Prikjestest allergieonderzoek

Met een prikjestest zoeken we uit voor welke stoffen u allergisch bent. We brengen druppels op uw onderarm aan en prikken daar even met een klein naaldje in uw huid.

Contact

Polikliniek Dermatologie
ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur

Bij spoed buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen hoort u een antwoordapparaat met informatie over de bereikbaarheid.
(024) 361 32 80

Voorbereiding

Voordat u een allergietest krijgt, heeft u eerst een gesprek met uw behandeld arts. Meteen daarna maakt de verpleegkundige samen met u afspraken voor de prikjestest.

lees meer

Voorbereiding

Voordat u een allergietest krijgt, heeft u eerst een gesprek met uw behandeld arts. Meteen daarna maakt de verpleegkundige samen met u afspraken voor de prikjestest.

Het is belangrijk dat u 5 dagen voor de prikjestest geen tabletten tegen jeuk (antihistaminica) inneemt. Deze medicijnen kunnen de test beïnvloeden. Ook het gebruik van hormoonzalf op de onderarmen moet u 3 dagen voor het onderzoek stoppen. Op de dag van het onderzoek mag u geen zalf, bodylotion of zeep op uw onderarmen gebruiken.

De verpleegkundige spreekt zo nodig met u af welke stoffen u mee kunt nemen op de dag van het onderzoek. Bijvoorbeeld een specifieke stof waarmee u in aanraking komt op uw werk. Deze stof nemen we dan mee in de test.


Het onderzoek

De test meet vooral de overgevoeligheid voor stoffen uit onze natuurlijke omgeving. We maken oplossingen van stoffen uit de natuurlijke omgeving, zoals graspollen, huisstof, schimmels, onkruid en huidschilfers van dieren.

lees meer

Het onderzoek

Met een prikjestest onderzoeken we allergie: overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. Tijdens dit onderzoek zoeken we uit voor welke stoffen u allergisch bent. De test meet vooral de overgevoeligheid voor stoffen uit onze natuurlijke omgeving. Reactie op deze stoffen kan ontstaan bij contact met uw slijmvliezen (ogen, neus, mond of luchtwegen). We maken oplossingen van stoffen uit de natuurlijke omgeving, zoals graspollen, huisstof, schimmels, onkruid en huidschilfers van dieren. Deze brengen we in druppels op de huid van uw onderarm aan. Op de plaats waar een druppel ligt, prikt de verpleegkundige met een klein naaldje even in de huid. Dit doet nauwelijks pijn.

Na het onderzoek

We beoordelen de test na 15 minuten. U kunt dan weer tabletten tegen jeuk innemen en ook weer zalf, bodylotion en zeep gebruiken. De arts bespreekt de resultaten van de prikjestest met u en noteert deze in het medisch dossier.