Over de behandeling

Wat is synovitis?

Een gewricht bestaat uit 2 botdelen die met elkaar verbonden zijn door het gewrichtskapsel. Beide boteinden zijn bedekt met een laagje kraakbeen. De binnenkant van het gewrichtskapsel is bekleed met slijmvlies, ook wel synovium genoemd. Het synovium zorgt voor de productie van smeervloeistof en levert voeding voor het gewrichtskraakbeen. Bij een gewrichtsontsteking, synovitis genoemd, is het synovium ontstoken. Het slijmvlies wordt dan dikker en gaat meer vocht produceren.

Wat is radiosynoviorthese?

Radiosynoviorthese is de behandeling van een gewrichtsontsteking met een radioactieve stof (Yttrium of Rhenium). Deze stof spuiten we in uw gewricht. De radioactieve deeltjes hechten zich vervolgens aan het slijmvlies en worden verder opgenomen in het ontstoken weefsel. Daar geven ze radioactieve straling af. Door de bestraling kunnen de ontstekingscellen zich niet meer delen en komt de ontsteking geleidelijk tot rust. Het gewricht heeft geen last van deze bestraling. Andere delen buiten het ontstoken slijmvlies worden niet bestraald.
De radioactieve deeltjes hebben een korte levensduur, zodat er binnen 1 week al geen radioactiviteit meer in het gewricht aanwezig is. De deeltjes zelf worden na het afgeven van de radioactieve straling afgebroken en verlaten via de urine uw lichaam. De totale hoeveelheid radioactiviteit waaraan u wordt blootgesteld is vergelijkbaar met de hoeveelheid bij het maken van een röntgenfoto.
Patientenzorg Behandelingen Radiosynoviorthese

Over de behandeling

Bij een gewrichtsontsteking is het weefsel dat de gewrichtsholte bekleedt (het synovium) ontstoken. Radiosynoviorthese is een lokale behandeling van zo’n gewrichtsontsteking.

lees meer

Contact

Afdeling Reumatische Ziekten

(024) 361 45 80

Naar uw afspraak

Ingang: Radboud Apotheek (rechts naast hoofdingang)
Route: 433

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboud Apotheek (rechts naast hoofdingang)
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 433

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 8
Ga naar binnen bij: Radboud Apotheek (rechts naast hoofdingang)
Volg route 433

Wanneer krijgt u radiosynovior­these?

Als u één van uw grote gewrichten ontstoken is, kunnen we u met een bestraling behandelen. Wanneer u meerdere ontstoken gewrichten heeft, is bestraling niet zinvol.

lees meer

Wanneer krijgt u radiosynovior­these?

Als u één van uw grote gewrichten ontstoken is, kunnen we u met een bestraling behandelen. Wanneer u meerdere ontstoken gewrichten heeft, is bestraling niet zinvol. In dat geval krijgt u een behandeling met medicijnen. Als één gewricht na de bestraling ontstoken blijft, dan kunt u poliklinisch corticosteroïd injecties (met prednison, depomedrol of kenacort) in uw gewricht krijgen. Als ook dit onvoldoende helpt, dan kunt u radiosynoviorthese overwegen. Hierbij wordt het gewricht inwendig bestraald. De meeste behandelingen worden uitgevoerd in het kniegewricht, maar injecties in schouders, ellebogen, polsen, heupen en enkels
zijn ook mogelijk.

Voorbereiding

U hoeft zich voor de behandeling niet voor te bereiden en kunt vooraf dus gewoon eten en drinken.

Zwangerschap en borstvoeding

U kunt deze behandeling niet ondergaan als u zwanger bent of denkt te zijn. Of als u borstvoeding geeft.

De behandeling

Zit er veel vocht in uw gewricht? Dan wordt dat er eerst uitgehaald. Vervolgens krijgt u de injectie met de radioactieve stof en met een ontstekingsremmer. Zo voorkomen we dat de ontsteking actiever wordt.

lees meer

De behandeling

U meldt zich op de verpleegafdeling Reumatologie. Als het om uw knie gaat, vindt de behandeling plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De reumatoloog zal voor de behandeling de knie aanprikken op dezelfde manier als bij een poliklinische corticosteroïd (prednison, depomedrol, kenacort) injectie. Als het kniegewricht erg veel vocht bevat, verwijdert de reumatoloog eerst het vocht. Vervolgens spuit hij of zij via dezelfde naald het radioactief Yttrium in de gewrichtsholte. Ten slotte wordt via dezelfde naald nog corticosteroïd ingespoten, om een tijdelijke toename van de ontsteking te voorkomen.
De eerste 3 dagen krijgt u een spalk of verband, zodat u het gewricht niet kunt bewegen en belasten.
 
Behandeling van andere gewrichten, zoals schouders, ellebogen, polsen, heupen en enkels, vindt plaats op de afdeling Radiologie en wordt uitgevoerd met radioactief Rhenium. Deze gewrichten prikt de radioloog aan met behulp van röntgenonderzoek om er zeker van te zijn dat de injectienaald zich ook daadwerkelijk in het gewricht bevindt. Daarna wordt het gewricht, net als bij de knie, 3 dagen vastgezet met een spalk of met verband.
In het geval van behandeling van een heup, knie of enkel, wordt u deze 3 dagen opgenomen in het ziekenhuis om het behandelde gewricht volledig rust te geven. Bij een ander gewricht mag u in principe dezelfde dag (met spalk, verband en mitella en/of sling) naar huis.

Na de behandeling

Na 3 dagen rust mag u het behandelde gewricht weer gaan gebruiken. In de week na de bestraling moet u het rustig aandoen om overbelasting van het behandelde gewricht te voorkomen.

lees meer

Na de behandeling

Na 3 dagen rust mag u het behandelde gewricht weer gaan gebruiken. In de week na de bestraling moet u het rustig aandoen om overbelasting van het behandelde gewricht te voorkomen. Bij een klein deel van de behandelde patiënten treedt er een tijdelijke toename van de gewrichtsontsteking op. Als het nodig is, schrijven we u tijdelijk extra pijnstillers voor. De gewrichtsontsteking neemt geleidelijk af e en verdwijnt meestal binnen 3 tot 6 maanden. U kunt de behandeling opnieuw ondergaan als dat nodig is.

Reumatoïde artritis

Reumatoïde artritis is een chronische auto-immuunziekte waarbij u ontstekingen in de gewrichten hebt en vaak ook slijmbeurzen en pezen. naar de aandoening

Verhindering

De radioactieve stof wordt speciaal voor u gemaakt en is kort houdbaar. Bent u verhinderd? Laat het ons dat zo snel mogelijk weten.

lees meer

Verhindering

De radioactieve stof wordt speciaal voor uw behandeling gemaakt, besteld in het buitenland en dan overgebracht naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De radioactieve stof is maar zeer kort bruikbaar. Bent u verhinderd op de afgesproken tijd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de verpleegafdeling Reumatische Ziekten: (024)  361 70 88.

Afdeling Reumatische Ziekten

De afdeling Reumatische Ziekten onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen.

lees meer