Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 787
Patientenzorg Poliklinieken Kinderchirurgie

Over de polikliniek Kinderchirurgie

Uw zoon of dochter is verwezen naar de polikliniek Kinderchirurgie van het Radboudumc. Op deze pagina vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek. Als u na het lezen nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan een van onze medewerkers. Zij zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden.

Uw afspraak

Komt uw kind voor een eerste afspraak in het Radboudumc of heeft u bericht gehad dat de inschrijving van uw kind als patiënt nog niet compleet is? Meld u dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie hoofdingang.

lees meer

Uw afspraak

Komt uw kind voor een eerste afspraak in het Radboudumc of heeft u bericht gehad dat de inschrijving van uw kind als patiënt nog niet compleet is? Meld u dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie hoofdingang.

Wat neemt u mee bij het bezoek?
 • Verzekeringsbewijs van uw kind.
 • Legitimatiebewijs van uw kind.
 • Verwijzing: Uw huisarts verwijst uw kind via ‘Zorgdomein’ of door middel van een brief. Naar aanleiding van deze verwijzing nodigen wij u met uw kind uit voor een bezoek aan onze polikliniek. Deze verwijzing geldt zolang uw kind voor dezelfde aandoening onder behandeling of controle blijft. Als uw kind verwezen is door een specialist zorgt hij of zij ervoor dat wij een schriftelijke verwijzing ontvangen. Naar aanleiding hiervan maken wij een afspraak voor uw kind op onze kinderpolikliniek bij de juiste arts. De bevestiging van deze afspraak sturen wij u toe. Neem deze brief mee naar uw afspraak.

Afspraak op spreekuur

U meldt zich met uw kind op het afgesproken tijdstip bij balie A van de polikliniek. Hier controleren we de administratieve gegevens. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte. Als uw kind aan de beurt is, roept en begeleidt een doktersassistent of verpleegkundige u en uw kind naar de spreekkamer van de behandelend arts. Het eerste bezoek aan de polikliniek duurt vaak langer dan de vervolgbezoeken. Soms doet de arts aanvullende onderzoeken, zoals een röntgenfoto, bloed- of urine-onderzoek. Dan kan het zijn dat uw kind langer in het ziekenhuis blijft. De arts geeft u meer informatie over de reden van het onderzoek. De verpleegkundige of doktersassistente geeft u en uw kind uitleg. Houd rekening met de voedingstijden van uw kind. Het is mogelijk om een flesje of voeding warm te maken op de polikliniek. Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden werkt de polikliniek met een afspraakspreekuur. Toch kan het voorkomen dat u even moet wachten. De medewerkers van de polikliniek doen hun uiterste best de wachttijd te beperken. Als u langer dan een half uur wacht, meld dit dan bij de balie.

Maatregelen coronavirus

In het Radboudumc gelden nog steeds alle basismaatregelen: 1,5 meter afstand, mondkapje en gezondheidsvragen bij de ingangen. Wij doen dit om u en uw naasten te blijven beschermen. lees meer

Waterpokken en MRSA

Wij vragen u om zo snel mogelijk contact op te nemen met de polikliniek als u of uw kind in de 2 weken voor het ziekenhuisbezoek waterpokken heeft/heeft gehad. Neem ook contact op als u op een bedrijf woont waar contact is met varkens of vleeskalveren.

lees meer

Waterpokken en MRSA

Wij vragen u om zo snel mogelijk contact op te nemen met de polikliniek als u of uw kind in de 2 weken voor het ziekenhuisbezoek:
 • Waterpokken heeft of heeft gehad.
 • In contact is geweest met kinderen met waterpokken.
 • In een omgeving is geweest waar waterpokken heerst.
Wij vragen u dit om te voorkomen dat patiënten met een minder goede weerstand besmet worden met de waterpokken. Zij kunnen hier ernstig ziek van worden.
 
Neem ook snel contact op met de polikliniek als uw kind:
 • In de afgelopen twee maanden is behandeld op een spoedeisende hulp in een buitenlands ziekenhuis.
 • In de afgelopen twee maanden is opgenomen in een buitenlands ziekenhuis.
 • Woont op een bedrijf waar men in aanraking komt met varkens of vleeskalveren.
In deze gevallen is het mogelijk dat uw kind drager is van de MRSA-bacterie. De secretaresse of verpleegkundige kan u hier meer informatie over geven.

Contact

Polikliniek Kinderchirurgie

(024) 366 85 43
contact


Bereikbaar­heid Radboudumc

Het Radboudumc heeft meerdere ingangen met verschillende adressen. Bekijk de informatie over bereikbaarheid, parkeren en fietsenstallingen.

lees meer

Voor­zieningen

Tijdens uw bezoek of opname kunt u gebruikmaken van de diverse voorzieningen van het Radboudumc.

lees meer

Rechten en plichten

U heeft bepaalde rechten en plichten als patiënt. Deze zijn vastgelegd in de wet. Bijvoorbeeld het recht op begrijpelijke informatie over uw zorg.

lees meer

Kinderchirurgie

Kinderchirurgie bestaat uit bijzondere kinderchirurgie en algemene chirurgie bij kinderen.

lees meer

Kinderchirurgie

In een kinderchirurgisch centrum werken kinderchirurgen samen met:

 • kinderartsen
 • neonatologen
 • kinderintensivisten
 • kinderanesthesiologen
 • kinderradiologen
 • kinderchirurgische verpleegkundigen
 • fysiotherapeuten

Ons specialisme

 • Aangeboren afwijkingen 
 • Kindertumoren en bloedvatgezwellen

Kinderchirurgie bestaat uit bijzondere kinderchirurgie en algemene chirurgie bij kinderen.

Bijzondere kinderchirurgie
De bijzondere kinderchirurgie omvat onder andere:

 • neonatale chirurgie
 • chirurgische behandeling van kwaadaardige gezwellen
 • behandeling van complexe chirurgische afwijkingen
 • orgaanvervangende behandeling
 • opvang en behandeling van kinderen met ernstige en/of meervoudige letsels

Algemene chirurgie
De algemene chirurgie bij kinderen gaat over de behandeling van veel voorkomende aandoeningen, zoals:

 • liesbreuk
 • blindedarmonsteking

Afdeling Heelkunde

De afdeling Heelkunde behandelt patiënten met een groot aantal ziektebeelden. U kunt bij ons terecht voor zeer complexe én voor relatief kleine chirurgische ingrepen.

lees meer

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer