Patientenzorg Behandelingen Pamidroninezuur

Wat is pamidroninezuur?

Pamidroninezuur verbetert de botdichtheid waardoor de kans op een botbreuk afneemt. U krijgt pamidroninezuur toegediend via een infuus in het ziekenhuis. De duur van het infuus is ongeveer 120 minuten.

lees meer

Wat is pamidroninezuur?

Pamidroninezuur wordt gebruikt bij de behandeling van osteoporose (botontkalking). Het middel wordt ook voorgeschreven om osteoporose te voorkomen bij bijvoorbeeld patiënten die langdurig behandeld worden met glucocorticoïden (medicijnen zoals prednisolon). Daarnaast wordt pamidroninezuur voorgeschreven aan patiënten met andere aandoeningen zoals de ziekte van Paget.

Pamidroninezuur behoort tot de groep geneesmiddelen die bisfosfonaten genoemd worden. Het remt de cellen die bot afbreken. Hierdoor verbetert de botdichtheid en het bot wordt sterker waardoor de kans op een botbreuk afneemt.

Het gebruik

Pamidroninezuur wordt toegediend via een infuus in het ziekenhuis. Het infuus krijgt u toegediend op de dagbehandeling. De gebruikelijke hoeveelheid is 60 of 90 mg. Uw arts bepaalt hoe vaak u dit infuus krijgt. De duur van het infuus is ongeveer 120 minuten.

Contact

Afdeling Reumatische Ziekten

(024) 361 45 80

Voor de behandeling

Voordat u start met de pamidroninezuur controleren we uw nierfunctie en het calciumgehalte in uw bloed. Als er grote problemen zijn met uw nierfunctie of wanneer er sprake is van een lage hoeveelheid calcium (kalk) in uw bloed, dan geven we u het medicijn niet.

Tijdens de behandeling

U mag pamidroninezuur niet tegelijk gebruiken met andere bisfosfonaten. Wees voorzichtig met medicijnen die effect op uw nierfunctie kunnen hebben en overleg altijd met uw behandelaar als uw medicatiegebruik verandert.

lees meer

Tijdens de behandeling

Andere medicijnen

U mag pamidroninezuur niet tegelijk gebruiken met andere bisfosfonaten (bijvoorbeeld alendroninezuur of risedroninezuur). Wees voorzichtig met medicijnen die effect op uw nierfunctie kunnen hebben en overleg altijd met uw behandelaar als uw medicatiegebruik verandert.

Alcohol

Er is geen bezwaar tegen (matig) alcohol gebruik  tijdens behandeling.

Autorijden

Pamidroninezuur veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. U mag daarom gewoon autorijden tijdens gebruik van pamidroninezuur. Als u naast pamidroninenzuur ook medicijnen krijgt tegen een allergische reactie, dan kunnen deze uw rijvaardigheid wel beïnvloeden. Overleg met uw behandelaar of u veilig kunt rijden.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Het is niet nodig om te stoppen met pamidroninezuur voor een operatie. Tijdens het gebruik van pamidroninezuur is er een heel kleine kans op afsterven van kaakbot tijdens een tandheelkundige ingreep. Als u een tandheelkundige ingreep moet ondergaan tijdens uw behandeling met pamidroninezuur, bespreek dit dan met uw tandarts of kaakchirurg.

Reizen

Bij reizen naar het buitenland raden wij u aan een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen. Dit is het medicatie paspoort. Dit paspoort is verkrijgbaar bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

Vaccinaties

Er is geen bezwaar tegen vaccinaties tijdens het gebruik van pamidroninezuur.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Van pamidroninezuur is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Er is weinig informatie over de effecten van pamidroninezuur tijdens zwangerschap. Pamidroninezuur mag daarom niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Als u in de nabije toekomst zwanger wilt worden of onverwacht zwanger bent, adviseren wij u dit te melden aan uw behandelaar. Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk overgaat. U mag daarom geen borstvoeding geven als u Pamidroninezuur gebruikt.

Contact opnemen

Allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Neem bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheid, zo snel mogelijk contact op met uw huisarts en/of behandelaar.

Mogelijke bijwerkingen

Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn. Deze bijwerkingen komen bij minder dan 15% van de patiënten voor:

 • griepverschijnselen
 • spier- en gewrichtspijn
 • buikpijn en misselijkheid
 • hoofdpijn en duizeligheid
 • ontsteking van slokdarm, maag of eerste deel van dunne darm
lees meer

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn. Deze bijwerkingen komen bij minder dan 15% van de patiënten voor.
 • griepsverschijnselen
 • spier- en gewrichtspijn
 • buikpijn, misselijkheid en/of zuurbranden
 • hoofdpijn, duizeligheid
 • ontsteking van slokdarm, maag of eerste deel van dunne darm
 • zelden osteonecrose van de kaak (beschadiging van kaakbot door verminderde doorbloeding). Zorg daarom voor goede gebitshygiëne

Allerische reacties

Allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidklachten adviseren we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts en/of behandelaar.

Osteoporose (botontkalking)

Osteoporose betekent letterlijk poreus bot. De botten zijn dunner en minder stevig. Door osteoporose kunnen uw botten minder goed tegen grote belasting en loopt u een hoger risico op botbreuk.

lees meer

Afdeling Reumatische Ziekten

De afdeling Reumatische Ziekten onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen.

lees meer