Patientenzorg Onderzoeken Trans Cranieel Doppleronderzoek

Over Trans Cranieel Doppleronderzoek (TCD)

We maken een TCD van de bloedvaten in uw hersenen door middel van de Doppler Techniek. Dit onderzoek geeft informatie over de snelheid en de stroomrichting van het bloed.

Contact

Polikliniek Neurologie
Op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
Contact

Het onderzoek

De laborant brengt een gel aan op het doppler-apparaat. Het apparaat houdt de arts tegen de zijkant van uw hoofd. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

lees meer

Het onderzoek

Vanuit de polikliniek Neurologie verwijzen wij u door naar de afdeling Klinische Neurofysiologie waar het onderzoek plaatsvindt. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. De laborant brengt een gel aan op het doppler-apparaat en houdt dit tegen de zijkant van uw hoofd, vlak voor uw oren. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur. Het is niet pijnlijk of schadelijk voor uw gezondheid.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij route 943. Liefst via de aanmeldzuil (check-in balie). Voor vragen kunt u terecht bij de balie van route 943. Na uw aanmelding mag u plaatsnemen in de wachtruimte van route 920 (Klinische Neurofysiologie) op de 2e verdieping. U hoeft zich daar niet nogmaals aan te melden.

De uitslag

De neurofysioloog is een gespecialiseerde arts. Hij of zij bewerkt en beoordeelt de resultaten van het onderzoek. Vervolgens stuurt de neurofysioloog de uitslag naar uw behandelend arts. Uw behandelend arts bespreekt vervolgens de uitslag met u.

Klinische Neurofysiologie KNF

Klinische neurofysiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het registreren van de functies van de hersenen, zenuwbanen en spieren.

lees meer