Het team Shared Care

Het vaste team bestaat uit een kinderarts, een verpleegkundig specialist kinderoncologie, een kinderoncologie verpleegkundige en een pedagogisch medewerker. Als het nodig is schakelen we ook professionals van andere disciplines in. Denk dan bijvoorbeeld aan een kinderpsycholoog, maatschappelijk werk of de educatieve voorziening.

Over Shared Care

In het Amalia Kinderziekenhuis werken we samen met het Prinses Maxima Centrum in de zorg voor kinderen met een oncologische aandoening. Het Prinses Maxima Centrum stelt bij uw kind de diagnose en bepaalt hoe de behandeling er uit ziet.

lees meer

Over Shared Care

In het Amalia Kinderziekenhuis werken we samen met het Prinses Maxima Centrum in de zorg voor kinderen met een oncologische aandoening. Het Prinses Maxima Centrum stelt bij uw kind de diagnose en bepaalt hoe de behandeling er uit ziet.Wij voeren (een deel van) die behandeling uit in het Amalia Kinderziekenhuis. Deze zorg kan bestaan uit een polikliniekcontrole, bloedcontroles, toedienen van chemotherapie of ondersteunende behandeling, bijvoorbeeld een bloedtransfusie. We noemen dat ‘shared care’, oftewel zorg voor uw kind die we samen bieden.

Het kan zijn dat bepaalde handelingen net anders verlopen dan in het Prinses Maxima Centrum. Dit komt omdat het Amalia Kinderziekenhuis en het Prinses Maxima Centrum ieder op een eigen manier werken en onze medewerkers zich aan de kwaliteitsstandaard houden van ons ziekenhuis. Uiteraard kunt u al uw vragen hierover aan de verpleegkundige of arts van uw kind stellen.
 

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: Poli A route 787 / Poli B en C, route 788 / Poli D, route 790

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Polikliniek Amalia kinderziekenhuis
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Telefoonnummer (024) 361 44 15

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route Poli A route 787 / Poli B en C, route 788 / Poli D, route 790 (Polikliniek Amalia kinderziekenhuis)

Het team Shared Care

Het vaste team bestaat uit een kinderarts, een verpleegkundig specialist kinderoncologie, een kinderoncologie verpleegkundige en een pedagogisch medewerker. Als het nodig is schakelen we ook professionals van andere disciplines in.

lees meer

Prinses Maxima Centrum samenwerking

Als het Prinses Maxima Centrum het Amalia kinderziekenhuis inschakelt als Shared Care ziekenhuis krijgt het Shared Care team een uitgebreide overdracht vanuit het Prinses Maxima Centrum.

lees meer

Prinses Maxima Centrum samenwerking

Als het Prinses Maxima Centrum het Amalia kinderziekenhuis inschakelt als Shared Care ziekenhuis krijgt het Shared Care team een uitgebreide overdracht vanuit het Prinses Maxima Centrum. Dit is zowel een medische als een verpleegkundige overdracht. In de verpleegkundige overdracht is ook aandacht voor de psychosociale aspecten in de behandeling van uw kind. Wij hebben via een beveiligde verbinding toegang tot het medisch -en verpleegkundig dossier van uw kind in het Prinses Maxima Centrum. Daar kunnen wij recente informatie in terugvinden en notities in maken voor het behandelteam daar.  

Kinderoncologische zorg bij...


Polikliniek voor Kinderen en Jeugdigen

Als uw kind een afspraak heeft bij de polikliniek voor Kinderen en Jeugdigen, meld u uw kind aan bij de incheckbalie waarna u met uw kind plaats neemt in de speciale wachtkamer voor kinderen met een verminderde weerstand.

lees meer

Polikliniek voor Kinderen en Jeugdigen

Als uw kind een afspraak heeft bij de polikliniek voor Kinderen en Jeugdigen, meld u uw kind aan bij de incheckbalie waarna u met uw kind plaats neemt in de speciale wachtkamer voor kinderen met een verminderde weerstand. Een verpleegkundige haalt u daar op.
 
We nemen bij voorafgaand aan het consult bloed af bij uw kind. Dit kan via CVC (centraal veneuze catheter), het  VIT-systeem (volledig implanteerbaar toedieningsysteem), venapunctie of vingerprik afhankelijk van wat voor uw kind prettig is en wat uw kind gewend is in het Prinses Maxima Centrum. Als het nodig is, schakelen we de pedagogisch medewerker in om uw kind te begeleiden bij de medische handelingen. We meten ook het gewicht en de lengte van uw kind. Als de bloedafname klaar is gaat u met uw kind weer terug naar de wachtkamer. Na ongeveer een half uur halen we u op voor het consult met de kinderarts.
 
Als voorbereiding op het consult vindt u het misschien fijn  om de vragen die u heeft op te schrijven. Het is voor ons fijn als u bij elk bezoek de dagboekagenda meeneemt naar het ziekenhuis zodat we informatie voor thuis kunnen aanvullen.
 
De kinderarts gaat tijdens het consult met u en uw kind in gesprek over hoe het op dit moment gaat, welke klachten en vragen er zijn en kijkt naar mogelijke oplossingen of antwoorden. Tijdens het consult onderzoekt de arts uw kind ook lichamelijk en bespreekt hij of zij de bloeduitslagen met u.

Dagbehandeling Q0B De Haven

Het kan zijn dat uw kind nog een chemokuur krijgt of bijvoorbeeld een bloedtransfusie nodig heeft. Deze behandelingen vinden plaats bij de dagbehandeling. Hier krijgt uw kind een bed toegewezen.

lees meer

Dagbehandeling Q0B De Haven

Het kan zijn dat uw kind nog een chemokuur krijgt of bijvoorbeeld een bloedtransfusie nodig heeft. Deze behandelingen vinden plaats bij de dagbehandeling. Hier krijgt uw kind een bed toegewezen.Op de dagbehandeling hebben we  eenpersoonskamers en driepersoonskamers. Een kinderverpleegkundige heeft hier de zorg voor uw kind. U mag als ouder bij uw kind blijven.
 
We noteren alle gegevens van uw kind in ons elektronisch patiënten dossier (EPD) en maken een samenvatting in het EPD van het Prinses Maxima Centrum. Op de dagbehandeling is ook een pedagogisch medewerker aanwezig. Zij kan u en uw kind begeleiden tijdens de opname, het onderzoek of de behandeling. Maar ze kan u ook begeleiden bij vragen die u heeft over de aandoening of behandeling van uw kind.

Verpleegafdeling Q2 De Zee

De verpleegafdeling De Zee bestaat uit 24 bedden. Uw kind komt hier bijvoorbeeld als hij/zij koorts heeft in de fase van lage afweer. lees meer