Patientenzorg Onderzoeken Buikpunctie via echografie

Wat is een buikpunctie via echografie?

We nemen een kleine hoeveelheid vloeistof of weefsel weg (punctie) uit uw buik, om deze cellen verder te kunnen onderzoeken. Bij deze punctie maken we gebruik van echografie.

lees meer

Wat is een buikpunctie via echografie?

We nemen een kleine hoeveelheid vloeistof of weefsel weg (punctie) uit uw buik, om deze cellen verder te kunnen onderzoeken. Bij deze punctie maken we gebruik van echografie. Echografie is een beeldvormend onderzoek, waarbij geluidsgolven het beeld vormen. We brengen gel aan op uw buik en plaatsen daarna de echokop. De behandeling vindt plaats op de afdeling radiologie.
 


Contact

Afdeling Radiologie

(024) 361 45 25
contact

Hoe werkt het onderzoek?

Voor een buikpunctie wordt u opgenomen op de dagbehandeling.

lees meer

Hoe werkt het onderzoek?

Voor een buikpunctie wordt u opgenomen op de dagbehandeling. Het patiëntenvervoer brengt u naar de röntgenafdeling. Als u op de onderzoekstafel ligt, bepalen we met behulp van echografie de exacte punctieplaats. Na een plaatselijke verdoving wordt een klein stukje weefsel of wat vocht uit uw buik afgenomen via een speciale naald. Dit wordt naar het laboratorium gebracht voor verder onderzoek. Het totale onderzoek duurt 30 tot 60 minuten.

Punctie van de lever (leverbiopsie)

Tijdens dit onderzoek wordt met behulp van het echoapparaat een stukje weefsel of vocht uit uw lever gehaald om dit nader te kunnen onderzoeken. We proberen zo de oorzaak van uw klachten te achterhalen, of aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek te doen.

Voorbereiden op het onderzoek

U moet nuchter blijven vanaf 4 uur voor de afgesproken tijd. Indien het onderzoek in de middag plaatsvindt mag u een licht ontbijt nuttigen en 4 uur nuchter zijn voor de afgesproken tijd in de middag. U wordt aangeraden om vlak voor de ingreep nog even naar het toilet te gaan, omdat u na afloop meestal nog enkele uren in bed moet blijven liggen. Neem comfortabele kleding, bijvoorbeeld een pyjama, mee naar het ziekenhuis voor tijdens het onderzoek.
Als u nog niet bent opgenomen in het ziekenhuis, vindt het onderzoek plaats tijdens een dagopname. In dat geval moet u zich voorafgaand aan de punctie melden op de afdeling waar u wordt opgenomen. Meestal moet voorafgaand aan de punctie bloed worden geprikt om te controleren of de stollingswaarden in uw bloed goed zijn. Soms gebeurt dit op de afdeling waar u wordt opgenomen. Als dit niet het geval is kunt u van tevoren bloed laten prikken bij de prikpost of bij een van de verpleegkundigen. Een afspraak hiervoor wordt voor u gemaakt.

Bloedverdunners / medicijngebruik

Als u bloedverdunners gebruikt moet u met uw behandelend arts overleggen of u met deze medicijnen tijdelijk moet stoppen. Als blijkt dat u moet stoppen met bepaalde medicatie, spreek dan duidelijk af wanneer u deze weer mag innemen. Let op: aspirine is ook een bloedverdunner.
In overleg met uw behandelend arts mag u andere medicijnen die u altijd gebruikt gewoon innemen. 

Begeleiding

Komt u samen met familie, vrienden of andere begeleiding naar het onderzoek, dan kunnen zij tijdens een CT-geleide punctie helaas niet bij u blijven vanwege de röntgenstraling. Zij kunnen op u wachten op de afdeling waar u wordt opgenomen, of in de wachtkamer van de afdeling Radiologie. Tijdens een punctie op de echokamer mag er wel iemand bij u blijven.

Infuus

Soms krijgt u tijdens het onderzoek een waakinfuus: een kleine infuusnaald in een ader van uw arm. We kunnen dit naaldje tijdens het onderzoek gebruiken voor het geven van vocht of medicatie.

Het onderzoek, wat kunt u verwachten?

Om de exacte plek te bepalen waar de radioloog moet prikken, wordt een echo-apparaat of een CT-scanner gebruikt. Uw huid wordt gedesinfecteerd en verdoofd op de prikplaats. Met een speciale naald prikt de radioloog in de lever. Via deze naald wordt een klein stukje weefsel of vocht afgenomen.
Het totale onderzoek duurt 30 minuten tot 1 uur.

Na het onderzoek

Na een punctie van de lever moet u verplichte bedrust houden tot 4 uur na de punctie. U blijft dan in het ziekenhuis. Uw bloeddruk, pols en het door de punctie ontstane wondje worden regelmatig gecontroleerd. U mag een pijnstiller vragen aan de verpleegkundige (paracetamol). U mag na het onderzoek weer eten en drinken.

Naar huis

Als u speciaal voor dit onderzoek bent opgenomen en alles goed verloopt, dan kunt u zo spoedig mogelijk weer naar huis. U wordt geadviseerd om thuis nog 2 dagen rustig aan te doen, maar bedrust is niet noodzakelijk. Als u bent gestopt met het innemen van bloedverdunnende medicijnen, kunt u in overleg met uw behandelend arts weer starten met het innemen hiervan.

Uitslag

Uw behandelend arts maakt een afspraak met u om de onderzoeksresultaten te bespreken.

Bijwerkingen en complicaties

Bij elke punctie is er kans op een bloeding. Afhankelijk van de ernst en hoe het verloopt, kan het zijn dat we u hiervoor langer moet worden opgenomen of dat er een ingreep moet plaatsvinden om de bloeding te doen stoppen.
Na de ingreep kunt u wat pijn hebben.
Neem contact op met de Spoedeisende hulp (024) 361 41 87 of met uw behandelend arts als u:
- Toenemende pijn heeft
- Duizelig wordt
- Een grote bloeduitstorting krijgt
- Zich niet goed voelt
- Koorts krijgt

Punctie van een lymfeklier (biopsie van een lymfeklier)

Een lymfeklier kan diep of oppervlakkig in de buik liggen. Voor het aanprikken gebruiken we verschillende methoden.

lees meer

Punctie van een lymfeklier (biopsie van een lymfeklier)

Tijdens dit onderzoek wordt met behulp van het echoapparaat één of meerdere kleine stukjes weefsel, of een beetje vocht afgenomen om dit nader te kunnen onderzoeken. Wat betreft de voorbereiding, uitvoering en bedrust na de punctie, maken we onderscheid tussen oppervlakkige en dieper gelegen lymfeklieren. Als eerste staat informatie over de diep gelegen lymfeklier beschreven, daarna meer over de oppervlakkige lymfeklier.

Diep gelegen lymfeklieren

Voorbereiden op het onderzoek
Voor een punctie van een lymfeklier in de buik of in het bekken, moet u nuchter blijven vanaf 4 uur voor de afgesproken tijd. Als het onderzoek in de middag plaatsvindt mag u een licht ontbijt nuttigen en moet u 4 uur nuchter zijn voor de afgesproken tijd in de middag. U wordt aangeraden om vlak voor de ingreep nog even naar het toilet te gaan, omdat u na afloop nog enkele uren in bed moet blijven liggen. Neem comfortabele kleding, bijvoorbeeld een pyjama, mee naar het ziekenhuis voor tijdens het onderzoek.
Als u nog niet bent opgenomen in het ziekenhuis, vindt het onderzoek plaats tijdens een dagopname. In dat geval moet u zich voorafgaand aan de punctie melden op de afdeling waar u wordt opgenomen. Meestal moet voorafgaand aan de punctie bloed worden geprikt om te controleren of de stollingswaarden in uw bloed goed zijn. Soms gebeurt dit op de afdeling waar u wordt opgenomen, anders kunt u van tevoren bloed laten prikken bij de prikpost of een van de verpleegkundigen. Een afspraak hiervoor wordt voor u gemaakt.

Bloedverdunners / medicijngebruik
Als u bloedverdunners gebruikt moet u met uw behandelend arts overleggen of u met deze medicijnen tijdelijk moet stoppen. Als blijkt dat u moet stoppen met bepaalde medicatie, spreek dan duidelijk af wanneer u deze weer mag innemen. Let op: aspirine is ook een bloedverdunner.
In overleg met uw behandelend arts mag u andere medicijnen die u altijd gebruikt gewoon innemen. 

Begeleiding
Komt u samen met familie, vrienden of andere begeleiding naar de afdeling Radiologie, dan kunnen zij tijdens een punctie op de CT-kamer helaas niet bij u blijven vanwege de röntgenstraling. Zij kunnen op u wachten op de afdeling waar u wordt opgenomen, of in de wachtkamer van de afdeling Radiologie. Tijdens een punctie op de echokamer mag er wel iemand bij u blijven.

Het onderzoek, wat kunt u verwachten?
Een punctie van een diep gelegen lymfeklier wordt gedaan onder begeleiding van een echoapparaat of CT-scanner. Hiermee wordt de plaats van de punctie bepaald. Uw huid wordt gedesinfecteerd en de prikplaats wordt verdoofd. Met een speciale punctienaald neemt de radioloog vervolgens een beetje weefsel of vocht af. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Na het onderzoek
Na de punctie wordt u teruggebracht naar de afdeling waar u bent opgenomen. U moet ongeveer 2 uur verplichte bedrust houden. Een verpleegkundige controleert dan regelmatig uw bloeddruk, hartslag en het door de punctie ontstane wondje. U mag een pijnstiller vragen aan de verpleegkundige (paracetamol). U mag na het onderzoek weer eten en drinken.

Naar huis
Als u speciaal voor dit onderzoek bent opgenomen en alles goed verloopt, dan kunt u zo spoedig mogelijk weer naar huis. Thuis kunt u na een paar uur het gaasje met de pleister verwijderen. Het is verstandig om pas de volgende dag te douchen. U wordt geadviseerd thuis nog 2 dagen rustig aan te doen, maar bedrust is niet noodzakelijk. Als u bent gestopt met het innemen van bloedverdunnende medicijnen, kunt u in overleg met uw behandelend arts weer starten met het innemen hiervan. U kunt een paar dagen een zeurende pijn voelen en de plek kan gevoelig blijven. Als u pijn heeft, kunt u paracetamol nemen. Kijk in de bijsluiter hoeveel en hoe vaak u de pijnstiller mag nemen. Gaat het niet beter? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Uitslag
Uw behandelend arts maakt een afspraak met u om de onderzoeksresultaten te bespreken.

Bijwerkingen en complicaties
Bij elke punctie is er kans op een bloeding. Afhankelijk van de ernst en hoe het verloopt, kan het zijn dat u hiervoor langer moet worden opgenomen of dat er een ingreep moet plaatsvinden om de bloeding te doen stoppen.
Na de ingreep kunt u wat pijn hebben.
Neem contact op met de Spoedeisende hulp (024) 361 41 87 of met uw behandelend arts als u:
- Toenemende pijn heeft
- Duizelig wordt
- Een grote bloeduitstorting krijgt
- Zich niet goed voelt
- Koorts krijgt

Oppervlakkige lymfeklieren

Voorbereiden op het onderzoek
Bij een punctie van een klier in de hals, oksel of lies, moet u nuchter blijven vanaf 1 uur voor de afgesproken tijd. U kunt dus wel een licht ontbijt nuttigen. Als de punctie in de middag plaatsvindt, kunt u overdag ook nog licht voedsel nuttigen. Vanaf één uur voor de punctie mag u alleen nog heldere vloeistoffen drinken (bijvoorbeeld water, thee, koffie zonder melk). Voor oppervlakkige lymfeklieren is een dagopname meestal niet nodig. Vaak hoeft er geen bloed geprikt te worden om de stollingsfactoren in uw bloed te bepalen.
Vervolgens kunt u zich te melden op de afdeling Radiologie op de afgesproken tijd. Het kan zijn dat in uw geval wel een dagopname ter observatie na het biopt nodig is. U wordt hier dan van op de hoogte gebracht.

Bloedverdunners / medicijngebruik
Als u bloedverdunners gebruikt moet u met uw behandelend arts overleggen of u met deze medicijnen tijdelijk moet stoppen. Als blijkt dat u moet stoppen met bepaalde medicatie, spreek dan duidelijk af wanneer u deze weer mag innemen. Let op: aspirine is ook een bloedverdunner.
In overleg met uw behandelend arts mag u andere medicijnen die u altijd gebruikt gewoon innemen. 

