Patientenzorg Onderzoeken Kijkoperatie eierstokken

Over de kijkoperatie

Bij een kijkoperatie (laparoscopie) onderzoekt de gynaecoloog de buikholte en de organen die daarin liggen met een speciale kijkbuis: een laparascoop.

Wanneer doen we een kijkoperatie?

We doen een kijkoperatie om duidelijkheid te geven over eierstokkanker.

lees meer

Wanneer doen we een kijkoperatie?

Een kijkoperatie is nodig als de voorafgaande onderzoeken onvoldoende duidelijkheid geven over:

  • de definitieve diagnose eierstokkanker
  • de uitgebreidheid van de ziekte

Met behulp van de uitslag van de kijkoperatie kan de gynaecoloog bepalen of uw behandeling start met een operatie of met chemotherapie. Ook kan de kijkoperatie worden uitgevoerd in het kader van wetenschappelijk onderzoek.


Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats onder algehele narcose. De gynaecoloog brengt de laparoscoop in via een kleine snee bij de navel of boven in de buik

lees meer

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats onder algehele narcose. De gynaecoloog brengt de laparoscoop in via een kleine snee bij de navel of boven in de buik. Tijdens het onderzoek bekijkt hij in welke mate de eierstokkanker zich heeft uitgebreid naar andere organen in de buikholte.  

Vaak wordt er ook een tweede snee in de onderbuik gemaakt. Via deze snee kan buikvocht (ascites) of weefsel worden weggenomen (biopsie). Dit vocht of weefsel wordt vervolgens door de patholoog onderzocht op de aanwezigheid en oorsprong van kwaadaardige cellen in uw buik .

De kijkoperatie duurt ongeveer 1 uur en gebeurt op de dagbehandeling. Dit betekent dat u in principe dezelfde dag weer naar huis kunt. 


De uitslag

Na de kijkoperatie bespreekt de gynaecoloog direct met u wat de beste start van uw behandeling is.

lees meer

De uitslag

Na de kijkoperatie bespreekt de gynaecoloog direct met u wat de beste start van uw behandeling is: een operatie (debulking) of chemotherapie. De uitslag van het onderzoek van uw weefsel of vocht (ascites) is enkele dagen later bekend.