De training

De ToM-training vindt 1 keer per week plaats voor de duur van 13 weken. De groep bestaat uit maximaal 6 personen. Het is een gesloten groep. Daarmee bedoelen we dat er tussentijds geen instroom kan plaatsvinden. Dit vanwege het gestructureerde, stapsgewijze karakter van de training.
U ontvangt tijdens de trainingen een lunch.
 
Het doel van de training is het verbeteren van uw communicatie en socioschema (bewuste en onbewuste kennis over uzelf en van uzelf in relatie tot de wereld). De training is stapsgewijs opgebouwd volgens het ontwikkelingsmodel van Steerneman.
 
In tegenstelling tot psycho-educatie, krijgt u bij de ToM-training vooraf geen informatie. Dit doen we zodat u leert door uw ervaringen. Wel verstrekken we op de dagen zelf informatie die met het thema te maken heeft.

Over de ToM-training Theory of Mind-training

De ToM training is hoofdzakelijk bedoeld om de communicatie te verbeteren. Met de ToM training, helpen we u in het richten van uw aandacht op belangrijke signalen in de communicatie. Het doel is bewust worden van hoe u communiceert, wat uw blinde vlekken zijn en hoe u dit eventueel verbetert. lees meer

Over de ToM-training Theory of Mind-training

De ToM training is hoofdzakelijk bedoeld om de communicatie te verbeteren. Het is bekend dat mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) vaak vastlopen in hun communicatie en het aansluiten bij de ander. Mensen met ASS kunnen zich vaak moeilijk inleven in anderen. Hierdoor wordt informatie vanuit de omgeving eenzijdig begrepen door mensen met ASS. Ook reageren zij eenzijdig. Vaak vinden ze het moeilijk om informatie vanuit een andere invalshoek te bekijken en te begrijpen.
 
Met de ToM training, trainen we u in het richten van uw aandacht op belangrijke signalen in de communicatie. Het doel is bewust worden van hoe u communiceert, wat uw blinde vlekken zijn en hoe u dit eventueel verbetert.

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons bellen of mailen.

lees meer

Meer informatie?

  • Daphne Uphof, Coördinator ToM-training, psychomotorische therapeute Radboudumc. Telefoon: (024) 361 3513.


 


De training

De ToM-training vindt 1 keer per week plaats voor de duur van 13 weken. Het doel van de training is het verbeteren van uw communicatie. lees meer

Het programma

Het doel van de training is om de communicatie met anderen te verbeteren. We behandelen 6 thema’s. Na afloop van de training evalueren we individueel met iedere deelnemer het verloop van het traject. lees meer

Het programma

U neemt zonder partner deel aan de training. Wel heeft uw partner een belangrijk rol. Hij of zij helpt met het maken van een vertaalslag naar de thuissituatie. Dit doen we door middel van huiswerkopdrachten. Ook neemt hij of zij deel aan 2 bijeenkomsten tijdens de 4e en 10e trainingsweek.
 
De training bestaat uit 2 fases. Het doel van de oefeningen is om uw communicatie met anderen te verbeteren. We behandelen 6 thema’s. Ieder thema duurt 2 weken en bestaat uit 4 onderdelen per thema: introductie, psychomotorische therapie, beeldende therapie en drama therapie. Per dag behandelen we 2 onderdelen van het thema. In het werkboek staan doelen beschreven.

De ToM-partner weet hierdoor waar hij of zij de aandacht op moet richten. Na afloop van de training evalueren we individueel, bij de behandelaar, het verloop van het traject met u.
FASE I
Ontwikkelen van belangrijke basisvoorwaarden om het sociaal inzicht en vermogen tot mentaliseren te vergroten.
Thema 1: Lichaamsbewustzijn
Thema 2: Lichaamssignalen
Thema 3: Emotieherkenning
Thema 4: Psychisch bewustzijn

FASE II

Verdiepen van de Theory of Mind (mentaliseren)
Thema 5: Perspectief verschillen
Thema 6: Denken over denken
 

Voor wie?

De ToM- training is bedoeld voor normaal begaafde ASS patiënten met leerbaar vermogen. De training is alleen toegankelijk voor diegenen die de psycho-educatie module ASS hebben gevolgd. De behandelaar van de patiënt kan u doorverwijzen naar deze training. De verwijzer blijft uw hoofdbehandelaar.

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet