Patientenzorg Onderzoeken Colposcopie en ablatio

Over colposcopie en ablatio

Colposcopie is een onderzoek, waarmee we eventueel afwijkend weefsel in een vroeg stadium herkennen. Als we afwijkend weefsel vinden, voeren we een ablatio uit. Hierbij nemen we een stukje weefsel uit de baarmoedermond.

lees meer

Over colposcopie en ablatio

Colposcopie is een onderzoek, waarbij we uw baarmoedermond en schede met een soort microscoop bekijken. Zo kunnen we eventueel afwijkend weefsel in een vroeg stadium herkennen. Het onderzoek verrichten we als afwijkende cellen zijn gevonden bij een uitstrijkje. Ook bij andere afwijkingen aan de baarmoedermond kunt u dit onderzoek krijgen.

Als we afwijkend weefsel vinden, voeren we een ablatio uit. Hierbij nemen we een stukje weefsel uit de baarmoedermond om mircroscopisch onderzoek mee te doen voor het stellen van de diagnose.

Tijdens de zwangerschap kunnen we de behandeling zonder gevaar voor moeder en kind uitvoeren.

Contact

Polikliniek Verloskunde en Gynaecologie

(024) 361 47 88

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Ter verdoving krijgt u een aantal prikjes rond uw baarmoedermond. Op uw been plakken we een plaatje voor de geleiding van een elektrische stroom voor het verwijderen van afwijkend weefsel. Jodium kan vlekken op uw kleding.

Tijdens het onderzoek

Met een speciaal instrument bekijkt de gynaecoloog uw baarmoedermond en de binnenzijde van uw schede. Als het nodig is, verwijdert de arts het afwijkende weefsel.

lees meer

Tijdens het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek. Een gynaecoloog voert het onderzoek uit, in samenwerking met een gynaecoloog in opleiding en de klinisch assistente. Met behulp van een colposcoop (een instrument dat een sterk vergroot beeld geeft) bekijkt de gynaecoloog uw baarmoedermond en de binnenzijde van uw schede. De arts kan precies zien waar de eventueel afwijkende cellen van het uitstrijkje vandaan komen. Om in de schede te kijken brengt hij of zij een spreider (speculum) in. Bij het inbrengen van het speculum wordt uw blaas opzij geschoven. Hierdoor kunt u het gevoel hebben dat u moet plassen. We raden u aan om kort voor het onderzoek naar het toilet te gaan. De colposcoop stellen we ongeveer 30 centimeter voor de schedeingang op. Dit instrument blijft buiten uw lichaam. Een felle lamp verlicht uw gehele schede en baarmoedermond. Hierdoor kan de arts eventuele afwijkende gebieden goed bekijken.

De bekleding van de schede en de binnenbekleding van de baarmoeder verschillen. Het grensgebied ligt op de baarmoedermond. Deze grens noemen we de transformatiezone. Hierop treffen we ongeveer 95% van de afwijkingen aan. Daarom is het belangrijk dat we juist dit gebied onderzoeken. Om meer details te zien, brengen we enkele kleurstoffen aan op de baarmoedermond. Eerst brengen we sterk verdund azijnzuur aan en vervolgens een jodiumsoort (Lugol). Het aanbrengen van de kleurstoffen kan een beetje prikken. Bent u overgevoelig voor jodium, geef dit dan voor het onderzoek aan bij de arts. De stoffen kleuren het grensgebied waardoor gebieden met afwijkende cellen zichtbaar worden, ook als ze erg klein zijn. Als u wilt kunt u meekijken via een beeldscherm. Als het belangrijk is om de informatie te bewaren, maken we digitale opnames.

Als de arts voldoende informatie heeft, bespreekt hij ter plekke met u wat het plan is. Uw arts kan er voor kiezen u meteen te behandelen of rustig af te wachten en u voorlopig te controleren met behulp van uitstrijkjes. Als uw arts verdere behandeling niet nodig vindt, dan verwijderen we het speculum en is het onderzoek afgelopen. Het onderzoek duurt dan ongeveer 30 minuten.

Weefesel verwijderen

Met een elektrisch verhit lusje verwijderen we het afwijkende weefsel uit de baarmoedermond. Dit duurt slechts enkele minuten. Na de ingreep worden de wondranden dichtgeschroeid. Deze procedure doet geen pijn. Het enige wat u kunt voelen is wat druk tegen de baarmoedermond en wat geleidingswarmte.


Na het onderzoek

De eerste 2 weken na de ingreep kunt u beter niet te sporten of geslachtsgemeenschap hebben. Ook kunt u beter geen tampons gebruiken. Het kan zijn dat u abnormale afscheiding heeft.

lees meer

Na het onderzoek

Als de verdoving uitgewerkt is, voelt u geen pijn. U hoeft dus geen pijnstillers te slikken. Na de ingreep mag u meestal direct naar huis. Als u zich niet goed voelt, blijft u nog een even op de polikliniek. De eerste 2 weken na de ingreep kunt u beter niet te sporten. In verband met de genezing van de wond raden we u aan geen geslachtsgemeenschap te hebben in de eerste 2 weken na de ingreep. Ook kunt u voorlopig beter geen tampons gebruiken. We raden baden af, douchen mag wel. De eerste 4 tot 5 weken heeft u kans op abnormale afscheiding.

Afscheiding

De eerste dagen is de afscheiding vermengd met bloed. De afscheiding verschilt van persoon tot persoon. Het hangt ook af van de diepte van de gemaakte wond. Na de vijfde dag kan er ineens weer wat bloedverlies ontstaan. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken: dit is heel gewoon. Als u last heeft van hevige bloedingen, heviger dan uw normale menstruatie, of sterk geurende afscheiding, dan raden we u aan telefonisch contact op te nemen met de polikliniek.


Uitslag en controle

Als de arts weefsel heeft weggenomen, onderzoekt hij of zij dit onder de microscoop. De uitslag is na ongeveer 2 weken bekend. Na 6 maanden vindt een controle plaats.

lees meer

Uitslag en controle

De uitslag

De patholoog onderzoekt het weggenomen weefsel onder de microscoop. Na de behandeling kunt u direct een afspraak maken voor een telefonische consult. De resultaten zijn na ongeveer 2 weken bekend. De uitslag van het onderzochte weefsel bespreken we dan met u.

Controle

Na 6 maanden vindt de eerste controle plaats. We kijken dan of de baarmoedermond goed genezen is. Vervolgens maken we uitgebreide uitstrijkjes van het behandelde gebiedje. Het daarop volgende uitstrijkje maken we 6 maanden daarna en de laatste maken we 1 jaar later (dus 2 jaar na de ingreep). Als we tijdens deze controles toch weer een afwijkende uitstrijk vinden, dan verrichten we in overleg met u opnieuw een colposcopie. Als de controles normaal zijn, kunt u terecht bij uw huisarts voor verdere controle naar de richtlijnen van het bevolkingsonderzoek.

Tijdens de menstruatie kunnen we geen uitstrijkje maken. Ook kan er geen colposcopie
verricht worden. Daarom is het van belang dat u daar bij het maken van de afspraak rekening mee houdt. U kunt ook een keer de pil doorslikken.

Meer informatieNaar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 782

Polikliniek Verloskunde en Gynaecologie

Dagelijks bezoeken vrouwen van alle leeftijden de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie. De spreekuren op de polikliniek zijn verdeeld over vier aandachtsgebieden.

lees meer