Patiëntenzorg Behandelingen Zorg voor de hiv-seropositieve patiënt

Over zorg voor de hiv-seropositieve patiënt

Hiv is een chronische ziekte. Het is belangrijk om regelmatig gecontroleerd te worden. U wordt twee tot vier keer per jaar uitgenodigd voor een controle. lees meer

Over zorg voor de hiv-seropositieve patiënt

Hiv is een chronische ziekte. Het is belangrijk om regelmatig gecontroleerd te worden. Dat kan bijna altijd poliklinisch. Afhankelijk van het stadium van de hiv-infectie nodigen we u twee tot vier keer per jaar uit voor een controle op de polikliniek. De internist informeert naar uw gezondheidsproblemen en doet een kort lichamelijk onderzoek. Daarna wordt meestal ook bloed- en urineonderzoek gedaan.

Contact

Afdeling Interne Geneeskunde

(024) 361 65 04

Hiv

Een hiv-infectie is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het humane immunodeficiency virus (hiv). U kunt besmet raken met hiv door onveilig te vrijen (vaginaal, anaal of oraal), als u besmette naalden gebruikt of door bloedtransfusie.

lees meer

Bloedonderzoek voor de behandeling

U kunt twee weken vóór uw controle bij uw arts of verpleegkundige alvast bloedonderzoek laten doen. Het voordeel hiervan is dat de uitslagen beschikbaar zijn op de dag van het controlebezoek. lees meer

Bloedonderzoek voor de behandeling

U kunt twee weken vóór uw controle bij uw arts of verpleegkundige alvast bloedonderzoek laten doen. Het voordeel hiervan is dat de uitslagen beschikbaar zijn op de dag van het controlebezoek. Meldt u zich hiervoor op post blauw op maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 16.00 uur. Of op vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Bespreek dit met uw arts of verpleegkundige, dan zorgen zij ervoor dat de prikopdracht klaarligt.

De behandeling

De verpleegkundige zorg wordt verleend door verpleegkundig hiv-consulenten en polikliniek assistenten. Binnen het team van verpleegkundig hiv-consulenten werken verpleegkundigen met verschillende taken, bevoegdheden en aandachtsgebieden. lees meer

De behandeling

Verpleegkundige zorg

De verpleegkundige zorg wordt verleend door verpleegkundig hiv-consulenten en polikliniek assistenten. Binnen het team van verpleegkundig hiv-consulenten werken verpleegkundigen met verschillende taken, bevoegdheden en aandachtsgebieden. Bijvoorbeeld het aandachtsgebied onderzoek en research, het aandachtsgebied hepatitis (Karin Grintjes) of het aandachtsgebied seksuologie en soa (Bert Zomer). De spreekuren van de internist lopen parallel aan de spreekuren van de verpleegkundigen. U kunt bij beiden op dezelfde dag terecht. Maak daarvoor bij beide zorgverleners een afspraak. Als u wilt, kunt u ook een afspraak maken bij alleen de verpleegkundige.

Gespreksonderwerpen bij een poliklinische controle

Tijdens het spreekuur kunnen alle onderwerpen die te maken hebben met uw ziekte aan de orde komen, bijvoorbeeld:
  • Medische informatievoorziening: over hiv-infectie, de prognose, de behandeling, stigma, wel/niet aan anderen vertellen.
  • Begeleiding bij de keuze voor een behandeling: welk medicatieregime past het beste bij uw dagelijks leven.
  • Ondersteuning bij het volhouden van de behandeling, sms ontvangen.
  • Psychosociale problemen die te maken hebben met bijvoorbeeld werk, school, relatie, financiën, gezin, verblijf in AZC, verblijf in detentie of andere instelling.
  • Seksuele problemen en veilig vrijen (preventie van soa).
  • Het omgaan met de ziekte en ziekteverschijnselen.
  • Vragen over deelname aan een onderzoek.
  • Informatie over andere hulpverleners en verwijzingen.

Psychosociale zorg

Als de zorg voor psychosociale problemen binnen het hiv-behandelcentrum niet voldoende is, kan uw behandelend arts of de verpleegkundige u doorverwijzen naar een psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker in of buiten het Radboudumc.

Na de behandeling

U kunt thuis via uw eigen computer uw uitslagen bekijken in mijnRadboud. Heeft u gezondheidsklachten? Raadpleeg dan eerst uw huisarts. lees meer

Na de behandeling

Zelf bloeduitslagen raadplegen

U kunt thuis via uw eigen computer uw uitslagen bekijken in mijnRadboud. In deze beveiligde digitale omgeving kunt u uw medische dossier inzien. 

Lichamelijke klachten

Heeft u gezondheidsklachten? Raadpleeg dan eerst uw huisarts. Als het nodig is overlegt uw huisarts met uw behandelend specialist of verpleegkundig specialist in het Radboudumc. Voor soa-screening kunt u terecht bij uw verpleegkundige.

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet