Patientenzorg Onderzoeken EP-onderzoek evoked potential

Wat is een EP?

EP is de afkorting van evoked potential; door zintuigprikkels opgewekte reacties. Het EP onderzoek registreert de reacties die in de hersenen optreden na prikkeling van een zintuig.

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
Contact

Voorbereiding

Wij vragen u om voor het onderzoek uw haren te wassen en geen gel, haarlak of vet te gebruiken. Het onderzoek is niet pijnlijk of schadelijk voor uw gezondheid.

Het onderzoek

De reacties worden opgevangen door elektroden. De elektroden (metalen plaatjes) worden door de laborant op uw hoofd of op andere plekken op uw lichaam geplakt.

lees meer

Het onderzoek

Aanmelden

Meld u voor uw onderzoek aan bij route 943. Dit kan bij de aanmeldzuil (check-in balie) of bij vragen of problemen aan de balie van route 943.
Na uw aanmelding mag u plaatsnemen in de wachtruimte van route 920 (Klinische Neurofysiologie) op de 2e verdieping. U hoeft zich daar niet nogmaals aan te melden.

Verloop van het onderzoek

De reacties worden opgevangen door elektroden. De elektroden (metalen plaatjes) worden door de laborant op uw hoofd of op andere plekken op uw lichaam geplakt. De computer registreert en bewerkt de reacties. Er zijn verschillende soorten EP onderzoek.
  1. VEP (Visual Evoked Potential): Bij een VEP onderzoek moet u naar een beeldscherm met een schaakbordpatroon kijken. In sommige gevallen worden lichtflitsprikkels gegeven.
  2. SSEP (Somato Sensory Evoked Potential): Bij een SSEP onderzoek meten we de reacties op gevoelsprikkels. Er worden stroomstootjes gegeven op uw huid, meestal  bij uw voet of op uw pols.
  3. Bij een SSEP van de n.pudendus (een zenuw) geven we kleine stroomstootjes op de huid. Bij de man gebeurt dit aan de basis van de penis en bij de vrouw ter hoogte van de clitoris aan de rechter en linker zijde.
  4. BAEP (Brainstem Auditory Evoked Potential): Bij een BAEP onderzoek  krijgt u een koptelefoon op en meten we de reacties op geluidsprikkels.

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang Oost
Route: 943

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Huispostnummer: 943

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 943

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij route 943. Liefst via de aanmeldzuil (check-in balie). Voor vragen kunt u terecht bij de balie van route 943. Na uw aanmelding mag u plaatsnemen in de wachtruimte van route 920 (Klinische Neurofysiologie) op de 2e verdieping. U hoeft zich daar niet nogmaals aan te melden.

Duur

Het onderzoek duurt, afhankelijk van onze vragen, 45-90 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek bewerken en beoordelen we de metingen en deze gegevens sturen we naar uw behandelend arts. U ontvangt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts.

Verhinderd?

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan uiterlijk één dag van tevoren naar de polikliniek Neurologie om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

lees meer

Verhinderd?

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan uiterlijk één dag van tevoren naar de polikliniek Neurologie om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.
Het annuleren/verplaatsen van onderzoek(en) kan betekenen dat er een (langere) tijd overheen gaat voordat het opnieuw gepland kan worden. Dit geldt vooral als u combiafspraken heeft bij Klinische Neurofysiologie.