Patiƫntenzorg Behandelingen Theory of Mind-training (ToM)

Over de Theory of Mind-training (ToM)

Het is bekend dat mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) vaak vastlopen in hun communicatie en/ of het afstemmen op de ander. Hiervoor is de ToM-training ontwikkeld. Tijdens deze communicatietraining richten we de aandacht op belangrijke signalen in de communicatie.

lees meer

Over de Theory of Mind-training (ToM)

Het is bekend dat mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) vaak vastlopen in hun communicatie en/ of het afstemmen op de ander. Hiervoor is de Theory of Mind-training ontwikkeld. Tijdens deze communicatietraining richten we de aandacht op belangrijke signalen in de communicatie. Het doel is bewust worden van hoe u communiceert, welke signalen u mist (blinde vlekken) en hoe u dit eventueel verbetert.

De ToM-training vindt 1 dag per week (van 10-15 uur) plaats voor de duur van 13 weken. De groep bestaat uit maximaal 6 personen. Het is een gesloten groep. Daarmee bedoelen we dat er tussentijds geen instroom kan plaatsvinden. 

Om aan de training te kunnen deelnemen, heeft u een ToM-partner nodig; dit is een naaste (partner, familielid, coach, vriend) die nauw betrokken is bij de training, waar u in uw thuissituatie mee oefent en die een aantal bijeenkomsten aanwezig is. 

De training bestaat uit 6 thema’s en bevat theorie- en praktijkbijeenkomsten.  De ToM-partner is 2 keer aanwezig bij een theoriebijeenkomst. Hier wordt de vertaalslag naar uw thuissituatie gemaakt. Tijdens de praktijkbijeenkomsten gaat u ervaringsgericht aan de slag met de thema’s. 


Meer informatie

Via de contactknop komt u bij mijnRadboud. Daar kunt u uw vragen stellen. Heeft u geen mijnRadboud, dan kunt u ons telefonisch bereiken.
(024) 361 35 13
contact

Het programma

De training bestaat uit 2 fases; we behandelen 6 thema’s. Ieder thema duurt 2 weken en bestaat uit 4 onderdelen.

lees meer

Het programma

De training bestaat uit 2 fases; we behandelen 6 thema’s. Ieder thema duurt 2 weken en bestaat uit 4 onderdelen: theorie, beeldende training, psychomotorische training en drama training. Per dag behandelen we 2 onderdelen van het thema. We sluiten af met een evaluatiebijeenkomst waarbij de ToM-partners ook aanwezig zijn. Na afloop van de training evalueren we individueel, samen met de behandelaar, het verloop van de training. 

FASE I

Ontwikkelen van belangrijke basisvoorwaarden om het sociaal inzicht en vermogen tot mentaliseren te vergroten.

  • Thema 1: Lichaamsbewustzijn
  • Thema 2: Lichaamssignalen
  • Thema 3: Emotieherkenning
  • Thema 4: Psychisch bewustzijn

FASE II

Verdiepen van de Theory of Mind (mentaliseren)

  • Thema 5: Perspectief verschillen
  • Thema 6: Denken over denken

Voor wie?

De ToM- training is bedoeld voor normale of hoogbegaafde mensen met een autismespectrumstoornis (ASS).

lees meer

Voor wie?

De ToM- training is bedoeld voor normaal of hoogbegaafde mensen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Voorwaarde voor deelname is dat er al kennis en inzicht is over uw ASS-kenmerken. Daarvoor moet een vorm van psycho-educatie ASS gevolgd zijn. Als de psycho-educatie niet in het Radboudumc heeft plaatsgevonden, dan wordt tijdens de intake bekeken of er voldoende kennis aanwezig is.


Locatie

Ingang: Ingang Oost
Gebouw: N
Verdieping: 0
Route: 961

bekijk route

Locatie

Bezoekadres

polikliniek Psychiatrie
Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Ga naar Gebouw N, Verdieping 0 en volg route 961 (polikliniek Psychiatrie)

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiƫnten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet