Patiëntenzorg Behandelingen Opname bij moeilijk behandelbare bloeddruk

Over een moeilijk behandelbare bloeddruk

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een opname om de effectiviteit van de bloeddrukverlagende behandeling te meten. lees meer

Over een moeilijk behandelbare bloeddruk

Een hoge bloeddruk is meestal goed behandelaar. Bij slechts een kleine groep is er sprake van een zogenaamde ‘therapieresistente hypertensie’. Dit betekent dat de medicatie onvoldoende werkt om de bloeddruk te verlagen. Om dat vast te kunnen stellen moeten we nagaan wat het effect is van de medicatie op uw bloeddruk. Hiervoor is een opname noodzakelijk, waarbij u de medicatie onder toezicht krijgt en we structureel uw bloeddruk opmeten.

Contact

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde en Reumatische Ziekten

(024) 361 70 88

Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 4
Route: 689

bekijk route

Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Bezoekadres

Verpleegafdeling A4 Oost
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 4 en volg route 689 (Verpleegafdeling A4 Oost)

Waarom een opname?

Om de effectiviteit van de bloeddrukverlagende behandeling te meten gaan we na wat het effect is van de medicatie op uw bloeddruk. Hiervoor is een opname noodzakelijk, waarbij u de medicatie onder toezicht krijgt en we structureel uw bloeddruk opmeten. lees meer

Waarom een opname?

Om de effectiviteit van de bloeddrukverlagende behandeling te meten gaan we na  wat het effect is van de medicatie op uw bloeddruk. Hiervoor is een opname noodzakelijk, waarbij u de medicatie onder toezicht krijgt en we structureel uw bloeddruk opmeten. Voor de verdere behandeling is het erg belangrijk om te weten hoe u precies reageert op de medicatie tijdens de opname.
 
Reageert de bloeddruk op de medicijnen?
Als de bloeddruk niet reageert op de medicijnen dan gaan we op zoek naar de onderliggende oorzaak van dit probleem. Reageert de bloeddruk wel goed op de medicijnen? Dan weten we uit eerder onderzoek dat het thuis waarschijnlijk niet goed gaat met het innemen van bloeddruktabletten. Dat komt veel voor en patiënten zijn zich daar meestal niet van bewust. Omdat een gezonde bloeddruk erg belangrijk is, gaat uw behandelend arts samen met u aan de slag om dat te verbeteren.
 
Uit onderzoek blijkt dat patiënten het erg lastig vinden om jarenlang medicatie trouw te blijven innemen. Na één jaar is ongeveer 50% van de patiënten met hoge bloeddruk helemaal of voor een gedeelte gestopt met het nemen van medicatie. We beseffen dat het een hele opgave is om de rest van uw leven dagelijks de medicatie in te nemen.
 

Voorbereiding

We vragen u om alle medicatie die u gebruikt mee te nemen naar uw opname. lees meer

Voorbereiding

We vragen u om alle medicatie die u gebruikt mee te nemen naar uw opname. Neem gerust alle doosjes mee of, als dat voor u geldt, de baxterrol. Vraag bij de apotheek een overzicht op van uw medicatie en breng dat ook mee. We vragen u op de dag van opname nog geen bloeddrukmedicatie in te nemen en dit pas te doen op het moment dat de verpleegkundige dit aangeeft.

Na uw opname

Bij ontslag krijgt u een afsluitend gesprek met uw hoofdbehandelaar van de polikliniek en de afdelingsarts of verpleegkundig specialist. lees meer

Na uw opname

Bij ontslag krijgt u een afsluitend gesprek met uw hoofdbehandelaar van de polikliniek en de afdelingsarts of verpleegkundig specialist. In dit gesprek nemen zij met u de resultaten van opname door en ontvangt u een overzicht van de gemeten bloeddruk. We plannen een nieuwe afspraak op de polikliniek voor het vervolg van de behandeling.
 

De opname Wat kunt u verwachten?

Uw opname duurt minimaal drie dagen en vindt plaats op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde. U krijgt medicatie en we meten uw bloeddruk. Ook prikken we enkele keren bloed om uw nierfunctie te controleren.

Verhinderd? Neem contact met ons op!

Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, wilt u dan zo snel mogelijk bellen met de verpleegafdeling Interne Geneeskunde, via (024) 361 70 88? U kunt dit nummer ook gebruiken als u de opname wilt verzetten.

Over de verpleegafdeling

Bij sommige behandelingen is het nodig dat we u opnemen op onze verpleegafdeling Interne Geneeskunde en Reumatische ziekten. 

lees meer

Over de verpleegafdeling

Bij sommige behandelingen is het nodig dat we u opnemen op onze verpleegafdeling. Patiënten van de afdeling Interne Geneeskunde verblijven dan op een verpleegafdeling waar ook patiënten van Reumatische ziekten worden opgenomen.

Op de Verpleegafdeling Interne Geneeskunde werken artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers nauw samen om u de best mogelijke zorg te geven. 

Artsenvisite

De afdelingsarts (internist in opleiding) is samen met de supervisor (internist) primair verantwoordelijk voor het medisch beleid. Er wordt dagelijks door de arts en verpleegkundige gesproken over hoe uw ziekte zich ontwikkelt en zij informeren u over eventuele nieuwe bevindingen en het behandelplan. Tijdens deze artsenvisite kunt u ook vragen stellen over de medische behandeling. Ook komt elke week een van de professoren langs voor 'grote visite'. De professor bespreekt dan uw ziektegeschiedenis, bevindingen en behandelplan door met de afdelingsarts en zijn/haar supervisor. Hierover informeren zij u.

Bedden

De afdeling heeft 24 verpleegplaatsen, dit zijn allemaal éénpersoonskamers. 


Hoge bloeddruk

De bloeddruk is de kracht waarmee het bloed tegen de wanden van de bloedvaten wordt gepompt. De hoogte van de bloeddruk hangt af van de weerstand in het bloed als in het lichaam wordt rondgepompt. lees meer

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet