Voor het onderzoek

Met dit onderzoek bekijken we of een behandeling met radioactief jodium-131 plaats kan vinden en wat de dosering gaat worden. In verband met de hoogte van de behandelingsdosering moeten we deze behandeling klinisch uitvoeren, er is dan een opname nodig. Hiervoor maken we zo snel mogelijk met u een afspraak.

Patiëntenzorg Onderzoeken Jodiumretentie onderzoek

Wat is een jodiumretentie onderzoek?

Nadat u (in het verleden) een schildklieroperatie heeft ondergaan, onderzoeken we met radioactief jodium-131 of er nog schildklierweefsel in uw lichaam aanwezig is. lees meer

Wat is een jodiumretentie onderzoek?

Nadat u (in het verleden) een schildklieroperatie heeft ondergaan, onderzoeken we of er nog resterend schildklierweefsel in uw lichaam aanwezig is. We doen dit met behulp van radioactief jodium-131. De schildklier is het enige orgaan in het menselijke lichaam dat jodium opneemt. Het jodium zendt straling uit die te vergelijken is met röntgenstraling, dit levert geen gevaar op voor uw gezondheid.


Contact

Nucleaire Geneeskunde

ma t/m vr, 8.30-17.00 uur
(024) 361 45 10
contactformulier

Het onderzoek


Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld zwangerschap en borstvoeding en het stoppen met bepaalde voeding. lees meer

Voorbereiding

Zwangerschap en borstvoeding

  • We willen voorkomen dat een ongeboren kind aan radioactieve straling wordt blootgesteld. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
  • Stop vóór het onderzoek met het geven van borstvoeding.
  • Borstvoeding mag na het onderzoek niet hervat worden.

Eten en drinken

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

Jodium

Het is belangrijk dat u in de 6 maanden voorafgaand aan dit onderzoek geen röntgenonderzoek heeft gehad waarbij jodiumhoudend contrastmiddel is toegediend. Dit kan zijn een CT-scan of een hartcatheterisatie. U mag geen supplementen of (homeopathische) producten gebruiken die grote hoeveelheden jodium bevatten (bijvoorbeeld vitaminen met kelp, jodide of jodium) en mag niet meer dan twee keer per week vis, kelp of zeewier gebruiken.

Medicijnen

We bekijken samen met u of het noodzakelijk is uw medicijngebruik tijdelijk aan te passen. U neemt een actueel geneesmiddelenpaspoort mee, zodat de arts kan zien welke medicijnen u gebruikt en in welke doseringen. U kunt (kosteloos) een geneesmiddelenpaspoort laten maken bij uw apotheek.

Kleding

We verzoeken u op de tweede dag van het onderzoek (het scannen) kleding te dragen waarin u zich makkelijk kunt bewegen. U mag tijdens de scan geen kledingstukken aanhouden waar metaal (knopen, drukkers, sluithaakjes, beugels van de beha, ritsen) of andere storende onderdelen aan zitten. Ook vragen we u om sieraden en piercings te verwijderen. Het is voor aanvang van het tweede deel van het onderzoek (het scannen) belangrijk dat u zich heeft gedoucht en dat u schone kleren aan heeft. 

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Handicap

Als u een handicap heeft, verzoeken we u vooraf contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We bekijken dan samen met u hoe het onderzoek door kan gaan en of we meer tijd moeten reserveren.
 

Voor het onderzoek

Voor het onderzoek bekijken we of een behandeling met radioactief jodium-131 plaats kan vinden en wat de dosering gaat worden. lees meer


Tijdens het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 2 delen:

Dag 1

We verrichten een meting ter controle op radioactieve stoffen en we nemen bloed bij u af. Mogelijk doen we ook een zwangerschapstest. De uitslag van de zwangerschapstest moet negatief zijn voor we verder kunnen gaan.
U krijgt een capsule ter grootte van een paracetamol-tablet. Hierin zit het radioactief jodium, dat in schildklierweefsel wordt opgenomen. Deze capsule moet u doorslikken en mag u niet stuk bijten. Wel mag u water gebruiken om deze capsule door te slikken.

Deze handelingen duren ongeveer 30 minuten. Hierna kunt u naar huis en u komt 4 dagen later terug, zodat het schildklierweefsel lang genoeg de tijd heeft om de stof op te nemen.

Dag 4

We doen een halsmeting en zetten met een scan uw gehele lichaam op de foto (zie afbeelding). Mogelijk maken we aansluitend ook een 3D-opname van uw hals en borstkas, ter verduidelijking van de lichaamsopname. Tijdens het maken van de foto’s ligt u op uw rug op een scanbed. De camera komt vlak boven uw gezicht/lichaam tot stilstand, zodat deze de minimale straling van het radioactief jodium goed op kan vangen. De foto’s geven zicht op de plaatsen waar de stof is opgenomen.

Na afloop bespreekt de nucleair geneeskundige de uitslag van het onderzoek en het verdere verloop van de behandeling met u. Het onderzoek en het gesprek met de arts nemen deze dag in totaal ongeveer 3 tot 4 uur in beslag.

Bijwerkingen

Omdat we een minimale hoeveelheid radioactief jodium-131 toedienen, zitten er geen bijwerkingen aan deze stof. Het jodium kan ook worden toegediend bij een jodiumallergie.

Radioactief jodium-131

  • Omdat we een zeer kleine hoeveelheid radioactief jodium-131 gebruiken tijdens het onderzoek, levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid.
  • Radioactief jodium-131 zendt straling uit die te vergelijken is met röntgenstraling. Deze straling komt buiten het lichaam en daarmee kunnen we de halsmetingen verrichten en de foto’s maken.

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. lees meer

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de nucleair Geneeskundige de beelden. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag en samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de nucleair geneeskundige het definitief heeft gemaakt bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de nucleair geneeskundige nodig heeft voor het maken van het verslag.

Wetenschappelijk onderzoek

Als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijn Radboud.

Meer informatie


Afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak wijzigen of afzeggen? Geef het aan in ’mijnRadboud’ of neem contact op met de afdeling of polikliniek waar u een afspraak heeft. 

inloggen mijnRadboud

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: D
Verdieping: -1
Route: 757 (geen aanmeldzuil)

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Nucleaire Geneeskunde
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 757

Op Nucleaire Geneeskunde is geen aanmeldzuil aanwezig.
U meldt zich aan bij de balie.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw D, Verdieping -1 en volg route 757 (geen aanmeldzuil) (Nucleaire Geneeskunde)

Nucleaire Geneeskunde

Nucleaire Geneeskunde voert diagnostisch onderzoek uit met radioactieve stoffen. Daarmee kunnen we diverse afwijkingen en stofwisselingsprocessen zichtbaar maken. Ook behandelen we bepaalde aandoeningen, zoals schildklierkanker, met radioactieve stoffen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet