Polikliniek Klinische Genetica


Over de polikliniek Klinische Genetica

Wilt u weten of een bepaalde aandoening bij u of uw familieleden erfelijk is? Wij kunnen u helpen een antwoord op deze vraag te vinden.

lees meer

Over de polikliniek Klinische Genetica

Wilt u weten of een bepaalde aandoening bij u of uw familieleden erfelijk is? Wij kunnen u helpen een antwoord op deze vraag te vinden. Uw huisarts of behandelend specialist kan u verwijzen voor een erfelijkheidsadvies. Afspraken met betrekking tot vragen over kanker vinden plaats op de polikliniek Familiaire Tumoren, route 433. Voor alle overige vragen gaat u naar de polikliniek kinderen en jeugdigen, route 788.

Woont u niet in de regio Nijmegen dan kunt u terecht op ons spreekuur in ziekenhuizen bij u in de buurt.

Contact


Polikliniek Klinische Genetica
(024) 361 39 46

stel een vraag

Afspraak maken

Als uw huisarts of behandelend specialist u doorverwijst naar onze polikliniek, ontvangt u van ons een brief met daarin de datum en tijdstip van uw afspraak.


mijnRadboud uw persoonlijke patiëntendossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 433 of 788

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Afspraken met betrekking tot vragen over kanker vinden plaats op de polikliniek Familiaire Tumoren, route 433. Voor alle overige vragen gaat u naar de polikliniek kinderen en jeugdigen, route 788.

Woont u niet in de regio Nijmegen dan kunt u terecht op ons spreekuur in ziekenhuizen bij u in de buurt.

Huispostnummer: 836

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 433 of 788

Uw bezoek

Heeft u binnenkort een afspraak bij de afdeling klinische genetica? Lees dan hier hoe u zich kunt voorbereiden.

lees meer

Uw bezoek

Voor een afspraak bij Klinische Genetica hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of een specialist.

Eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek hebt u een gesprek met een arts of genetisch consulent. Deze gaat na welke vragen u hebt en welke problemen er op erfelijkheidsgebied zijn. Uw familiegegevens verwerken we in een stamboom. Als voorbereiding vragen we u vaak familieformulieren in te vullen.
Soms is voor de diagnose lichamelijk onderzoek nodig of een bloedafname. Ook laten we soms nader onderzoek doen door een andere specialist. In sommige situaties is een maatschappelijk werker bij het gesprek aanwezig.

Tweede bezoek

Afhankelijk van de resultaten van uw eerste bezoek, volgt in het tweede bezoek de uitslag van het erfelijkheidsonderzoek. U moet er rekening mee houden dat dit afhankelijk van de vraag soms enkele weken tot maanden  kan duren. Soms is de uitkomst nog niet duidelijk en vindt nog verder onderzoek plaats.

Zorgkosten

U ontvangt één of meer rekening(en) voor erfelijkheidsadvisering gedurende de looptijd van uw behandeling, ongeacht het aantal polikliniekbezoeken.
Laboratoriumonderzoeken (zoals DNA-onderzoek) worden daarnaast afzonderlijk in rekening gebracht. Wij sturen de rekening(en) rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Het onderzoek en advisering valt meestal onder de basisverzekering*, u betaalt echter altijd een wettelijk verplicht eigen risico. De tarieven en het verrekenpercentage zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse zorg autoriteit (NZA). De huidige tarieven zijn momenteel hoger dan het standaard eigen risico.

Kijk voor meer informatie op Kosten van zorg

*Afhankelijk van uw zorgverzekering en vrijwillig risico.
 

Afdeling Genetica

De afdeling Genetica behandelt en onderzoekt erfelijke aandoeningen bij patiënten en hun familie

lees meer
inloggen