Polikliniek Psychiatrie

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Ga naar Gebouw N, Verdieping 0 en volg route 961
Patiëntenzorg Behandelingen Vaktherapeutisch behandelen

Over vaktherapeutisch behandelen

Vaktherapeutische behandelingen zijn handelings- en ervaringsgerichte therapievormen. De door u opgedane ervaringen in een vaktherapie leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijks leven. lees meer

Over vaktherapeutisch behandelen

Vaktherapeutische behandelingen zijn handelings- en ervaringsgerichte therapievormen. De door u opgedane ervaringen in een vaktherapie leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Dit zijn vaardigheden op bijvoorbeeld emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.
Het handelen, beleven en ervaren onderscheiden de vaktherapieën van bijvoorbeeld psychotherapie. De verbale interventies die de vaktherapeut hanteert, vloeien voort uit die activiteiten, belevingen en ervaringen.
Vaktherapieën worden vaak ingezet ter behandeling van depressie, zowel in de klinische setting als ambulant.

Verschillen vormen

Er zijn verschillende vormen van vaktherapie. Binnen het Radboudumc wordt gewerkt met beeldende therapie en psychomotorische therapie, die beide onderdeel zijn van uw totale behandeling. Uiteraard wordt met u en uw behandelaar en/of vaktherapeut gekeken welke vorm voor u, in uw situatie, het meest passend is en aansluit bij uw wensen en behandeldoelen.

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Psycho­motorische therapie (PMT)

De psychomotorische therapeut houdt rekening met uw lichamelijke klachten, maar probeert u ook uit te dagen middels allerlei bewegingsvormen. lees meer

Psycho­motorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten. Klachten zoals somberheid, angst, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Bij sombere klachten horen bijvoorbeeld gevoelens van lusteloosheid en gebrek aan energie. Bij angstklachten een heel gespannen lichaam.  De psychomotorische therapeut houdt rekening met deze lichamelijke klachten, maar probeert u ook uit te dagen middels allerlei bewegingsvormen en bijvoorbeeld yoga-oefeningen. Zo doet u weer andere, soms nieuwe ervaringen op die een positieve uitwerking hebben op uw mentale of geestelijke gesteldheid.

Het doel van PMT is het verminderen of wegnemen van uw klachten door er op een lichamelijk actieve manier aan te werken. U leert probleemsituaties anders te benaderen en beperkingen te accepteren. U wordt zich meer bewust van uw eigen gedachten en gevoelens, uw sterke kanten en waar u moeite mee heeft. Daarnaast kunt u in de PMT oefenen met nieuw gedrag wat meer bij u past.

De therapie kan bestaan uit:
 • running therapie of fitness voor mensen met depressieve klachten,
 • actief of passief leren omgaan met spanning, door sport / spel of ontspanningsoefeningen,
 • leren omgaan met agressie en impulsen,
 • leren herkennen en beter hanteren van stress,
 • beter leren angsten te hanteren,
 • omgaan met grenzen en lichaamssignalen,
 • leren hanteren van eigen krachtige kanten in de omgang met anderen,
 • uitzoeken wat er nu eigenlijk steeds misgaat.​

Voor wie?

Vaktherapeutische behandeling maakt deel uit van het behandelprogramma van onze Medisch Psychiarische Unit (MPU) ongeacht uw psychiatrische problematiek. Ook poliklinisch kunt u deelnemen aan bepaalde vormen van vaktherapie. lees meer

Voor wie?

Vaktherapeutische behandeling maakt deel uit van het behandelprogramma van onze Medisch Psychiarische Unit (MPU) ongeacht uw psychiatrische problematiek. Samen met de therapeuten zal gekeken worden welke vorm therapie het best aansluit bij uw wensen / doelen.

Ook poliklinisch kunt u deelnemen aan bepaalde vormen van vaktherapie. Uw behandelaar kan u daar meer over vertellen.
 

Aanmelden

U kunt zich naar deze therapie laten verwijzen door uw behandelaar van de afdeling Psychiatrie. Vervolgens krijgt u een intakegesprek met één van de therapeuten om te kijken wat voor u, in uw situatie, het meest passend is.

Therapievormen


Runningtherapie

Runningtherapie is een onderdeel van psychomotorische therapie. Hierbij gaat het om het therapeutisch toepassen van wandelen, hardlopen of nordic walking als bewegingsvorm bij uw psychische klachten. lees meer

Runningtherapie

Runningtherapie is een onderdeel van psychomotorische therapie. Hierbij gaat het om het therapeutisch toepassen van wandelen, hardlopen of nordic walking als bewegingsvorm bij uw psychische klachten. Het is een aanvullende en ondersteunende vorm van therapie die een goede combinatie vormt met psychotherapie en/of medicatie. Er is altijd overleg tussen uw psychomotorische therapeut en uw behandelaar. Runningtherapie wordt in de vorm van een module aangeboden, wat betekent dat het ook poliklinische patiënten hier aan deel kunnen nemen.

Spinning

Bij Spinning wordt op uw eigen niveau een zekere mate van inspanning opgeroepen die een positieve invloed heeft op uw psychische gesteldheid. lees meer

Spinning

Spinning wordt o.a. ingezet in het kader van Sporten Versterkt (een onderzoek naar de effecten van fysieke inspanning op CGT), maar kan ook tijdens uw klinische opname gevolgd worden (indien geïndiceerd). Bij Spinning wordt op uw eigen niveau een zekere mate van inspanning opgeroepen die een positieve invloed heeft op uw psychische gesteldheid. Dit is ook een onderdeel binnen de Psychomotorische therapie en wordt in modulevorm aangeboden.
Andere modules die binnen de PMT worden aangeboden zijn de Emotieregulatie module en de Yoga module.

Beeldende therapie

Beeldende therapie helpt vorm te geven aan dat wat u bezighoudt: uw gedachten, ideeën, problemen, maar ook uw behoeften en gevoelens. Dit doet u aan de hand van beeldende werkvormen, zoals tekenen, boetseren en schilderen acceptatie-, veranderings- en ontwikkelingsprocessen. lees meer

Beeldende therapie

Beeldende therapie helpt vorm te geven aan dat wat u bezighoudt: uw gedachten, ideeën, problemen, maar ook uw behoeften en gevoelens. Dit doet u aan de hand van beeldende werkvormen, zoals tekenen, boetseren en schilderen acceptatie-, veranderings- en ontwikkelingsprocessen. Binnen die werkvormen gaat u met eigen thema’s en behandeldoelen aan het werk. Het doel van de therapie is om door beeldend te werken, uw problemen zichtbaar en hanteerbaar te maken.

Een eerste doel kan zijn: weer tot activiteit komen, gedachten verzetten of weer eens plezier beleven. In de loop van de behandeling kunt u meer met persoonlijke thema’s aan het werk gaan. U kunt bijvoorbeeld oefenen met het nemen van initiatief, het afbakenen van grenzen of samenwerken.

Beeldende therapie biedt nieuwe manieren om oplossingen te vinden om anders met bepaalde situaties om te gaan.

Deze therapie is geschikt voor u als u moeilijk over uw problemen kunt praten of wanneer u er juist heel goed over kunt vertellen, maar daarmee aan uw gevoelens voorbij gaat.

Voorbeelden van problemen waar deze therapie bij kan helpen zijn:
 • Moeite met het uiten van ervaringen of gevoelens.
 • Onzekerheid of angst.
 • Geen plezier meer kunnen ervaren.
 • Het moeilijk vinden om voor uzelf op te komen.
 • Problemen met boosheid en agressie.
 • Onverwerkte traumatische ervaringen.
 • Verlieservaringen.

Zichtbaar op doek

‘Zichtbaar op doek’ is een module die wekelijks wordt gegeven waarbij u gaat werken op een schildersdoek van 1m bij 1m. U werkt  12 keer  aan het doek. De module richt zich op autonomie, eigenheid en zelfstandigheid. Door te werken op het doek kunt u uw gevoel uiten en uw verhaal vertellen. Daarbij bekijkt en bespreekt u met de therapeut wat er objectief te zien is op het doek.

Open atelier

Het open atelier is een module die ook wekelijks gegeven wordt. Hierbij gaat het om beeldend werken als vrijetijdsbesteding in ontspannen werksfeer. Vervolgens wordt gekeken naar hoe dit voortgang kan krijgen in eigen leefomgeving. Iedereen mag zijn of haar eigen activiteit kiezen die rust en afleiding biedt.

Polikliniek Psychiatrie

Ingang: Ingang Oost
Gebouw: N
Verdieping: 0
Route: 961

bekijk route

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet