Patientenzorg Poliklinieken Longziekten Dekkerswald Corona Nazorgpoli

Over de corona nazorgpoli

Een aanzienlijk aantal corona-patiënten houdt langdurig klachten als vermoeidheid, kortademigheid, activiteiten niet kunnen oppakken, angstgevoelens en concentratieproblemen. Op onze corona nazorgpoli maken we een uitgebreide analyse van uw gezondheid.

lees meer

Over de corona nazorgpoli

Een aanzienlijk aantal corona-patiënten houdt langdurig klachten als vermoeidheid, kortademigheid, activiteiten niet kunnen oppakken, angstgevoelens en concentratieproblemen. Op onze corona nazorgpoli maken we, in een onderzoeksdag en een gespreksdag, een uitgebreide analyse van uw gezondheid. We kijken naar uw fysiek functioneren, lichamelijke klachten, beperkingen in het dagelijks leven en uw beleving daarvan.

Op basis van deze eenmalige analyse brengen we samen uw zorgbehoefte in kaart en bepalen we vervolgstappen. We geven u adviezen over hoe het beste verder kunt herstellen, wat of wie u hierbij kan helpen en hoe u hiermee om kunt gaan. Indien nodig plannen we aanvullend onderzoek of verwijzen u door naar een andere specialist. Dit alles gebeurt in afstemming met uw huisarts.


Voor wie is de nazorgpoli bedoeld?

Alle patiënten uit de regio Nijmegen die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis in verband met corona krijgen een uitnodiging voor de corona nazorg poli.

lees meer

Voor wie is de nazorgpoli bedoeld?

Alle patiënten uit de regio Nijmegen die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis in verband met corona krijgen een uitnodiging voor de corona nazorg poli.

Ook mensen die corona hebben doorgemaakt in de thuissituatie en langdurig klachten blijven ervaren, zijn welkom op de nazorgpoli. Hierbij gelden drie voorwaarden. Ten eerste dient de corona infectie bewezen te zijn met PCR of bloedtest. Voor patiënten uit de eerste golf van het voorjaar 2020 wordt hierin een uitzondering gemaakt in verband met de toen beperkte testmogelijkheden. Ten tweede dient de infectie tenminste langer dan 3 maanden geleden te zijn geweest; binnen deze periode is immers een grote mate van natuurlijk herstel te verwachten. Ten derde dienen ondersteunende adviezen van uw huisarts te zijn opgevolgd, en er dient gebruik gemaakt te zijn van paramedische herstelzorg na Covid-19 volgens de regelingen van het Zorginstituut Nederland.

De corona nazorgpoli is géén revalidatietraject. Incidenteel worden vanuit de nazorgpoli patiënten doorverwezen naar onze longrevalidatie. Er is echter slechts voor een zeer beperkte groep patiënten met langdurige klachten ruimte voor een traject binnen deze longrevalidatie. Een dergelijk traject kan mogelijk zinvol zijn voor patiënten opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis en ernstige longschade hebben opgelopen voor corona. Deze longschade wordt niet gezien bij patiënten die thuis de infectie hebben doorgemaakt. Daarom worden mensen uit deze groep niet verwezen voor longrevalidatie.

Wel kunnen patiënten in aanmerking komen wanneer een bestaande longziekte (zoals astma of COPD) is verergerd door een doorgemaakte corona infectie.


Doorverwijzing door huisarts

U kunt zich in overleg met uw huisarts laten verwijzen voor de corona nazorgpoli. Na een verwijzing, proberen we zo snel mogelijk contact met u op te nemen.

Telefonisch consult

Na de verwijzing plannen we een telefonische afspraak met u in. Deze afspraak is bedoeld om (het beloop van) uw klachten en uw zorgvraag goed in kaart te brengen. Op basis hiervan kunnen we de juiste gesprekken en onderzoeken tijdens uw bezoek aan de poli inplannen.

lees meer

Telefonisch consult

Na de verwijzing plannen we een telefonische afspraak met u in. Deze afspraak is bedoeld om (het beloop van) uw klachten en uw zorgvraag goed in kaart te brengen. Op basis hiervan kunnen we de juiste gesprekken en onderzoeken tijdens uw bezoek aan de poli inplannen. Door de vele aanmeldingen kan het enige tijd duren tot u een uitnodiging ontvangt voor uw bezoek aan de poli. Tijdens het telefonisch consult proberen we een inschatting te geven van de wachttijd op dat moment. 


