Opname

Aan de beslissing tot opname in het ziekenhuis gaan meestal enkele poliklinische bezoeken vooraf. U wordt voor de opname op een wachtlijst geplaatst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van de aandoening en wordt daarom bepaald door de specialist. Voorafgaand aan uw opname en/ of operatie heeft u een consult bij de anesthesist. Hier worden de mogelijkheden voor verdoving met u besproken. Na dit consult wordt er een datum gepland voor de operatie.

Over de polikliniek Etalagebenen

De aandoening etalagebenen ontleent haar naam aan het feit dat mensen tijdens het lopen steeds even stil blijven staan vanwege pijn in een been.

lees meer

Over de polikliniek Etalagebenen

De aandoening etalagebenen ontleent haar naam aan het feit dat mensen tijdens het lopen steeds even stil blijven staan vanwege pijn in een been. Om te verbloemen dat er iets aan de hand is, stopt men vaak bij een etalage. De medische term voor etalagebenen is claudicatio intermittens. Risicofactoren voor het krijgen van etalagebenen zijn dezelfde als die voor hart- en vaatziekten in het algemeen. Deze zijn: roken, hoge bloeddruk, overgewicht, verhoogd cholesterolgehalte, diabetes, hart- en vaatziekten in de familie.

De Polikliniek Perifeer vaatlijden van het Radboudumc is multidisciplinair van opzet. Het is een samenwerkingsverband tussen meerdere specialismen: Heelkunde, Interne Geneeskunde en Cardiologie. U kunt hier gemiddeld binnen twee weken terecht. De Polikliniek Perifeer Vaatlijden is speciaal ingericht om binnen één dag de diagnose ‘perifeer arterieel vaatlijden’ te stellen. De benodigde onderzoeken, vaatonderzoek, looptest, lichamelijk onderzoek en medische intake, vinden op één middag plaats. Ook is er die middag een gesprek met de specialist en/of verpleegkundig specialist, waarna de diagnose volgt en de patiënt een behandelplan krijgt (in ieder geval bij etalagebenen). Afhankelijk van de ernst van de situatie zijn er zijn er verschillende behandelmogelijkheden:
 • Multidisciplinaire aanpak van risicofactoren en intensieve looptraining begeleiding door verpleegkundig specialist en/of vaatchirurg
 • Dotteren
 • Opereren

Contact

Polikliniek Etalagebenen

(024) 361 38 08


Naar uw afspraak bij de polikliniek

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725

Etalagebenen claudicatio intermittens

Claudicatio intermittens is een inspanningsgebonden pijn, meestal in de kuiten, die vrij snel verdwijnt als men weer rust. In Nederland wordt deze aandoening “etalagebenen” genoemd.

lees meer

Uw afspraak bij Etalagebenen

Wanneer de huisarts u doorverwijst naar de Polikliniek Etalagebenen, wordt uw verwijzing eerst door de vaatchirurg beoordeeld. Deze beslist welk vooronderzoek er plaats moet vinden.

lees meer

Uw afspraak bij Etalagebenen

Eerste afspraak

Wanneer de huisarts u doorverwijst naar de Polikliniek Etalagebenen, wordt uw verwijzing eerst door de vaatchirurg beoordeeld. Deze beslist welk vooronderzoek er plaats moet vinden én bij welke arts of verpleegkundig specialist u uw eerste afspraak heeft. U ontvangt vervolgens van ons een brief met de datum van uw nieuwe afspraak én de naam van de persoon met wie u een afspraak heeft.

Vervolgafspraak

De vervolgafspraken die u nodig heeft voor de behandeling of voor een controle worden met u gemaakt als u op de Polikliniek Perifeer Vaatlijden bent. Mocht u tussentijds of na afloop behoefte hebben aan een afspraak, dan kunt u bellen met 024-3613808. De administratief  medewerker kan dan met u een afspraak inplannen op de polikliniek of een telefonische afspraak.

Spoedafspraak

Bent u ongerust of wilt nog wat vragen? Bel dan tijdens kantooruren met de Polikliniek Perifeer Vaatlijden, telefoonnummer 024-361 38 08. Indien noodzakelijk wordt u doorverbonden met de verpleegkundig specialist of vaatchirurg.

Voorbereiding

Voor de eerste afspraak is geen specifieke voorbereiding nodig. Wel vindt u het misschien prettig de informatiefolder door te nemen en nog even verder te lezen op deze site. Op die manier weet u precies wat er gaat gebeuren op de dag van de afspraak. Ook kunt u vragen die u heeft voor uzelf opschrijven, zo weet u zeker dat alles wat u wilt weten aan de orde komt.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Behandel­mogelijkheden

Afhankelijk van de ernst van de situatie zijn er verschillende behandelmogelijkheden.

