Medisch Fotograaf

Binnen de afdeling Dermatologie zijn 2 medisch gespecialiseerde vakfotografen werkzaam. Zij maken foto’s en videobeeldopnames voor dermatologische patiënten, maar ook voor patiënten van andere afdelingen.

lees meer

Medisch Fotograaf

Binnen de afdeling Dermatologie zijn 2 medisch gespecialiseerde vakfotografen werkzaam. Zij maken foto’s en videobeeldopnames voor dermatologische patiënten, maar ook voor patiënten van andere afdelingen zoals o.a.: Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Mond-Kaak en Aangezichtschirurgie, Kindergeneeskunde en het Schisis-team.


Contact

Polikliniek Dermatologie

Ingang West, route 373
024 – 361 32 80

Waarom medische foto’s

Uw behandelend arts kan u om verschillende redenen toestemming vragen voor het maken van foto’s van uw huid.

lees meer

Waarom medische foto’s

Uw behandelend arts kan u om verschillende redenen toestemming vragen voor het maken van foto’s van uw huid. De opnames zijn vaak in het belang voor het vervolg van uw behandeling of onderzoek, bijvoorbeeld bij het afnemen van een stukje weefsel (biopt) op de polikliniek.
Soms kunnen, uitsluitend met uw toestemming, foto’s of videobeeldopnames voor wetenschappelijk onderzoek of als studiemateriaal voor onderwijs van medici worden gemaakt.
 

Privacy en wetgeving

Onze medisch fotografen staan ingeschreven in het Register Medisch Fotografen (RMF) en zijn aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging DuPho.

lees meer

Privacy en wetgeving

Onze medisch fotografen staan ingeschreven in het Register Medisch Fotografen (RMF) en zijn aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging DuPho (Dutch Photographers).
De medisch fotografen hebben een geheimhoudingsplicht en wetgeving, die geldig zijn binnen het Radboudumc.
 

Hoe werkt het?

U gaat naar de fotostudio, route 373, spreekkamer 14 op de polikliniek Dermatologie. U hoeft zich niet aan te melden. Neemt u gerust plaats. De fotograaf haalt u vanzelf uit de wachtkamer.

lees meer

Hoe werkt het?

U gaat naar de fotostudio, route 373, spreekkamer 14 op de polikliniek Dermatologie. U hoeft zich niet aan te melden. Neemt u gerust plaats. De fotograaf haalt u vanzelf uit de wachtkamer.

Uw behandelend arts geeft duidelijk aan welke plekken of lichaamsdelen (alleen aan de buitenzijde) bij u gefotografeerd moeten worden. Vaak tekent de arts met een afwasbare stift bepaalde plekken op uw huid af.

Uw persoonsgegevens worden gecontroleerd. De fotograaf vraagt u zo nodig om in de omkleedruimte uit te kleden. De fotograaf geeft u aanwijzingen welke houding u kunt aannemen, zittend of staand. Daarna kunt u terug naar uw behandelend arts of naar huis.
 

Wat wordt er met de foto’s gedaan?

Uw foto’s worden dezelfde dag door de fotograaf digitaal verwerkt en opgeslagen in uw elektronisch patiëntendossierdossier. Dit beeldmateriaal is alleen toegankelijk voor medici, die toestemming hebben om de foto’s in te zien.

lees meer

Wat wordt er met de foto’s gedaan?

Uw foto’s worden dezelfde dag door de fotograaf digitaal verwerkt en opgeslagen in uw elektronisch patiëntendossierdossier. Dit beeldmateriaal is alleen toegankelijk voor medici, die toestemming hebben om de foto’s in te zien. U hebt te allen tijde recht op inzage van de foto’s of videobeeldopnames. Tijdens een controlebezoek kunt u de arts vragen om de foto’s te bekijken.
 

Mag ik zelf de foto’s opvragen?

De gemaakte medische foto’s of videobeeldopnames kunnen altijd in overleg met uw behandelend arts worden opgevraagd.

lees meer

Mag ik zelf de foto’s opvragen?

De gemaakte medische foto’s of videobeeldopnames kunnen altijd in overleg met uw behandelend arts worden opgevraagd. U ontvangt dan een CD-rom met beeldmateriaal. Uw medische foto’s zijn niet via MijnRadboud in te zien.

Medisch beeldmateriaal wordt in verband met de privacy niet digitaal verstuurd of gekopieerd op een stick aan u verstrekt.
 

De fotografen