De onderzoeks­dag

De standaard onderzoeksdag vindt plaats op de locatie Dekkerswald. Eventueel aanvullend onderzoek kan ook plaatsvinden op de hoofdlocatie van het Radboudumc. Meer uitleg over de verschillende onderzoeken die gedaan worden, vindt u onderaan op deze pagina.

Uitslag van de polikliniek bezoeken

Aan het eind van het polikliniek bezoek zal het multidisciplinaire team overleggen. Hieruit volgt een behandeladvies, dat we telefonisch aan u terugkoppelen. Het behandeladvies is na te lezen in een medische brief. Via deze brief wordt ook uw huisarts geïnformeerd.

lees meer

Uitslag van de polikliniek bezoeken

Aan het eind van het polikliniek bezoek zal het multidisciplinaire team overleggen. Hieruit volgt een behandeladvies, dat we telefonisch aan u terugkoppelen. Het behandeladvies is na te lezen in een medische brief. Via deze brief wordt ook uw huisarts geïnformeerd. Voor het gezamenlijk oppakken van de adviezen verwijzen wij u terug naar uw huisarts. De adviezen zijn vaak gericht op het anders invullen van uw dagelijkse activiteiten, het omgaan met uw klachten en beperkingen en/of het inschakelen van professionele hulp. Het bespreken van het behandeladvies zal middels een telefoongesprek plaatsvinden uiterlijk binnen een week na uw polikliniek bezoek.


De gespreksdag

De gespreksdag vindt plaats op de polikliniek longziekten op locatie Dekkerswald. U heeft tijdens deze dag in ieder geval een gesprek met een verpleegkundig specialist, een longarts en een fysiotherapeut. Op indicatie spreekt u ook met een psycholoog en/of een geriater.

lees meer

De gespreksdag

De gespreksdag vindt plaats op de polikliniek longziekten op locatie Dekkerswald. U heeft op deze dag in ieder geval een gesprek met een verpleegkundig specialist, een longarts en een fysiotherapeut. Op indicatie kan er ook een gesprek met een geriater (specialist ouderengeneeskunde) en/of een psycholoog ingepland worden.

De onderzoeksdag


Lichamelijk onderzoek

Uw lichamelijk functioneren en uw longcapaciteit meten we met een longfunctieonderzoek, spierkrachtmeting en inspanningsonderzoek.

lees meer

Lichamelijk onderzoek

Bij enkele patiënten zorgt de inspanning die geleverd moet worden bij de onderzoeken voor een (tijdelijke) toename van coronagerelateerde klachten. Omdat de resultaten van de onderzoeken van belang zijn voor een goede analyse en om hiermee een compleet beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand, vragen wij u om zich zo goed mogelijk in te zetten bij deze onderzoeken. Indien u tijdens de testen ervaart dat er buitensporig veel klachten optreden, dan kunt u dit ten alle tijden aangeven en zal de test worden aangepast of gestaakt.

Afhankelijk van uw belastbaarheid kan het prettig zijn om (de dag(en)) voor en na de onderzoeksdag voldoende tijd voor rust in te plannen en/of iemand te regelen voor het vervoer.


Vragenlijsten over dagelijks functioneren en welbevinden

Met het invullen van verschillende vragenlijsten meten we uw klachten en beperkingen in het dagelijks leven en uw kwaliteit van leven. Deze vragenlijsten krijgt u per mail toegestuurd.

Beeldvorming

Indien geïndiceerd, maken we een gemaakt. Dit is afhankelijk van wat er tijdens opname of via de huisarts al eerder aan onderzoek gedaan is.

Meer informatie


Dekkerswald ingang A

Let op: deze locatie is bereikbaar tot 1 juli

Ingang: Radboudumc Dekkerswald Ingang A

bekijk route

Dekkerswald ingang A

Bezoekadres

Radboudumc Dekkerswald
Nijmeegsebaan 31
6561 KE Groesbeek

Ingang A

Kinderpoli RAAcK
Pijnbehandelcentrum

Routebeschrijving

Reis naar Nijmeegsebaan 31
Ga naar binnen bij: Radboudumc Dekkerswald Ingang A
  • Medewerkers
  • Intranet