Na het onderzoek

Na de punctie wordt u teruggebracht naar de afdeling waar u bent opgenomen. U houdt ongeveer 2 uur verplichte bedrust. Een verpleegkundige controleert dan regelmatig uw bloeddruk, hartslag en het door de punctie ontstane wondje. U mag een pijnstiller vragen aan de verpleegkundige (paracetamol). U mag na het onderzoek weer eten en drinken.

Naar huis

Als u speciaal voor dit onderzoek bent opgenomen en alles goed verloopt, dan kunt u zo spoedig mogelijk weer naar huis. Thuis kunt u na een paar uur het gaasje met de pleister verwijderen. Het is verstandig om pas de volgende dag te douchen. U wordt geadviseerd thuis nog 2 dagen rustig aan te doen, maar bedrust is niet noodzakelijk. Als u bent gestopt met het innemen van bloedverdunnende medicijnen, kunt u in overleg met uw behandelend arts weer starten met het innemen hiervan. U kunt een paar dagen een zeurende pijn voelen en de plek kan gevoelig blijven. Als u pijn heeft, kunt u paracetamol nemen. Kijk in de bijsluiter hoeveel en hoe vaak u de pijnstiller mag nemen. Gaat het niet beter? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Uitslag

Uw behandelend arts maakt een afspraak met u om de onderzoeksresultaten te bespreken.

Bijwerkingen en complicaties

Bij elke punctie is er kans op een bloeding. Afhankelijk van de ernst en hoe het verloopt, kan het zijn dat we u hiervoor langer wordt opgenomen of dat er een ingreep plaatsvindt om de bloeding te stoppen. Na de ingreep kunt u wat pijn hebben. Neem contact op met de Spoedeisende hulp (024) 361 41 87 of met uw behandelend arts als u:

 • Toenemende pijn heeft
 • Duizelig wordt
 • Een grote bloeduitstorting krijgt
 • Zich niet goed voelt
 • Koorts krijgt
Patiëntenzorg Onderzoeken Punctie (biopsie) van een lymfeklier

Wat is een punctie (biopsie) van een lymfeklier?

Tijdens dit onderzoek wordt met behulp van de CT-scanner of het echoapparaat één of meerdere kleine stukjes weefsel of een beetje vocht afgenomen om dit te onderzoeken. Wat betreft de voorbereiding, uitvoering en bedrust na de punctie, maken we onderscheid tussen oppervlakkige en dieper gelegen lymfeklieren. 

Oppervlakkige lymfeklieren


Voor het onderzoek

Vooraf aan het onderzoek is het belangrijk dat u met een aantal zaken rekening houdt.

lees meer

Voor het onderzoek

Bij een punctie van een klier in de hals, oksel, lies of een ander oppervlakkig gelegen lymfeklier blijft u nuchter vanaf 1 uur voor de afgesproken tijd. U mag wel licht ontbijten. Als de punctie in de middag plaatsvindt, mag u overdag ook nog licht voedsel eten. Vanaf één uur voor de punctie mag u alleen nog heldere vloeistoffen drinken (bijvoorbeeld water, thee, koffie zonder melk). Voor oppervlakkige lymfeklieren is een dagopname meestal niet nodig. Vaak hoeft er geen bloed geprikt te worden om de stollingsfactoren in uw bloed te bepalen.

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling Radiologie. Het is moeilijk in te schatten hoe lang een punctie duurt, daarom kan het zijn dat u iets eerder of later opgehaald wordt dan uw afspraaktijd. Het kan zijn dat in uw geval wel een dagopname ter observatie na het biopt nodig is. Dit vertellen wij u dan.

Pijnstilling

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers in te nemen. U neemt deze 1 uur voordat het onderzoek of de behandeling begint in. Neem dan 2 tabletten paracetamol 500 mg.

Pijnstillers waar Acetylsalicylzuur in zit (zoals in Aspirine) zijn niet toegestaan, net zoals ibuprofen, diclofenac of naproxen, omdat deze pijnstillers invloed hebben op de stolling.

Gebruikt u al pijnstilling? Overleg dan met uw behandelaar wat u dan het best kunt doen.

Bloedverdunners / medicijngebruik

Als u bloedverdunners gebruikt overlegt u met uw behandelend arts of u met deze medicijnen tijdelijk stopt. Als blijkt dat u stopt met bepaalde medicatie, spreek dan duidelijk af wanneer u deze weer mag innemen. Let op: aspirine is ook een bloedverdunner.

In overleg met uw behandelend arts mag u andere medicijnen die u altijd gebruikt gewoon innemen. 

Begeleiding

Komt u samen met familie, vrienden of andere begeleiding naar het onderzoek, dan kunnen zij tijdens een CT-geleide punctie helaas niet bij u blijven vanwege de röntgenstraling. Zij kunnen op u wachten op de afdeling waar u wordt opgenomen, of in de wachtkamer van de afdeling Radiologie. Tijdens een punctie op de echokamer mag er wel iemand bij u blijven.

Infuus

Soms krijgt u tijdens het onderzoek een waakinfuus: een kleine infuusnaald in een ader van uw arm. Mogelijk wordt dit infuus tijdens het onderzoek gebruikt voor het geven van contrastmiddel, vocht of medicatie.


Tijdens het onderzoek

Een punctie van een oppervlakkig gelegen lymfeklier doen we onder begeleiding van een echo-apparaat of een CT-scanner. Uw huid wordt ontsmet en verdoofd op de prikplaats.

lees meer

Tijdens het onderzoek

Om de precieze plek te bepalen waar de radioloog moet prikken, wordt een echoapparaat of een CT-scanner gebruikt. Dit hangt af van hoe de plaats het beste zichtbaar is.

Wanneer de punctie uitgevoerd wordt met de CT-scanner, wordt u liggend op de CT-tafel in de CT-scanner geschoven. Wanneer de punctie uitgevoerd wordt met een echoapparaat, ligt u in bed of op de CT-tafel. De radioloog kan zo de plaats van de punctie bepalen. De huid wordt ontsmet en de prikplaats wordt verdoofd door een plaatselijke verdoving (vergelijkbaar met de verdoving bij de tandarts). Stap voor stap zal met de CT-scanner of het echoapparaat gekeken worden of de prikplaats juist benaderd wordt. 

Wanneer de plaats bereikt is neemt de radioloog meestal een aantal kleine stukjes weefsel uit de lymfeklier. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur. Ondanks de plaatselijke verdoving kan het zijn dat u wel pijn voelt tijdens de biopsie. Dit verschilt heel erg per patiënt en is moeilijk te voorspellen. Als u pijn voelt geeft u dit aan, dan wordt hier rekening mee gehouden.


Na het onderzoek

In de meeste gevallen mag u direct na de punctie naar huis. Als er een dagopname ter observatie nodig is, wordt u na de punctie teruggebracht naar de afdeling waar u bent opgenomen.

lees meer

Na het onderzoek

In de meeste gevallen is bedrust en observatie na de punctie niet nodig. U mag dan direct na de punctie naar huis. 

Als er een dagopname ter observatie nodig is, wordt u na de punctie teruggebracht naar de afdeling waar u bent opgenomen. U houdt dan 2 uur lang verplichte bedrust voordat u naar huis kunt, om het risico op nabloedingen te verkleinen. Een verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, hartslag en het door de punctie ontstane wondje. U mag om pijnstillers vragen. U mag na het onderzoek weer eten en drinken.

Naar huis

Als u speciaal voor dit onderzoek bent opgenomen en alles goed verloopt, dan kunt u zo spoedig mogelijk weer naar huis. Thuis kunt u na een paar uur het gaasje met de pleister verwijderen. Het is verstandig om pas de volgende dag te douchen. U wordt geadviseerd thuis nog 2 dagen rustig aan te doen, maar bedrust is niet noodzakelijk. Als u bent gestopt met het innemen van bloedverdunnende medicijnen, kunt u in overleg met uw behandelend arts weer starten met het innemen hiervan. U kunt een paar dagen een zeurende pijn voelen en de plek kan gevoelig blijven. Als u pijn heeft, kunt u paracetamol nemen. Kijk in de bijsluiter hoeveel en hoe vaak u de pijnstiller mag nemen. Gaat het niet beter? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Uitslag

Uw behandelend arts maakt een afspraak met u om de onderzoeksresultaten te bespreken.

Bijwerkingen en complicaties

Bij elke punctie is er kans op een bloeding. Afhankelijk van de ernst en hoe het verloopt, kan het zijn dat we u hiervoor langer wordt opgenomen of dat er een ingreep plaatsvindt om de bloeding te stoppen. Na de ingreep kunt u wat pijn hebben. Neem contact op met de Spoedeisende hulp (024) 361 41 87 of met uw behandelend arts als u:

 • Toenemende pijn heeft
 • Duizelig wordt
 • Een grote bloeduitstorting krijgt
 • Zich niet goed voelt
 • Koorts krijgt

Diep gelegen lymfeklieren


Voor het onderzoek

Vooraf aan het onderzoek is het belangrijk dat u met een aantal zaken rekening houdt.

lees meer

Voor het onderzoek

Voor een punctie van een lymfeklier in de buik of bekken, blijft u vanaf 4 uur voor de afgesproken tijd nuchter. Als het onderzoek in de middag plaatsvindt mag u licht ontbijten en bent u 4 uur van tevoren nuchter. U wordt aangeraden om vlak voor de ingreep nog even naar het toilet te gaan, omdat u na afloop nog enkele uren in bed moet blijven liggen. Neem comfortabele kleding mee naar het ziekenhuis voor tijdens het onderzoek.

Als u nog niet bent opgenomen in het ziekenhuis, vindt het onderzoek plaats tijdens een dagopname. In dat geval meldt u zich voorafgaand aan de punctie op de afdeling waar u wordt opgenomen. Meestal wordt voorafgaand aan de punctie bloed geprikt om te controleren of de stollingswaarden in uw bloed goed zijn. Soms gebeurt dit op de afdeling waar u wordt opgenomen, anders kunt u van tevoren bloed laten prikken bij de prikpost of een van de verpleegkundigen. Hier wordt een afspraak voor gemaakt.

Wanneer u bent opgenomen, wordt u in een bed naar de afdeling Beeldvorming gebracht. Hier wacht u in een beddenwachtruimte. Het is moeilijk in te schatten hoe lang een punctie duurt, daarom kan het zijn dat u iets eerder of later opgehaald wordt dan uw afspraaktijd. 

Pijnstilling

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers in te nemen. U neemt deze in 1 uur voordat het onderzoek of de behandeling begint. Neemt u dan 2 tabletten paracetamol 500 mg.

Pijnstillers waar Acetylsalicylzuur in zit (zoals in Aspirine) zijn niet toegestaan, evenals ibuprofen, diclofenac of naproxen, omdat deze pijnstillers invloed hebben op de stolling van het bloed.

Gebruikt u al pijnstilling? Overleg dan met uw behandelaar wat u dan het best kunt doen.

Bloedverdunners / medicijngebruik

Als u bloedverdunners gebruikt overlegt u met uw behandelend arts of u met deze medicijnen tijdelijk moet stoppen. Als blijkt dat u moet stoppen met bepaalde medicatie, spreek dan duidelijk af wanneer u deze weer mag innemen. Let op: aspirine is ook een bloedverdunner. In overleg met uw behandelend arts mag u andere medicijnen die u altijd gebruikt gewoon innemen. 

Begeleiding

Komt u samen met familie, vrienden of andere begeleiding naar het onderzoek, dan kunnen zij tijdens een CT-geleide punctie helaas niet bij u blijven vanwege de röntgenstraling. Zij kunnen op u wachten op de afdeling waar u wordt opgenomen, of in de wachtkamer van de afdeling Radiologie. Tijdens een punctie op de echokamer mag er wel iemand bij u blijven.

Infuus

Soms krijgt u tijdens het onderzoek een waakinfuus: een kleine infuusnaald in een ader van uw arm. Mogelijk wordt dit infuus tijdens het onderzoek gebruikt voor het geven van contrastmiddel, vocht of medicatie.


Tijdens het onderzoek

Een punctie van een diep gelegen lymfeklier doen we onder begeleiding van een echoapparaat of CT-scanner.

lees meer

Tijdens het onderzoek

Om de precieze plek te bepalen waar de radioloog moet prikken, wordt een echoapparaat of een CT-scanner gebruikt. Dit hangt af van hoe de plaats het beste zichtbaar is.

Wanneer de punctie uitgevoerd wordt met de CT-scanner, wordt u liggend op de CT-tafel in de CT-scanner geschoven. Wanneer de punctie uitgevoerd wordt met een echoapparaat, ligt u in bed of op de CT-tafel. De radioloog kan zo de plaats van de punctie bepalen. De huid wordt ontsmet en de prikplaats wordt verdoofd door een plaatselijke verdoving (vergelijkbaar met de verdoving bij de tandarts). Stap voor stap zal met de CT-scanner of het echoapparaat gekeken worden of de prikplaats juist benaderd wordt. 

Wanneer de plaats bereikt is neemt de radioloog meestal een aantal kleine stukjes weefsel uit de lymfeklier. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur. Ondanks de plaatselijke verdoving kan het zijn dat u wel pijn voelt tijdens de biopsie. Dit verschilt heel erg per patiënt en is moeilijk te voorspellen. Als u pijn voelt geeft u dit aan, dan wordt hier rekening mee gehouden.


Na het onderzoek

Na de punctie wordt u teruggebracht naar de afdeling waar u bent opgenomen. U houdt ongeveer 2 uur verplichte bedrust. U mag na het onderzoek weer eten en drinken.

lees meer

Meer informatie


Onderzoek Punctie van de buik via echografie

We nemen een kleine hoeveelheid vloeistof of weefsel weg (punctie) uit uw buik, om deze cellen verder te kunnen onderzoeken. lees meer

Afspraak maken of afzeggen

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een oproep. lees meer

Afspraak maken of afzeggen

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Radiologie telefoonnummer (024) 361 45 25. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.
 • Medewerkers
 • Intranet