Voorbereiding

Uw operatie vindt plaats op de dagverpleging. Hiervoor meldt u zich op de afgesproken datum ’s ochtends bij de polikliniek Dermatologie. U hoeft niet nuchter te zijn voor deze operatie. Vóór de behandeling vragen wij of u een pacemaker heeft of een ander onder de huid geplaatst elektrisch hulpmiddel. De arts gebruikt tijdens de operatie namelijk elektriciteit voor het dichtbranden van bloedvaatjes. Dit kan de functie van een pacemaker verstoren. Gebruikt u aspirine of andere bloedverdunnende medicijnen? Geeft dit dan door aan de arts die u heeft aangemeld voor de operatie. Deze arts gaat na of u door moet gaan met de aspirine of bloedverdunner. Ook willen we vooraf weten of u het medicijn predniso(lo)n gebruikt of dat u allergisch bent.

Patientenzorg Behandelingen Mohs micrografische chirurgie

Wat is Mohs micrografische chirurgie?

Deze operatie is erop gericht om huidkanker volledig te verwijderen zonder daarbij onnodig weefsel weg te nemen.

lees meer

Wat is Mohs micrografische chirurgie?

Deze operatie is erop gericht om huidkanker volledig te verwijderen zonder daarbij onnodig weefsel weg te nemen. Deze techniek heet Mohs micrografische chirurgie. Deze behandeling wordt gedaan op de afdeling Dermatologie. De operatie is een alternatief voor de gebruikelijke operatie bij een huidtumor. Bij bepaalde tumoren in het gezicht geven we de voorkeur aan deze behandeling. Dit omdat na verwijderen van de huidkanker met Mohs micrografische chirurgie de kans dat de kanker terugkomt soms kleiner is. Bovendien is het mogelijk dat de huidkanker op deze manier met een kleinere wond wordt weggehaald, zodat er achteraf minder litteken zichtbaar kan zijn.


Contact

Polikliniek Dermatologie
ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur

Bij spoed buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen hoort u een antwoordapparaat met informatie over de bereikbaarheid.
(024) 361 32 80

Huidkanker

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders krijgt een vorm van huidkanker. Er zijn verschillende soorten huidkanker.

lees meer

Voorbereiding

Uw operatie vindt plaats op de dagverpleging. Hiervoor meldt u zich op de afgesproken datum ’s ochtends bij de polikliniek Dermatologie. U hoeft niet nuchter te zijn voor deze operatie.

lees meer

De operatie

De operatie bestaat uit meerdere onderdelen en gebeurt onder plaatselijke verdoving. Als de arts de huidkanker heeft weggesneden, brandt hij of zij kleine bloedvaatjes dicht en krijgt u een verband.

lees meer

De operatie

De operatie bestaat uit meerdere onderdelen en gebeurt onder plaatselijke verdoving. Vóór de operatie desinfecteert de assistent het operatiegebied en dekt het af met steriele doeken. Daarna krijgt u een verdoving. Na deze verdoving voelt u nog wel dat de arts bezig is, maar het doet geen pijn meer. Als de arts de huidkanker heeft weggesneden, brandt hij of zij kleine bloedvaatjes dicht en krijgt u een verband. Dit gedeelte van de operatie duurt ongeveer een half uur.
 
Het weggenomen weefsel gaat naar het laboratorium voor onderzoek. Onder de microscoop bekijkt de dermatoloog of er nog huidkankercellen in de randen van het weefselstukje zitten. Dit onderzoek duurt meestal ongeveer 90 minuten, maar kan soms langer duren. U verblijft ondertussen in de wachtkamer van de dagbehandeling van Dermatologie. Hier mag iemand u gezelschap houden en als het nodig is, kunt u de arts of verpleegkundige raadplegen. U hoort de uitslag van het microscopisch onderzoek zodra dat bekend is. Als er nog huidkankercellen te zien zijn, snijdt de arts nog een stukje huid weg. Dit gaat weer naar het laboratorium voor onderzoek. Deze procedure herhalen we totdat alle huidkanker weg is.
 
De arts sluit de wond als het mogelijk is dezelfde dag. Als de arts de wondranden niet netjes tegen elkaar kan zetten, gebruikt hij of zij huid uit de omgeving van de wond of een huidtransplantaat. U krijgt een extra verdoving als dat nodig is. Na het sluiten van de wond krijgt u een drukverband. Het sluiten van de wond duurt gemiddeld 60 minuten. Soms is het niet mogelijk om de wond direct na de operatie te sluiten, maar moet dit op een andere dag. Dat kan gebeuren als de wond erg groot is of als de wond is gelegen op een plaats waar een speciale hersteloperatie nodig is om de wond goed te herstellen. U kunt dan naar huis met een verbonden wond in afwachting van de operatie. Op sommige plekken van het gelaat geneest een wond het mooiste als het niet wordt gehecht, maar vanzelf dichtgroeit. De arts adviseert u dan om de wond open te laten en geeft u adviezen over het verzorgen van de wond.
  
De hele operatie duurt vaak de hele dag. Omdat u meerdere keren op de operatiekamer behandeld wordt, ervaart u het waarschijnlijk als een vermoeiende dag. Op de dagbehandeling krijgt u een broodmaaltijd.

Na de operatie

Na de operatie kunt u naar huis. Meestal valt de pijn mee, maar als het nodig is, kunt u paracetamol nemen. Ook adviseren wij u de eerste dagen na de operatie rustig aan te doen.

lees meer

Na de operatie

Na de operatie kunt u naar huis. Meestal valt de pijn mee, maar als het nodig is, kunt u paracetamol nemen. Gebruik geen andere pijnstillers. Vaak hebben die een bloedverdunnende werking en dat vergroot de kans op een nabloeding. Houd de wond de eerste 2 tot 3 dagen na de operatie droog, tenzij de arts u een ander advies geeft. Ook adviseren wij u de eerste dagen na de operatie rustig aan te doen.
 
Zoals bij elke operatie het geval is, loopt u risico’s. Bij elke operatie bestaat de kans op een nabloeding. Daarom legt de verpleegkundige een drukverband aan om een bloeding te voorkomen. U loopt ook het risico op een infectie. Dit merkt u aan extra veel pijn en een kloppend gevoel rond de wond. Neem contact op met de afdeling dermatologie. U kunt ook een bloeduitstorting krijgen. Dit is een rode of blauwe zwelling rond het operatiegebied. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken.

De week na de operatie kunnen de hechtingen worden verwijderd. Soms kan dat bij de huisarts. Twee weken na de operatie krijgt u een telefonische afspraak bij uw behandelend arts. De arts vertelt u of extra controle van het verwijderde weefsel bijzonderheden heeft laten zien. Gelukkig is dat zelden zo, maar heel af en toe is er dan nog een aanvullende behandeling nodig. Als u vaker huidkanker heeft gehad, dan komt u de eerste jaren nog regelmatig op controle. Dat kan in het Radboudumc zijn, maar ook in het ziekenhuis dat u voor de behandeling heeft doorgestuurd.

  • Medewerkers
  • Intranet