Patiëntenzorg Poliklinieken Metabole ziekten kinderen

Over de polikliniek Metabole Ziekten kinderen

Op de polikliniek Metabole Ziekten kunnen kinderen met erfelijke stofwisselingsziekten terecht. Deze polikliniek is een onderdeel van de polikliniek Kinderen en Jeugdigen.

Contact

Polikliniek Metabole Ziekten

(024) 361 44 15


Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 788

Uw afspraak

Als een specialist u verwijst, zorgt deze er telefonisch of schriftelijk voor dat u een afspraak krijgt op de polikliniek bij de juiste specialist. lees meer

Uw afspraak

Een eerste afspraak

Als een specialist u verwijst, zorgt deze er telefonisch of schriftelijk voor dat u een afspraak krijgt op de polikliniek bij de juiste specialist. Bij verwijzing door de huisarts binnen regio Nijmegen, kunt u of uw huisarts per brief een afspraak maken op de polikliniek. Alléén de eigen, lokale kinderarts kan kinderen verwijzen die buiten regio Nijmegen wonen. Na telefonische of schriftelijke consultatie, krijgt u een oproep om onze polikliniek te bezoeken.

Vervolgafspraken

De behandelend arts bespreekt welke behandeling of vervolgonderzoek uw kind krijgt. Ook krijgt u soms een folder mee. De administratie maakt vervolgens een afspraak met u voor het onderzoek of de behandeling. Kan uw kind onverwacht niet langskomen voor een afspraak? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten. lees meer

Uw bezoek


Waar kunt u zich melden?

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang of bij ingang oost. lees meer

Waar kunt u zich melden?

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang of bij ingang oost. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vervolgens kunt u naar onze afdeling komen voor uw afspraak. De Metabole Ziekten Polikliniek bevindt zich op de Polikliniek Kinderen en Jeugdigen in het Radboudumc. U volgt hiervoor route 788 vanaf de hoofdingang.

Wat neemt u mee bij het eerste bezoek?

Bij het eerste bezoek is het van belang dat u een aantal zaken meeneemt. lees meer

Wat neemt u mee bij het eerste bezoek?

Verzekeringsbewijs

Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet u dan vóór de behandeling betalen.

Legitimatiebewijs

In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Kinderen vanaf 14 jaar moeten een eigen identificatiebewijs hebben. Onder de 14 jaar gelden als identificatiebewijs:

  • een eigen identiteitsbewijs, of;
  • een identiteitsbewijs van één van de ouders, aangevuld met een verzekeringspas van het kind.

Verwijskaart

U krijgt een verwijskaart van uw huisarts, tandarts of specialist. Deze moet u meenemen. Een verwijskaart is één jaar geldig.

Groeiboekje

Het groeiboekje van het consultatiebureau (als u die hebt).


Wat neemt u mee naar een vervolgbezoek?

Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek brengt u alleen de afspraakkaart mee. Wilt u zo vriendelijk zijn iedere wijziging door te geven bij de balie? Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.

Eerste bezoek

Na een eerste gesprek krijgt uw kind een lichamelijk onderzoek. Afhankelijk van de bevindingen is soms verder onderzoek nodig. Dit beslissen we in overleg met u. Als het nodig is, doen we in eerste instantie al verder poliklinisch bloed- of urineonderzoek.

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten op de polikliniek èn in de kliniek werken. lees meer

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten op de polikliniek èn in de kliniek werken. Bovendien werken de arts-assistenten tijdens hun opleiding op verschillende afdelingen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.

Opname

Als sterke verdenking bestaat van een stofwisselingsziekte, ook wel mitochondriële ziekte genoemd, vindt opname plaats. lees meer

Opname

Als sterke verdenking bestaat op een stofwisselingsziekte, zoals een mitochondriële ziekte, vindt opname plaats. De wachttijd voor opname willen wij niet langer hebben dan zes weken. Tijdens de opname vindt verder onderzoek plaats, waaronder meestal een spierbiopt  uit het bovenbeen. Dit wordt bij kinderen onder narcose verricht op de operatiekamer. De gemiddelde opnameduur is vier dagen.
De morfologische (bouw) en biochemische (functie) onderzoekstijd is gemiddeld zes weken. Wij doen ons best ervoor te zorgen dat we binnen zeven weken na de opname, poliklinisch alle resultaten van de verrichte onderzoeken met u bespreken. Afhankelijk van de bevindingen uit het spieronderzoek, stellen we het vervolgtraject vast.
  • Medewerkers
  • Intranet