Begeleiding
Komt u samen met familie, vrienden of andere begeleiding naar de afdeling Radiologie, dan kunnen zij tijdens een punctie op de CT-kamer helaas niet bij u blijven vanwege de röntgenstraling. Zij kunnen op u wachten in de wachtkamer van de afdeling Radiologie. Tijdens een punctie op de echokamer mag er wel iemand bij u blijven.

Het onderzoek, wat kunt u verwachten?
Een punctie van een oppervlakkig gelegen lymfeklier wordt gedaan onder begeleiding van een echo-apparaat of een CT-scanner. Hiermee wordt de plek van de punctie bepaald. Uw huid wordt gedesinfecteerd en verdoofd op de prikplaats. Met een speciale punctienaald neemt de radioloog een beetje weefsel of vocht af. De duur van het onderzoek varieert van 20 minuten tot 1 uur. 

Na het onderzoek
In de meeste gevallen is bedrust en observatie na de punctie niet nodig. U mag dan direct na de punctie naar huis. Als er een dagopname ter observatie nodig is, wordt u na de punctie teruggebracht naar de afdeling waar u bent opgenomen. U moet dan 2 uur lang verplichte bedrust houden voordat u naar huis kunt. Een verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, hartslag en het door de punctie ontstane wondje. U mag een pijnstiller vragen aan de verpleegkundige (paracetamol). U mag na het onderzoek weer eten en drinken.

Naar huis
Thuis kunt u na een paar uur het gaasje met de pleister verwijderen. Het is verstandig om pas de volgende dag te douchen. U wordt geadviseerd thuis nog 2 dagen rustig aan te doen, maar bedrust is niet noodzakelijk. Als u bent gestopt met het innemen van bloedverdunnende medicijnen, kunt u in overleg met uw behandelend arts weer starten met het innemen hiervan. U kunt een paar dagen een zeurende pijn voelen en de plek kan gevoelig blijven. Als u pijn heeft, kunt u paracetamol nemen. Kijk in de bijsluiter hoeveel en hoe vaak u de pijnstiller mag nemen. Gaat het niet beter? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Uitslag
Uw behandelend arts maakt een afspraak met u om de onderzoeksresultaten te bespreken. Voor sommige wetenschappelijke studies kan het enkele weken duren voordat de uitslag bekend is.

Bijwerkingen en complicaties
Bij elke punctie is er kans op een bloeding. Afhankelijk van de ernst en hoe het verloopt, kan het zijn dat we u hiervoor langer moeten opnemen of dat er een ingreep moet plaatsvinden om de bloeding te doen stoppen.
Na de ingreep kunt u wat pijn hebben.
Neem contact op met de Spoedeisende hulp (024) 361 41 87 of met uw behandelend arts als u:
- Toenemende pijn heeft
- Duizelig wordt
- Een grote bloeduitstorting krijgt
- Zich niet goed voelt
- Koorts krijgt

Echo
Wanneer vooraf al besloten is dat de punctie met begeleiding van echo wordt uitgevoerd, dan verwijzen we u naar deze webpagina: Punctie van de lymfeklieren in hals of lies met behulp van echo


Voorbereiding op het onderzoek

Vooraf aan het onderzoek is het belangrijk dat u met een aantal zaken rekening houdt.

lees meer

Voorbereiding op het onderzoek


Vooraf aan het onderzoek is het belangrijk dat u met een aantal zaken rekening houdt:
 • Vanaf 4 uur voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Als het onderzoek 's middags plaatsvindt, neemt dan een licht ontbijt.
 • Ga vlak voor de ingreep nog even naar het toilet: na afloop van het onderzoek moet u nog enkele uren in bed blijven liggen.
 • Op de dagbehandeling krijgt u een operatie-jasje aan.
 • Draag geen sieraden
 • U mag 1 begeleider meenemen
 • Neem 1 uur voor het onderzoek 2 tabletten Paracetamol 500 mg in

Pijnstilling

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers in te nemen. Niet elke pijnstiller is geschikt.

lees meer

Pijnstilling

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers in te nemen. U neemt deze in 1 uur voordat het onderzoek of de behandeling begint. Neemt u dan 2 tabletten paracetamol 500 mg.
Pijnstillers waar Acetylsalicylzuur in zit (zoals in Aspirine) zijn niet toegestaan, evenals ibuprofen, diclofenac of naproxen, omdat deze pijnstillers invloed hebben op de stolling.
Gebruikt u al pijnstilling? Overleg dan met uw behandelaar wat u dan het best kunt doen.

