Over het onderzoek

Dit onderzoek wordt gebruikt om diverse ziekteprocessen in het lichaam op te sporen. SMS staat voor somatostatine. Met dit onderzoek proberen we de locatie van primaire tumoren en eventuele uitzaaiingen, die somatostatine receptoren bevatten, op te sporen.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld laxeertabletten, zwangerschap en borstvoeding.

lees meer

Voorbereiding

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, vragen we u contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We willen uw ongeboren kind liever niet blootstellen aan straling. Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Eten, drinken en medicijnen

U hoeft niet nuchter te zijn bij aanvang van het onderzoek. Daarnaast kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier innemen.
U krijgt op de eerste dag van het onderzoek 4 laxeertabletten mee om in te nemen. 2 tabletten neemt u dezelfde avond in en de andere 2 de volgende ochtend.

Kleding en sieraden

Kledingstukken met storende onderdelen (zoals metalen knopen, drukkers of ritsen) zullen uit moeten voor het maken van de foto’s. Dit geldt ook voor sieraden.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.

Het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is indium-111-pentetreotide. Met dit onderzoek kunnen we tumoren en andere processen, die gevoelig zijn voor deze stof, opsporen en lokaliseren.

lees meer

Het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is indium-111-pentetreotide. Met dit onderzoek kunnen we tumoren en andere processen, die gevoelig zijn voor deze stof, opsporen en lokaliseren. De radioactieve stof geeft geen bijwerkingen en ook geen allergische reacties.

Dag 1

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er) haalt u op en geeft u uitleg over het onderzoek en dient u de radioactieve stof toe via een bloedvat (intraveneus). Daarna geven we u 4 tabletten van het laxeermiddel bisacodyl mee; u neemt diezelfde avond 2 tabletten in en de andere 2 de volgende ochtend. Door deze laxerende tabletten kunt u last krijgen van krampen, diarree of misselijkheid. U krijgt deze tabletten om te voorkomen dat uw darmen storend zijn op de beelden.

Dag 2

We maken een serie foto’s. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een scanbed. De camera komt vlak boven uw lichaam tot stilstand, om de minimale straling van de radioactieve vloeistof goed op te vangen. Er wordt een scan van het hele lichaam gemaakt en daarnaast een 3D-opname van een deelgebied. Een 3D-opname is een combinatie van een nucleaire scan met een CT-scan.

Als bij de beoordeling van de foto’s blijkt dat er nog te veel storing is vanuit uw darmen, krijgt u het verzoek om op dag 3 nog een keer terug te komen voor de foto’s.

De afspraak op dag 1 duurt maximaal 30 minuten. De afspraak op dag 2 duurt maximaal 120 minuten.

Na het onderzoek

Als u de rest van de dag extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt. De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien.

lees meer

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de nucleair Geneeskundige de beelden. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag en samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de nucleair geneeskundige het definitief heeft gemaakt bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de nucleair geneeskundige nodig heeft voor het maken van het verslag.

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. De radioactieve vloeistof die we speciaal voor u vóór uw komst maken, is kort houdbaar.

lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. De radioactieve vloeistof die we speciaal voor u vóór uw komst maken, is kort houdbaar. Als u uw afspraak niet na kunt komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde dan minimaal één werkdag van tevoren. We kunnen dan meteen een nieuwe afspraak met u maken.

Contact

Nucleaire Geneeskunde

(024) 361 45 10 (kantooruren 8.30-17.00 uur)
contact

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 757 (geen aanmeldzuil)

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Nucleaire Geneeskunde
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 757

Op Nucleaire Geneeskunde is geen aanmeldzuil aanwezig.
U meldt zich aan bij de balie.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 757 (geen aanmeldzuil) (Nucleaire Geneeskunde)