Wat doet het IBD-team?

Het IBD-team geeft zorg aan patiënten met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. lees meer

Wat doet het IBD-team?

Het IBD-team geeft zorg aan patiënten met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. IBD staat voor Inflammatory Bowel Diseases, wat in het Nederlands inflammatoire darmziekten betekent. Het IBD-team bestaat uit medisch specialisten, specialisten in opleiding, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en onderzoekers. Om u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens uw ziekte, komt u regelmatig op het spreekuur van uw specialist of verpleegkundig specialist. Gebleken is dat er naast de zorg die u van uw specialist krijgt ook behoefte is aan aanvullende informatie en begeleiding. Daarom zijn er in het Radboudumc IBD-verpleegkundige spreekuren.


Contact

Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten

(024) 361 91 90

Het spreekuur

Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunt u terecht voor voorlichting en begeleiding bij de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. U kunt al uw vragen aan de verpleegkundige stellen. lees meer

Het spreekuur

Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunt u (met uw naasten) terecht voor voorlichting en begeleiding bij de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. De verpleegkundig specialist kan de informatie die u van uw specialist heeft ontvangen, aanvullen of verduidelijken. U kunt met al uw vragen bij de verpleegkundig specialist terecht. Als uw gezondheid stabiel is, vindt controle in het ziekenhuis afwisselend plaats door de specialist of verpleegkundig specialist.
 
Verder kan de verpleegkundig specialist u:

  • Informatie geven over medicijngebruik. Zowel over de werking van de medicijnen als de manier waarop u de medicijnen moet gebruiken. Bij start van een aantal medicijnen begeleidt een verpleegkundige u intensief.
  • Adviseren hoe u symptomen kunt herkennen die bij uw ziekte en behandeling kunnen optreden. Ook krijgt u tips over hoe u hierop het beste kunt reageren.
  • Informatie geven hoe u eventuele ongemakken die bij uw ziekte kunnen optreden kunt opvangen.
  • Uitleg geven over onderzoeken die in verband met uw ziekte moeten plaatsvinden.
  • Ondersteuning bieden in het omgaan met een chronische aandoening.
  • Hulp bieden bij lichamelijke en/of psychosociale problemen.

Als het nodig is, kan de verpleegkundig specialist u in overleg met uw specialist doorverwijzen naar andere hulpverleners, zoals de diëtiste, maatschappelijk werker, thuiszorg of psycholoog.


Waar en wanneer

Het verpleegkundig spreekuur vindt op dinsdagmorgen en donderdagmiddag plaats op de polikliniek Maag- Darm- en Leverziekten (MDL) van het Radboudumc. lees meer

Waar en wanneer

Het verpleegkundig spreekuur vindt op dinsdagmorgen en donderdagmiddag plaats op de polikliniek Maag- Darm- en Leverziekten (MDL) van het Radboudumc. U vindt de polikliniek aan het Geert Grooteplein-Zuid 8. Wij verzoeken u om u op de afgesproken tijd digitaal aan te melden bij de ingang van de polikliniek of aan de balie van post Groen (route 433). Hier kunt u ook de afspraak maken voor het verpleegkundig spreekuur. Het verpleegkundig spreekuur wordt gelijk gehouden met het spreekuur van een MDL-arts. Bij verhindering vragen we u dit zo spoedig mogelijk te melden bij het secretariaat van de afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, telefoonnummer: (024) 361 91 90.

Telefonisch contact

Voor telefonische vragen aan de verpleegkundige kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de afdeling. U belt hiervoor met telefoonnummer (024) 361 91 90. De IBD-verpleegkundige neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Internet en e-mail

Het IBD-team is ook per e-mail bereikbaar voor vragen: ibd.mdl@radboudumc.nl. Tijdens werkdagen (kantooruren) zal een teamlid zo spoedig mogelijk op uw e-mail reageren. Vermeld in ieder e-mailbericht uw naam, geboortedatum en Radboudnummer. Dat maakt het opzoeken van uw gegevens makkelijker.

  • Medewerkers
  • Intranet