Over de training

Met de ToM training (Theory of Mind), trainen we mensen met een autisme spectrum stoornis in het richten van hun aandacht op belangrijke signalen in de communicatie.

lees meer

Over de training

De ToM training is hoofdzakelijk bedoeld om de communicatie te verbeteren. Het is bekend dat mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) vaak vastlopen in hun communicatie. Er is vaak sprake van een ontbrekende aansluiting. Mensen met ASS kunnen zich vaak moeilijk inleven in anderen. Hierdoor wordt informatie vanuit de omgeving eenzijdig begrepen door mensen met ASS. Ook reageren zij eenzijdig. Vaak vinden ze het moeilijk om informatie vanuit een andere invalshoek te bekijken en te begrijpen.

Met de ToM training, trainen we mensen met ASS in het richten van hun aandacht op belangrijke signalen in de communicatie. Het doel is bewust worden van hoe hij of zij communiceert, wat de blinde vlekken zijn en hoe hij of zij dit eventueel verbetert. De groep bestaat uit maximaal 6 personen. Het is een gesloten groep. Daarmee bedoelen we dat er tussentijds geen instroom kan plaatsvinden. Dit vanwege het gestructureerde, stapsgewijze karakter van de training.

De ToM- training is bedoeld voor normaal begaafde ASS patiënten met leerbaar vermogen. De training is alleen toegankelijk voor diegenen die de psycho-educatie module ASS hebben gevolgd. De behandelaar van de patiënt kan u doorverwijzen naar deze training. De verwijzer blijft uw hoofdbehandelaar.
 

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons bellen of mailen.

lees meer

Vragen

  • Daphne Uphof, Coördinator ToM-training, psychomotorische therapeute Radboudumc. Telefoon: (024) 361 36 06. Daphne.Uphof@radboudumc.nl
  • Berrie Arnold, Coördinator poli ADHD/ASS/klinisch medebehandelaar Radboudumc. Telefoon Polikliniek ADHD/ASS: (024) 361 32 04 voor B. Arnold. Berrie.Arnold@radboudumc.nl
E-mailadres: ADHD-ASS@psy.umcn.nl
 

Wat is autisme?

Autisme is een verzamelnaam voor verschillende zogeheten autismespectrumstoornissen. Dat wil zeggen dat deze stoornissen de ontwikkeling van een persoon op al zijn levensgebieden kan beïnvloeden.

lees meer

Wat is autisme?

Autisme is een verzamelnaam voor verschillende zogeheten autismespectrumstoornissen. Dat wil zeggen dat deze stoornissen de ontwikkeling van een persoon op al zijn levensgebieden kan beïnvloeden. 

Kenmerken

Als u autisme heeft, kunt u zich moeilijk inleven in anderen en ziet u weinig samenhang in de dingen om u heen. Daardoor kunt u moeilijk persoonlijke contacten leggen en begrijpt u vaak niet goed wat zich in uw omgeving afspeelt. Ook heeft u moeite met de emotionele afstemming in contacten met anderen. U neemt woorden vaak letterlijk en heeft moeite met indirecte, non-verbale taal, zoals spreekwoorden/gezegden, gebaren of gezichtsuitdrukkingen. Vooral ‘sociale gesprekjes’ of ‘gewoon babbelen’, gaat u niet goed af.

Autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen

Het kan zijn dat autisme in uw jeugd onopgemerkt is gebleven. Meestal heeft u zich door uw intelligentie staande weten te houden, maar dreigt u op volwassen leeftijd vast te lopen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer eisen aan u worden gesteld en er aanspraak wordt gemaakt op sociale vaardigheden en flexibiliteit.

De training

De training is 1 keer in de week op dinsdag of donderdag. De looptijd van de training is 13 weken. De training bestaat uit theorie- en praktijkonderdelen.

lees meer

De training

De ToM-training vindt 1 keer per week op dinsdag of donderdag plaats van 10.00-14.30 uur. De looptijd van de training is 13 weken. Het doel van de training is het verbeteren van uw communicatie en socioschema (bewuste en onbewuste kennis over uzelf en van uzelf in relatie tot de wereld). De training is stapsgewijs opgebouwd volgens het ontwikkelingsmodel van Steerneman.

In het programma zitten verbale onderdelen, zoals theorie. Tijdens dit onderdeel krijgt u uitleg en feedback. Het programma bevat ook non-verbale onderdelen. Dit zijn praktijkonderdelen zoals psychomotorische therapie, beeldende therapie en dramatherapie. Tijdens de 4e en 10e week zijn de TOM partners uitgenodigd van 10.00 uur tot 12.00 uur tijdens de theoriebijeenkomst . Het doel hiervan is om de effecten van de cursus naar uw thuissituatie te vertalen.

In tegenstelling tot psycho-educatie, krijgt u bij de ToM-training vooraf geen informatie. Dit doen we zodat u leert door uw ervaringen. Wel verstrekken we op de dagen zelf informatie die met het thema te maken heeft.
 

Het programma

Het doel van de training is om de communicatie met anderen te verbeteren. We behandelen 6 thema’s. Na afloop van de training evalueren we individueel met iedere deelnemer het verloop van het traject.

lees meer

Het programma

U neemt zonder partner deel aan de training. Wel heeft uw partner een belangrijk rol. Hij of zij helpt met het maken van een vertaalslag naar de thuissituatie. Dit doen we door middel van huiswerkopdrachten. Ook neemt hij of zij deel aan 2 bijeenkomsten tijdens de 4e en 10e trainingsweek. Op dezelfde dag van 10.00 uur tot 12.00 uur en een evaluatie bijeenkomst in week 13

De training bestaat uit 2 fases. Het doel van de oefeningen is om uw communicatie met anderen te verbeteren. We behandelen 6 thema’s. Ieder thema duurt 2 weken en bestaat uit 4 onderdelen per thema: introductie, psychomotorische therapie, beeldende therapie en drama therapie. Per dag behandelen we 2 onderdelen van het thema. In het werkboek staan doelen beschreven. De TOMpartner weet hierdoor waar hij of zij de aandacht op moet richten. U ontvangt tijdens de trainingen een lunch. Na afloop van de training evalueren we individueel, bij de behandelaar, het verloop van het traject met u.

FASE I

Ontwikkelen van belangrijke basisvoorwaarden om het sociaal inzicht en vermogen tot mentaliseren te vergroten.
Thema 1: Lichaamsbewustzijn
Thema 2: Lichaamssignalen
Thema 3: Emotieherkenning
Thema 4: Psychisch bewustzijn

FASE II

Verdiepen van de Theory of Mind (mentaliseren)
Thema 5: Perspectief verschillen
Thema 6: Denken over denken