Patientenzorg Behandelingen Revalidatie bij complex regionaal pijnsyndroom

Over CRPS

Een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS), ook wel posttraumatische dystrofie, is een extreme reactie van uw lichaam op een kleine verwonding. Poliklinische revalidatiebehandeling kan helpen uw klachten te verminderen.

lees meer

Over CRPS

Een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS), ook wel posttraumatische dystrofie, is een extreme reactie van uw lichaam op een kleine verwonding. CRPS begint meestal in uw arm, been, hand of voet. Later krijgt u soms ook last van uw schouder of andere delen van uw lichaam.

Aanmelding polikliniek CRPS

De poliklinische revalidatiebehandeling wordt opgestart en gecontroleerd via de multidisciplinaire polikliniek CRPS.

lees meer

Aanmelding polikliniek CRPS

Alleen een arts kan nieuwe patiĆ«nten aanmelden. Dit verloopt altijd via de multidisciplinaire polikliniek CRPS van de afdeling Heelkunde van het Radboudumc. De poliklinische revalidatiebehandeling wordt via dit spreekuur opgestart en gecontroleerd. De chirurg en revalidatiearts stellen in een gezamenlijke beoordeling de diagnose.

De chirurg is hoofdverantwoordelijk voor de diagnostische fase CRPS. De revalidatiearts is hoofdverantwoordelijk voor de poliklinische revalidatiebehandeling CRPS. Voor aanmelding is het belangrijk dat uw huisarts/verwijzer al uw medische informatie met uw verwijzing opstuurt.

Nieuwe behandeling PEPT

Het Radboudumc onderscheidt zich bij de diagnostiek en behandeling van CRPS type-1 door de ontwikkeling van de nieuwe behandeling PEPT (Pain Exposure in Physical Therapy).

lees meer

Nieuwe behandeling PEPT

De afdeling Revalidatie is een topreferent centrum voor diagnostiek en behandeling van CRPS type-1. In het bijzonder door de ontwikkeling van de nieuwe behandeling PEPT (Pain Exposure in Physical Therapy).

Principes van PEPT:
  • De pijn bij CRPS is niet of nauwelijks te behandelen met pijnstillers. Daarom schrijven we die maar beperkt voor. Wel leren we u hoe u met pijn kunt omgaan en met de PEPT-methode leren we u ervaren dat het uitlokken van pijn niet schadelijk is. Dit is ook de methode om angst voor het aanraken en bewegen van uw arm of been te verminderen
  • Psyche: het autonome zenuwstelsel speelt bij CRPS een grote rol. Daarom is het belangrijk dat u gevoelens van angst, boosheid en verdriet verwerkt/oplost. Dit kan eventueel met hulp van een psycholoog of maatschappelijk werker. Conflicten, psychische, relatie- en seksuele problemen hebben een negatief effect op de behandeling. Ook daarvoor is het raadzaam een therapeut te zoeken die u kan helpen of begeleiden. Het CRPS-team van het Radboudumc kan u daarmee helpen en eventueel verder verwijzen. Verder is het belangrijk dat u een positief en zinvol doel voor ogen heeft
  • We kunnen secundaire veranderingen, zoals krachtsverlies, stijfheid van gewrichten en een verkeerd bewegingspatroon, behandelen met de PEPT-methode. Hierbij geeft de fysiotherapeut als een coach aan wat u zelf kunt doen en verbeteren. De adviezen neemt u mee naar huis voor het toepassen bij dagelijkse activiteiten
  • Het verminderde bewegingsgevoel wordt in de PEPT-methode verbeterd door uw arm of been zo veel mogelijk te gebruiken bij de normale dagelijkse activiteiten

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt met ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie.

lees meer