 • Indien er bij u sprake is van ‘perifeer vaatlijden’ stellen de specialist en/ of verpleegkundig specialist samen met u een behandelplan.

  lees meer


  Intensieve begeleiding

  Indien er bij u sprake is van ‘perifeer vaatlijden’ stellen de specialist en/ of verpleegkundig specialist samen met u een behandelplan op. Dit plan kan bestaan uit: 
  • Vervolgonderzoek naar risicofactoren hart- en vaatziekten
   Hoewel u nu mogelijk alleen last heeft van pijn in uw benen bij inspanning heeft uw hele lichaam ermee te maken. De behandeling richt zich er daarom ook op om het risico te verminderen dat deze ziekte voortschreidt in andere delen van het lichaam.
   Daarom doen de verpleegkundig specialist en vaatchirurg onderzoek (screening) naar de aanwezigheid van risicofactoren als roken, hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht, verhoogd cholesterol gehalte.
   Voor het bezoek aan de verpleegkundig specialist wordt u gevraagd een drietal vragenlijsten in te vullen.
  • Leefstijladvies en -begeleiding
   De meeste risicofactoren zijn te behandelen met medicijnen en/of aanpassing in uw leefstijl. Onderdeel van het behandelplan is advies met betrekking tot beperking van aanwezige risicofactoren voor slagaderverkalking (roken, hoge bloeddruk, suikerziekte en een te hoog cholesterolgehalte).
   Hoewel u nu mogelijk alleen last heeft van pijn in uw benen bij inspanning heeft uw hele lichaam ermee te maken. De behandeling richt zich er daarom ook op om het risico te verminderen dat deze ziekte voortschreidt in andere delen van het lichaam. Daarom doen de verpleegkundig specialist en vaatchirurg onderzoek (screening) naar de aanwezigheid van risicofactoren als roken, hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht, verhoogd cholesterol gehalte. Voor het bezoek aan de verpleegkundig specialist wordt u gevraagd een drietal vragenlijsten in te vullen. De meeste risicofactoren zijn te behandelen met medicijnen en/of aanpassing in uw leefstijl. Onderdeel van het behandelplan is advies met betrekking tot beperking van aanwezige risicofactoren voor slagaderverkalking (roken, hoge bloeddruk, suikerziekte en een te hoog cholesterolgehalte). 
  • Advies looptraining
   Door veel te lopen en steeds een stukje verder, kunnen op den  duur uw klachten afnemen of zelfs geheel verdwijnen.
   Hoewel u nu mogelijk alleen last heeft van pijn in uw benen bij inspanning heeft uw hele lichaam ermee te maken. De behandeling richt zich er daarom ook op om het risico te verminderen dat deze ziekte voortschreidt in andere delen van het lichaam. Daarom doen de verpleegkundig specialist en vaatchirurg onderzoek (screening) naar de aanwezigheid van risicofactoren als roken, hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht, verhoogd cholesterol gehalte. Voor het bezoek aan de verpleegkundig specialist wordt u gevraagd een drietal vragenlijsten in te vullen. De meeste risicofactoren zijn te behandelen met medicijnen en/of aanpassing in uw leefstijl. Onderdeel van het behandelplan is advies mbt beperking van aanwezige risicofactoren voor slagaderverkalking (roken, hoge bloeddruk, suikerziekte en een te hoog cholesterolgehalte). Hoewel u nu mogelijk alleen last heeft van pijn in uw benen bij inspanning heeft uw hele lichaam ermee te maken. De behandeling richt zich er daarom ook op om het risico te verminderen dat deze ziekte voortschreidt in andere delen van het lichaam. Daarom doen de verpleegkundig specialist en vaatchirurg onderzoek (screening) naar de aanwezigheid van risicofactoren als roken, hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht, verhoogd cholesterol gehalte. Voor het bezoek aan de verpleegkundig specialist wordt u gevraagd een drietal vragenlijsten in te vullen. De meeste risicofactoren zijn te behandelen met medicijnen en/of aanpassing in uw leefstijl. Onderdeel van het behandelplan is advies mbt beperking van aanwezige risicofactoren voor slagaderverkalking (roken, hoge bloeddruk, suikerziekte en een te hoog cholesterolgehalte).  Door veel te lopen en steeds een stukje verder, kunnen op den  duur uw klachten afnemen of zelfs geheel verdwijnen.
  • Begeleiding van een fysiotherapeut die is aangesloten bij een landelijk netwerk van fystiotherapeuten die hierin geschoold en geaccrediteerd zijn.
  • Doorverwijzing naar bijvoorbeeld een groepsinterventie in Dekkerswald voor hulp bij het afvallen. 
  • Advies medicatie. 

 • Dotteren

  Soms is de vernauwing zodanig dat er gedotterd moet worden. Bij dotteren wordt met behulp van een ballonnetje het bloedvat ter plaatse van de vernauwing opgerekt. Hierdoor wordt het bloedvat weer beter doorgankelijk. Het is een weinig belastende ingreep, die soms in dagbehandeling kan worden verricht. Voordat overgegaan wordt op een dotterbehandeling, wordt het bloedvat onderzocht. Na de dotterbehandeling krijgt u nog steeds medicatie voorgeschreven om uw bloed dun en cholesterol laag te houden. 

  Bij dotteren komen relatief weinig complicaties voor. Het meest komt een blauwe plek (bloeduitstorting) voor in de lies, waar men u geprikt heeft. Als die blauwe plek groot is, zal men u langer in het ziekenhuis houden. Als dat niet het geval is, mag u na een dag weer naar huis. Na een paar dagen mag u weer aan het werk. U zult nog een of enkele malen naar de Polikliniek Perifeer Vaatlijden terug moeten komen voor controleonderzoeken. Na een dotterbehandeling blijft het belangrijk om een gezonde leefstijl na te streven om de bloedvaten gezond te houden.

 • Operatie

  U komt voor een operatie in aanmerking als dotteren bij u niet mogelijk is of niet voldoende zal helpen of geholpen heeft. Vanwege de kans op complicaties wordt in de meeste gevallen pas tot een operatie overgegaan als de klachten dermate ernstig zijn dat dit een operatie rechtvaardigt. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de klachten ook in rust aanwezig zijn of als er niet-genezende wonden zijn of indien er onvoldoende effect is bij een langdurig conservatieve behandeling van etalagebenen.

  Er zijn verschillende operaties mogelijk. Bij een endarteriëctomie maakt de vaatchirurg de slagader open en verwijdert hij de vernauwing en de binnenste laag van de vaatwand (die herstelt zich weer snel). Om het bloedvat weer te hechten kan de chirurg bijvoorbeeld een stukje van een ader gebruiken of een kunststof inzetstukje (patch). Een bypass is een omleiding om de vernauwing of verstopping heen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een vaatprothese (kunststof omleiding) of een ader van uzelf. U hebt meestal genoeg aders in uw been die de functie van een verwijderde ader kunnen overnemen

  De keuze van de operatie is uiteraard van vele zaken afhankelijk. De zwaarte van de operatie hangt samen met de plaats in het lichaam waar de afsluiting zit en met uw verdere lichamelijke conditie.

Uw bezoek aan de polikliniek

Het is van belang dat u bij ieder bezoek rekening houdt met een aantal zaken, zoals de dingen die u mee dient te nemen.

 • Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang.

  lees meer


  Waar kunt u zich melden?

  Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vervolgens kunt u naar het Poliplein komen voor uw afspraak: route 725. Op het Poliplein C0 zijn polikliniekruimten voor negen specialismen. Bij binnenkomst staan er aanmeldzuilen. Hiervoor gebruikt u de barcode op de afsprakenbrief of afsprakenkaart. U hoeft dus niet aan een balie te wachten. Op het ticket die uit de aanmeldzuil komt, staat in welk zone u plaats kunt nemen. De wachtruimte is ingedeeld in kleurzones, zichtbaar aan het meubilair.

 • Wat neemt u mee?

  Bij uw eerste bezoek

  • Verzekeringsbewijs
   Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kan men zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig wordt vergoed hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringspolis na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen wordt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekering gestuurd. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet dan vóór de behandeling betaald zijn.
  • Legitimatiebewijs
   In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
  • Verwijskaart
   Uw huisarts kan u rechtstreeks naar het Radboudumc verwijzen via een beveiligde internetverbinding. In dat geval heeft u geen verwijskaart ontvangen. In alle andere gevallen heeft u een verwijskaart van uw huisarts, tandarts of specialist gekregen. Deze dient u dan mee te nemen. Een verwijskaart is één jaar geldig.

  Bij uw vervolgonderzoek

  • Bij een vervolgbezoek aan de Polikliniek Perifeer Vaatlijden hoeft u alleen de  brief met de afspraak mee te brengen. Met deze brief kunt u zich ook  aanmelden. Wij verzoeken u iedere wijziging door te geven bij de balie. Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.

 • Uw eerste bezoek

  Bij uw eerste bezoek aan de Polikliniek Perifeer Vaatlijden ondergaat u op één middag de volgende onderzoeken: vaatonderzoek, looptest, lichamelijk onderzoek en medische intake. Ook is er die middag een gesprek met de vaatchirurg of verpleegkundig specialist. Wanneer de diagnose etalagebenen ook daadwerkelijk wordt gesteld, maken wij met u een vervolgafspraak om te onderzoeken welke risicofactoren bij u van invloed zijn op de klacht en hoe deze beïnvloed en behandeld kunnen worden.

Informatiefolder

Deze folder is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken op de polikliniek, de mogelijke behandelingen, de operatie en de tijd erna. bekijk het pdf-bestand