Onderzoek PET-CT met contrastmiddel


Informatiefolder

Dit inlegvel zal u de aanvullende informatie geven over de CT-scan met contrastmiddel.

bekijk het pdf-bestand

Controlelijst

Lever deze lijst ingevuld en ondertekend in voordat u een röntgenonderzoek met een contrastmiddel via het bloedvat heeft.

open het pdf-bestand
inloggen