Voorbereiden op het onderzoek

  • U dient nuchter te komen. Dit houdt in dat u op de avond voor het onderzoek vanaf middernacht (0.00 uur) niet meer mag eten, drinken en roken. U mag wel water of thee zonder suiker drinken.
  • U mag uw medicijnen met water innemen. Bespreek dit wel goed met uw behandelend arts.
  • Trek op de dag van de test gemakkelijk zittende kleding aan.
  • Gebruikt u een anticonceptiepil of Nuvaring? Stop dan in overleg met uw arts, ten minste zes weken voor de test.
  • Gebruikt u hydrocortison of cortisonacetaat? Stop hier dan mee, tenminste 24 uur voor de test. Dat betekent dat u een dag voor de test de totale dagdosis ’s ochtends ineens inneemt.

Verhindering

Wilt u de afspraak verzetten of afzeggen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de medewerkers van de Dagbehandeling E10/498.
Patientenzorg Onderzoeken Synacthentest

Wat is de synacthentest?

Uw arts vermoedt dat uw lichaam te weinig van het hormoon cortisol aanmaakt. Dat kunnen we vaststellen met de synacthentest. We doen dit onderzoek op de dagbehandeling. U wordt hiervoor dus niet opgenomen.

lees meer

Wat is de synacthentest?

Uw arts vermoedt dat uw lichaam te weinig van het hormoon cortisol aanmaakt. Dat kunnen we vaststellen met de synacthentest. We doen dit onderzoek op de dagbehandeling. U wordt hiervoor dus niet opgenomen.

Te weinig cortisol

De bijnieren liggen als kapjes boven op uw nieren. De buitenste laag van de bijnier heet de bijnierschors. Deze produceert verschillende hormonen, waaronder het hormoon cortisol. Cortisol zorgt er onder andere voor dat uw bloeddruk en het bloedsuikergehalte op peil blijven.

ACTH

De bijnierschors maakt cortisol dankzij het hormoon ACTH (adrenocorticotroop hormoon). ACTH wordt gemaakt en afgegeven door de hypofyse. De hypofyse is een klein orgaan in uw hersenen. Soms neemt de werking van de bijnierschors af. Dan verlaagt het cortisolgehalte in het bloed. Er zijn verschillende oorzaken van een tekort aan cortisol. Uw behandelend arts bespreekt met u wat bij u de oorzaak kan zijn.

Synacthentest

Of u een tekort aan cortisol heeft, kunnen we vaststellen met de synacthentest. Synacthen is kunstmatig (synthetisch) ACTH. Synacthen stimuleert de bijnierschors om tijdelijk extra cortisol af te geven. In de test bekijken we hoeveel cortisol u aanmaakt.

Contact

Dagbehandeling E10

(024) 361 33 67

Voorbereiden op het onderzoek

Voor het onderzoek zijn er een paar dingen waar u rekening mee moet houden. Zo moet u nuchter zijn, is het handig dat u makkelijk zittende kleding draagt en overlegt u met uw arts over andere medicijnen die u slikt.

lees meer

Het onderzoek

Via een infuus nemen we bloed af uit uw arm. Vervolgens krijgt u synacthen in uw bloed, waarna wij opnieuw bloed bij u afnemen. In totaal duurt de test 2 uur.

lees meer

Het onderzoek

Dag van de test

U krijgt een brief met daarin de datum en tijd van de synacthentest. U meldt zich dan bij de balie van de Dagbehandeling E10 (route 498). Zorgt u ervoor dat u op tijd aanwezig bent?

De synacthentest

Tijdens de test ligt u op een bed. Eerst brengt de verpleegkundige een infuusnaald in uw arm. We nemen dan eerst bloed bij u af. Dat doen we via een apart ‘kraantje’ aan de infuusslang. U voelt hier niets van. Vervolgens krijgt u via het infuus synacthen in uw bloed. Ook na het toedienen van Synacthen nemen we weer bloed bij u af. In totaal duurt de test 2 uur.

Bijwerkingen

Synacthen heeft geen bijwerkingen.
 

Na het onderzoek

Na afloop van de synacthentest krijgt u iets te eten en drinken en kunt u eventueel uw medicijnen innemen. U kunt zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis.

lees meer

Na het onderzoek

  • Na afloop van de synacthentest krijgt u iets te eten en drinken en kunt u eventueel uw medicijnen innemen.
  • U krijgt een kleine lunch aangeboden. Als u een specifiek dieet heeft (gluten- of lactosevrij), adviseren we u om zelf een maaltijd mee te nemen.
  • Uw eventuele begeleider kan ook iets nuttigen (betalen met PIN pas).
  • U kunt zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis.

Uitslag

Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslagen van de synacthentest tijdens uw controlebezoek op de polikliniek. U maakt hiervoor zelf een afspraak. Houdt u hierbij rekening met een wachttijd van een tot twee weken voor de uitslag van de test bij uw behandelend arts bekend is.

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer