hierbij zijn alle specialisten op het gebied van borstkanker aanwezig; zoals de chirurg-oncoloog, de patholoog, de radiotherapeut, de radioloog en de medisch oncoloog. Op basis van de uitslag wordt bepaald of aanvullende behandeling nodig is. 

Als na een borstsparende operatie blijkt dat de tumor niet helemaal is verwijderd, overlegt de chirurg met u of een vervolgoperatie noodzakelijk is. Hierbij bespreekt de chirurg ook met u bespreken of de eventuele vervolgoperatie ook borstsparend kan, of dat alsnog een ablatio (verwijdering van de hele borst) nodig is. Als uit vervolgonderzoek van de schildwachtklier(en) blijkt dat één of meer schildwachtklier(en) uit de oksel kankercellen bevat(ten) kan een aanvullende behandeling geadviseerd worden. 

Veranderingen aan de borst

De borst ziet er na een borstsparende operatie meestal anders uit dan voor de operatie. Soms is de geopereerde borst kleiner. Of er is een deukje zichtbaar op de plaats waar het gezwel is weggehaald. Ook de plaats van de tepel kan iets veranderd zijn.
Het gevoel in de borst blijft behouden. Rondom het litteken kan de borst gevoelloos worden. Na verloop van tijd kan de borst rond het litteken door de vorming van littekenweefsel wat verhard aanvoelen.


Wat is een lumpectomie?

Een lumpectomie is een borstbesparende operatie tegen borstkanker. Hierbij verwijderen we de tumor uit de borst, maar blijft de borst zelf behouden. Veel vrouwen met borstkanker komen in aanmerking voor een borstsparende operatie.

Contact

Polikliniek Mamma

(024) 361 38 08

De operatie

We verwijderen de tumor met een gedeelte van het omliggende gezonde borstweefsel. Dit doen we om er zo zeker mogelijk van te zijn dat er geen kwaadaardige cellen in de borst achterblijven. In de holte plaatsen we titanium clipjes voor de latere bestraling.

Onderzoek Lokalisatiedraad in de borst

Als de afwijking in uw borst niet goed te voelen is, maken we gebruik van de lokalisatieprocedure.

lees meer


Chirurgische Dagbehandeling

Huispostnummer: 798

Routebeschrijving

Volg route 798 (Chirurgische Dagbehandeling)

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Na de operatie

De patholoog onderzoekt het verwijderde weefsel na de operatie. Ongeveer 10

lees meer

Bestraling na de operatie

Na de borstsparende behandeling volgt altijd bestraling (radiotherapie). Dit is om eventueel achtergebleven kwaadaardige cellen in het borstklierweefsel uit te schakelen lees meer

Borstkanker mamma­carcinoom

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst.

lees meer

Behandeling Operatie bij borstkanker

Een operatie is bij borstkanker meestal de eerst aangewezen behandeling. Er zijn verschillende operaties.

lees meer