Over de corona nazorgpoli

Er zijn steeds meer signalen dat een aanzienlijk aantal corona-patiënten langdurig klachten houdt; hoesten, vermoeidheid, gevoel niet goed te kunnen doorademen, activiteiten niet kunnen oppakken en/of angstgevoelens. Op onze corona nazorgpoli maken we een uitgebreide analyse van uw gezondheid.

lees meer

Over de corona nazorgpoli

Er zijn steeds meer signalen dat een aanzienlijk aantal corona-patiënten langdurig klachten houdt; hoesten, vermoeidheid, gevoel niet goed te kunnen doorademen, activiteiten niet kunnen oppakken en/of angstgevoelens. Op onze corona nazorgpoli maken we een uitgebreide analyse van uw gezondheid. We kijken naar uw fysiek functioneren, lichamelijke klachten, beperkingen in het dagelijks leven en uw beleving daarvan.

Op basis van deze eenmalige analyse brengen we samen uw zorgbehoefte in kaart en bepalen we vervolgstappen. We geven u adviezen over hoe het beste verder kunt herstellen, wat of wie u hierbij kan helpen en hoe u hiermee om kunt gaan. Indien nodig plannen we aanvullend onderzoek of verwijzen u door naar een andere specialist. Dit alles gebeurt in afstemming met uw huisarts


Voor wie is de nazorgpoli bedoeld?

Alle patiënten uit de regio Nijmegen die opgenomen zijn geweest in het Radboudumc in verband met corona krijgen een uitnodiging voor de corona nazorg poli. Ook mensen die corona hebben doorgemaakt in de thuissituatie en na drie maanden nog aanhoudende klachten hebben, zijn welkom op de nazorgpoli.

lees meer

Voor wie is de nazorgpoli bedoeld?

Alle patiënten uit de regio Nijmegen die opgenomen zijn geweest in het Radboudumc in verband met corona krijgen een uitnodiging voor de corona nazorg poli. Ook mensen die corona hebben doorgemaakt in de thuissituatie en na drie maanden nog aanhoudende klachten hebben, zijn welkom op de nazorgpoli.

Doorverwijzing door huisarts

U kunt u in overleg met uw huisarts laten verwijzen voor de corona nazorgpoli. Na een verwijzing, proberen we zo snel mogelijk contact met u op te nemen. Uw huisarts kan u ook voorlichten over 'normaal' herstel na corona en u adviseren wat u kunt doen om uw herstel te bevorderen.


Telefonisch consult

Binnen 3 weken na de verwijzing, plannen we een telefonische afspraak met u in. Deze afspraak is bedoeld om (het beloop van) uw klachten en uw zorgvraag goed in kaart te brengen. Op basis hiervan kunnen we de juiste gesprekken en onderzoeken tijdens uw bezoek aan de poli inplannen.

De onderzoeks­dag

De standaard onderzoeksdag vindt plaats op de locatie Dekkerswald. Eventueel aanvullend onderzoek kan ook plaatsvinden op de hoofdlocatie van het Radboudumc.

De gespreksdag

De gespreksdag vindt plaats op de polikliniek longziekten op locatie Dekkerswald. U heeft tijdens deze dag in ieder geval een gesprek met een verpleegkundig specialist, een longarts en een fysiotherapeut. Op indicatie spreekt u ook met een psycholoog en/of een geriater.

lees meer

De gespreksdag

De gespreksdag vindt plaats op de polikliniek longziekten op lokatie Dekkerswald. U heeft bij de eerste controle in ieder geval een gesprek met een verpleegkundig specialist, een longarts en een fysiotherapeut. Op indicatie kan er ook een gesprek met een geriater (specialist ouderen geneeskunde) en een psycholoog ingepland worden. Bij de tweede en derde controle ziet u in ieder geval de longarts en afgestemd op uw zorgvraag ook andere zorgverleners.


Uitslag van de polikliniek bezoeken

Aan het eind van het polikliniek bezoek zal het multidisciplinaire team overleggen. Hieruit volgt een behandeladvies, die we met u en uw huisarts zullen afstemmen en in gang zullen zetten. Het bespreken van het behandeladvies zal via een telefoongesprek of beeldbellen plaatsvinden uiterlijk binnen twee weken na uw polikliniek bezoek.

lees meer

Uitslag van de polikliniek bezoeken

Aan het eind van het eerste polikliniek bezoek zal het multidisciplinaire team overleggen. Hieruit volgt een behandeladvies die we met u en uw huisarts zullen afstemmen en in gang zullen zetten. Bij dit overleg wordt vastgesteld welke onderzoeken en zorgverleners gepland worden bij uw tweede controlemoment. Het bespreken van het behandeladvies zal middels een telefoongesprek of beeldbellen plaatsvinden uiterlijk binnen twee weken na uw polikliniek bezoek.

De onderzoeksdag


Lichamelijk functioneren

Uw lichamelijk functioneren en uw longcapaciteit meten we met een longfunctieonderzoek, spierkrachtmeting en inspanningsonderzoek.


Vragenlijsten over dagelijks functioneren en welbevinden

Met het invullen van verschillende vragenlijsten meten we uw klachten en beperkingen in het dagelijks leven en uw kwaliteit van leven. Deze vragenlijsten krijgt u per mail toegestuurd.

Beeldvorming

Indien geïndiceerd, maken we een gemaakt. Dit is afhankelijk van wat er tijdens opname of via de huisarts al eerder aan onderzoek gedaan is.

Meer informatie


Dekkerswald ingang A

Ingang: Radboudumc Dekkerswald Ingang A

bekijk route

Dekkerswald ingang A

Bezoekadres

Radboudumc Dekkerswald
Nijmeegsebaan 31
6561 KE Groesbeek

Ingang A

Polikliniek Longziekten
Poli Slaapapneu
Poli Stop Roken
Polikliniek Bronchiëctasie

Longfunctieafdeling
Afdeling Radiologie
Prikpost

Verpleegafdeling I en 2
Expertisecentrum TB

Pijnbehandelcentrum

Routebeschrijving

Reis naar Nijmeegsebaan 31
Ga naar binnen bij: Radboudumc Dekkerswald Ingang A