Patientenzorg Behandelingen Transurethrale verwijdering prostaat

Over de behandeling

De prostaat is normaal gesproken zo groot als een kastanje. Bij de meeste mannen wordt de prostaat echter geleidelijk groter als ze rond de veertig jaar zijn. Lang niet iedereen krijgt daar last van, maar vanaf het vijftigste levensjaar kunnen er problemen ontstaan.

lees meer

Over de behandeling

De prostaat is normaal gesproken zo groot als een kastanje. Bij de meeste mannen wordt de prostaat echter geleidelijk groter als ze rond de veertig jaar zijn. Lang niet iedereen krijgt daar last van, maar vanaf het vijftigste levensjaar kunnen er problemen ontstaan. Wanneer de vergrote prostaat de plasbuis gedeeltelijk of helemaal dichtdrukt (vernauwing), kunt u klachten krijgen:

 • Minder krachtige, soms onderbroken urinestraal
 • Plassen komt moeilijk op gang
 • Meer aandrang en vaker plassen (ook ’s nachts)
 • Moeilijk om de urine op te houden als u aandrang voelt
 • Nadruppelen en soms ongewenst urineverlies
 • Gevoel dat er urine in de blaas achterblijft

Een operatie aan de prostaat waarbij de goedaardige vergroting van de prostaat wordt aangepakt kan plaatsvinden on der narcose (slapen) of lokaal (met ruggeprik). Bij de operatie wordt via de plasbuis weefsel weggeschraapt (TURP) of weggelaserd (Green-Light Laser). Na de operatie heeft u voor enige tijd een buisje in de plasbuis (katheter).


Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Contact

Polikliniek Urologie

(024) 361 38 03, bereikbaar tussen 8.00 -17.00 uur (volg het keuzemenu)

Na de behandeling

De eerste zes weken na de ingreep kan er af en toe wat bloed bij uw urine zitten. Is dit het geval bij u? Neem dan voldoende rust en drink veel totdat het bloed is verdwenen. Blijft uw urine desondanks meerdere dagen achtereen bloederig, neem dan contact op met de Urologie Polikliniek.

lees meer

Na de behandeling

De genezing van de inwendige wond duurt twee à drie maanden. In het begin kunt u nog wat plasproblemen hebben:

 • Vaak moeten plassen
 • De plas minder goed kunnen ophouden

Deze problemen verdwijnen vanzelf zodra de wond is genezen. Meestal hebt u niet veel pijnklachten.

Bloed bij de urine

De eerste zes weken na de ingreep kan er af en toe wat bloed bij uw urine zitten. Is dit het geval bij u? Neem dan voldoende rust en drink veel totdat het bloed is verdwenen. Blijft uw urine desondanks meerdere dagen achtereen bloederig, neem dan contact op met de Urologie Polikliniek.

Adviezen

Drink minstens twee liter per dag (meer als het warm is) tot het plassen volledig normaal gaat. Daarnaast adviseren wij u om de eerste zes weken na de operatie:

 • Geen alcohol te drinken
 • Geen zware lichamelijke arbeid te verrichten
 • Niet te fietsen
 • Zo min mogelijk te persen bij de ontlasting (voorkom een trage stoelgang door veel te drinken en vezelrijke voeding te eten)
 • Geen geslachtsgemeenschap te hebben

Afdeling Urologie

De specialisten van de afdeling Urologie onderzoeken en behandelen patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen.

lees meer