Medicijnen

In overleg met uw behandelend arts mag u de medicijnen die u altijd gebruikt gewoon innemen. Gebruikt u bloedverdunners? Overleg dan met uw behandelend arts of u met deze medicijnen tijdelijk moet stoppen. Met name bloedverdunners zijn hierbij belangrijk.

lees meer

Medicijnen

Bloedverdunners / medicijngebruik

Als u bloedverdunners gebruikt moet u met uw behandelend arts overleggen of u met deze medicijnen tijdelijk moet stoppen. Als blijkt dat u moet stoppen met bepaalde medicatie, spreek dan duidelijk af wanneer u deze weer mag innemen. Let op: aspirine is ook een bloedverdunner.
In overleg met uw behandelend arts mag u andere medicijnen die u altijd gebruikt gewoon innemen. 

Na het onderzoek

Na een punctie in uw buik bepaalt de radioloog welke nazorg u moet krijgen. Soms is er geen nazorg nodig. Soms is het nodig om u voor de punctie op te nemen. Uw arts overlegt dit met u. In dat geval kan het zijn dat u (maximaal) 4 uur bedrust moet houden.

lees meer

Na het onderzoek

Na een punctie in uw buik bepaalt de radioloog welke nazorg u moet krijgen. Soms is er geen nazorg nodig. 

Soms is het nodig om u voor de punctie op te nemen. Uw arts overlegt dit met u. 
In dat geval kan het zijn dat u (maximaal) 4 uur bedrust moet houden. Dan controleren we ook uw bloeddruk, hartslag en het door de punctie ontstane wondje regelmatig. Als u napijn heeft, krijgt u in overleg een pijnstiller (paracetamol). U mag weer eten en drinken. We adviseren u om het thuis nog 2 dagen rustig aan te doen, maar bedrust is niet nodig. Na 3 dagen mag u de pleister verwijderen.

Bijwerkingen/complicaties

U kunt wat pijn hebben na de ingreep. Er is een kleine kans op een bloeding vanuit de plaats waar de punctie is verricht. Neem contact op met uw behandelend arts als u:
 • ernstige pijn heeft
 • duizelig wordt
 • het benauwd krijgt
 • pijn heeft bij het ademhalen
 • een grote bloeduitstorting krijgt
 • zich niet goed voelt (en het vermoeden heeft dat dit met de punctie te maken heeft) 

Uitslag

De radioloog die de punctie verricht, brengt zo snel mogelijk verslag uit aan uw arts. U krijgt de uitslag dus van uw behandeld arts.

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 780

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

LET OP:
Wanneer met u is afgesproken dat u voor een onderzoek/behandeling moet worden opgenomen dan meldt u zich niet bij route 780, maar dan meldt u zich bij de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen.
Indien u zich moet melden bij de afdeling Radiologie voor onderzoek/behandeling, meldt u zich dan 10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Radiologie, route 780. De afdeling is ± 10 minuten lopen vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis.

Bij aankomst in het ziekenhuis kunt u gebruik maken van ons gastenvervoer met de golfkar. De golfkar wordt gereden door vrijwilligers en is beschikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00-17.00 uur.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 780

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien.

lees meer

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de radioloog de beelden. Hij doet dit soms dezelfde dag al, soms een paar dagen later. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag. Samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de radioloog het klaar heeft, zichtbaar gemaakt. In mijnRadboud bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ wordt het verslag getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de radioloog nodig heeft voor het maken van het verslag.

Wetenschappelijk onderzoek

als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijn Radboud.

Afspraak maken of afzeggen

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een oproep.

lees meer

Afspraak maken of afzeggen

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Radiologie telefoonnummer (024) 361 45 25. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.