Over DDAVP

DDAVP (of Desmopressine) is een synthetisch hormoon dat de productie en afgifte van de stollingsfactor VIII en de Von Willebrand-factor stimuleert. De DDAVP test kan gebruikt worden bij patiënten met milde hemofilie A, de ziekte Von Willebrand en bij bloedplaatjesstoornissen.

Doel

De mate van de stijging van factor VIII, de Von Willebrandfactor en de verbetering van de bloedplaatjesfunctie is niet goed te voorspellen. Vandaar dat de reactie op de DDAVP altijd vooraf getest moet worden met behulp van laboratorium-bepalingen. Bij milde hemofilie A wordt factor VIII gemeten. Bij de ziekte Von Willebrand test men factor VIII, de Von Willebrandfactor en de werking van de bloedplaatjes. Bij bloedplaatjesstoornissen wordt alléén de werking van de bloedplaatjes voor en na toediening van DDAVP getest.

Na de test

De uitslag van de test zal, in overleg met uw behandelend arts, poliklinisch of eventueel telefonisch met u worden besproken. Zodra de uitslag van de test bekend en met u besproken is, stelt de arts een behandelplan voor u op.

Over DDAVP

DDAVP (of Desmopressine) is een synthetisch hormoon dat de productie en afgifte van de stollingsfactor VIII en de Von Willebrand-factor in het bloed stimuleert.

lees meer

Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Procedure van de DDAVP test

De toediening van het DDAVP gaat via een infuus. Na het infuus wordt er meerdere keren bloed afgenomen. De hele test duurt vijf à zes uur.

lees meer

Procedure van de DDAVP test

U komt op de afgesproken tijd bij het Hemofiliebehandelcentrum (route 498) en meldt zich bij de balie. De hemofilieverpleegkundige haalt u daar op. Tijdens de behandeling zit u op een stoel of bed.

Na het aanprikken van een ader wordt er een infuus aangesloten met fysiologisch zout. Als dit goed loopt wordt er bloed afgenomen voor het bepalen van de beginwaarden van factor VIII, Von Willebrandfactor en/of de werking van de bloedplaatjes. Hierna wordt het infuus overgeschakeld naar het DDAVP-infuus. Voor en na het DDAVP-infuus worden er controles gedaan zoals onder andere bloeddruk en pols. De dosis DDAVP is afhankelijk van uw lichaamsgewicht en wordt opgelost in 100ml fysiologisch zout.

De toediening van het DDAVP-infuus duurt 30 minuten, waarna nog vijf minuten gespoeld wordt met fysiologisch zout. Vervolgens wordt op verschillende tijdstippen, meestal één, twee en vier uur ná het DDAVP- infuus, bloed afgenomen. Soms is bloedafname via het infuus niet mogelijk en wordt via de gebruikelijke weg bloed geprikt. De hele test neemt vijf à zes uur in beslag. Bij bloedplaatjesstoornissen wordt alleen na één uur bloed afgenomen. De test duurt dan slechts 2 ½ uur.

Tijdens de test is het mogelijk dat iemand u gezelschap houdt maar, in verband met de benodigde rust rondom de test, liever geen kleine kinderen.

Bijwerkingen van de DDAVP test

De volgende (voorbijgaande) bijwerkingen kunnen optreden: De volgende voorbijgaande bijwerkingen kunnen optreden:

lees meer

Bijwerkingen van de DDAVP test

De volgende (voorbijgaande) bijwerkingen kunnen optreden:
  • Hoofdpijn
  • Blozen, warm gevoel.
  • Snellere hartslag
  • Vasthouden van vocht, daarom mag u maximaal 1 ½ liter per 24 uur drinken vanaf de toediening van DDAVP
  • Voorbijgaande verlaagde bloeddruk

Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten.

lees meer