Voor wie?

De training is geschikt voor:
  • Mensen met terugkerende of chronische depressies en angststoornissen.
  • Mensen met onverklaarde lichamelijke klachten die gepaard gaan met psychische klachten.
  • Mensen met ernstige en/of chronische lichamelijke aandoeningen die gepaard gaan met psychische klachten.
  • Mensen die kanker hebben (doorgemaakt)
  • Mensen met ADHD/ADD

Voor wie niet?

De training is niet geschikt voor:
  • Mensen met acute psychotische of manische verschijnselen.
  • Mensen die te veel alcohol of drugs gebruiken.
Patiëntenzorg Behandelingen Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT)

Wat is Mindfulness Based Cognitieve Therapie?

MBCT is een training die aandachtsoefeningen combineert met aspecten van cognitieve gedragstherapie. lees meer

Wat is Mindfulness Based Cognitieve Therapie?

MBCT is een training die aandachtsoefeningen combineert met aspecten van cognitieve gedragstherapie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de training het risico op terugval bij mensen met terugkerende depressies vermindert. Inmiddels is duidelijk dat de training ook bij andere psychische klachten een effectieve behandeling kan zijn.

MBCT bij psychische klachten

Mindfulness leert mensen om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van hun gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. De training leert u om bewuster stil te staan bij uw ervaring van het “hier en nu” en deze niet te veroordelen. lees meer

MBCT bij psychische klachten

Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging om deze te onderdrukken of te vermijden. Op deze manier proberen we controle te krijgen over negatieve gedachten of gevoelens, maar dit heeft helaas vaak een averechts effect. Mindfulness leert mensen om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van hun gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. De training leert u om bewuster stil te staan bij uw ervaring van het “hier en nu” en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met de klachten om te gaan.

MBCT bij lichamelijke ziektes

Bij onplezierige gedachtes of gevoelens hebben we vaak de neiging om deze te onderdrukken of vermijden. Dit heeft helaas vaak een tegenovergesteld effect. De training leert u om bewuster stil te staan bij uw ervaring van het ‘hier en nu’ en deze niet te veroordelen. lees meer

MBCT bij lichamelijke ziektes

Lichamelijke ziektes hebben vaak een grote impact en gaan gepaard met veel emoties. Het ervaren van stress is daarbij onvermijdelijk. Het kan ook voorkomen dat er bijna geen ruimte meer is om andere dingen te ervaren.

Bij onplezierige gedachtes of gevoelens hebben we meestal de neiging om deze te onderdrukken of vermijden. Op deze manier proberen we controle te krijgen over negatieve gedachten of gevoelens. Dit heeft helaas vaak een tegenovergesteld effect. De training leert u om bewuster stil te staan bij uw ervaring van het ‘hier en nu’ en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met de klachten om te gaan.

Voor wie?

Lees hier voor welke mensen de training wel of niet geschikt is. lees meer

De training

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie is een training in groepsverband. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u meer inzicht in uw klachten. Naast technieken uit de cognitieve gedragstherapie oefent u ook met verschillende aandachtsoefeningen.

lees meer

De training

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie is een training in groepsverband. De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en één hele dag van 10.15 – 16.15 uur. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u meer inzicht in uw klachten. Naast technieken uit de cognitieve gedragstherapie oefent u ook met verschillende aandachtsoefeningen. U wordt zoveel mogelijk aangemoedigd om wat u tijdens de training leert in uw dagelijks leven toe te passen. Bovendien is het belangrijk dat u thuis dagelijks 45 minuten besteedt aan de oefeningen.

Trainers

MBCT wordt verzorgd door professioneel opgeleide trainers, die werkzaam zijn als psychiater, psycholoog of vaktherapeut.


Wat kunt u verwachten?

U leert met aandacht anders om te gaan met onplezierige gedachten, gevoelens en lichamelijke klachten. Daarnaast leert u emoties meer toe te staan in plaats van deze te onderdrukken. lees meer

Wat kunt u verwachten?

c Ook krijgt u handvatten aangereikt om enerzijds een op handen zijnde terugval sneller te signaleren en deze mogelijk tijdig af te wenden. Anderzijds, als een terugval zich toch doorzet, om deze periode zo goed mogelijk door te komen en te doen wat ‘wijs’ is.

Aanmelden

U kunt zich naar de training laten verwijzen door uw huisarts of behandelaar van het Radboudumc. Er volgt een intakegesprek op de polikliniek Psychiatrie om te kijken of deelname aan de training voor u een mogelijkheid is. Tijdens dit gesprek wordt er ook diagnostiek gedaan.

Vergoeding

De indicatiestelling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar met uitzondering van uw eigen risico. Bij psychiatrische aandoeningen wordt MBCT vergoed, mits er ook andere behandelingen plaatsvinden of plaats gevonden hebben in het kader van dezelfde zorgvraag.

Meedoen aan onderzoek

Het Centrum voor Mindfulness doet onderzoek naar de effectiviteit en de werking van mindfulness bij verschillende psychische klachten en lichamelijke problemen. Wij vragen u hieraan mee te doen. Als u niet mee wilt doen aan het onderzoek heeft dat geen gevolgen voor deelname aan de training.

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang Oost
Gebouw: N
Verdieping: -1
Route: 974

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Ga naar Gebouw N, Verdieping -1 en volg route 974
  • Medewerkers
  • Intranet