Prematuur geboren kinderen

Gecorrigeerd voor de vroeggeboorte betekent dat we rekenen vanaf de verwachte geboortedatum (40 weken).

Bij 6 maanden (gecorrigeerd voor de vroeggeboorte)

Met 6 maanden wordt u kind uitgenodigd voor de follow-up poli (gecorrigeerd voor de vroeggeboorte). Uw kind wordt gezien door de kinderarts, logopedist en de fysiotherapeut. Zij onderzoeken uw kind apart en onafhankelijk van elkaar. Wij letten dan vooral op de ontwikkeling van de motoriek, de communicatie en het eten/drinken. Hiervoor vragen wij u wat te drinken en eten voor uw kind mee te nemen, zodat wij de ontwikkeling hiervan kunnen observeren. Daarnaast vragen wij u vragenlijsten in te vullen. Deze krijgt u voorafgaand van uw bezoek toegestuurd samen met de afspraken brief. De afspraak neemt ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag nemen.

Bij 2 jaar (gecorrigeerd voor de vroeggeboorte)

Als uw kind 2 jaar is (gecorrigeerd voor de vroeggeboorte)  krijgt u een uitnodiging voor de follow-up poli. Uw kind wordt gezien door de kinderarts, logopedist, fysiotherapeut, en door de psycholoog. De afspraak met de fysiotherapeut en de logopedist wordt gecombineerd. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de motoriek, het eten en drinken, de spraak en taal en de verstandelijke ontwikkeling. Daarnaast wordt u gevraagd vragenlijsten in te vullen. Deze krijgt u voorafgaand van uw bezoek toegestuurd samen met de afspraken brief. De afspraak neemt ongeveer 3 tot 4 uur in beslag.

Patientenzorg Poliklinieken Neonatologie Follow-up

Over de polikliniek Neonatologie Follow-up

Kinderen die veel te vroeg geboren zijn, zuurstofgesprek hebben gehad rond de geboorte, behandeld zijn met ECMO of Hypothermie hebben meer kans op ontwikkelingsproblemen. In de Follow-up Neonatologie Polikliniek controleren we de ontwikkeling van uw kind.

lees meer

Over de polikliniek Neonatologie Follow-up

Kinderen die veel te vroeg of te klein geboren werden, zuurstofgebrek rond de geboorte hebben doorgemaakt, met ECMO of Hypothermie (koeling) werden behandeld, lopen meer risico op schade en de gevolgen daarvan op langere termijn. Dit kan zich uiten in ontwikkelingsproblemen, zoals:
 • blijvende lichamelijke aandoeningen
 • motorische ontwikkeling (bewegingen)
 • spraak- en taalontwikkeling
 • gedrag
 • verstandelijke ontwikkeling
Gelukkig ontwikkelen de meeste kinderen zich later normaal, maar voor een deel geldt dat niet. Welke kinderen zich goed en welke zich minder goed ontwikkelen kan in de eerste tijd nog niet goed worden voorspeld. Het is erg belangrijk dat we ontwikkelingsproblemen op tijd signaleren. Zodat we de gevolgen zoveel mogelijk kunnen beperken. Dat kan alleen door de ontwikkeling van uw kind zorgvuldig te controleren. Dit doen we in de Follow-up Neonatologie Polikliniek. Deze follow-up wordt door alle neonatologische centra in Nederland gedaan en wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Contact

Follow-up Polikliniek Neonatologie

(024) 361 44 15


Naar uw afspraak bij de polikliniek

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

U kunt inchecken op het poliplein op de begane grond, route 785,

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 787

Wie kunnen bij de polikliniek terecht?

In ons centrum hebben wij een follow-up programma voor kinderen met verschillende afwijkingen.

lees meer

Wie kunnen bij de polikliniek terecht?

In ons centrum hebben wij een follow-up programma voor:
 • Kinderen die op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) hebben gelegen en geboren werden na een zwangerschapsduur van minder dan 30 weken of die bij de geboorte minder dan 1000 gram wogen.
 • Alle kinderen met perinatale asfyxie (zuurstofgebrek bij de geboorte), die met Hypothermie (koeling) werden behandeld.
 • Kinderen die met ECMO werden behandeld.
 • Kinderen die deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, waarbij u als ouder heeft ingestemd om deel te nemen. 

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Controle­bezoeken

Controles vinden op verschillende leeftijden plaats. Gemiddeld duurt het onderzoek op de leeftijd van 6 en 12 maanden 1,5 tot 2 uur. Op 2 en 5-jarige leeftijd duurt het onderzoek 3 tot 4 uur. Op 8-jarige leeftijd neemt het onderzoek een groot deel van de dag in beslag.

 • Bij 6 maanden en 2 jaar wordt uw kind onderzocht door de kinderarts, logopedist en de fysiotherapeut. Als uw kind 2 jaar is dan ook door de psycholoog.

  lees meer


 • Kinderen met perinatale asfyxie, die zijn behandeld met hypothermie

  Bij 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 8 jaar zijn er verschillende onderzoeken. De onderzoeken op de verschillende leeftijden zien er als volgt uit:

  6 maanden

  Met 6 maanden wordt uw kind uitgenodigd voor de follow up poli. Uw kind wordt gezien door de kinderarts,fysiotherapeut en logopedist. Zij onderzoeken uw kind apart en onafhankelijk van elkaar. Wij letten dan vooral op de ontwikkeling van de motoriek, de communicatie en het eten/drinken. Hiervoor vragen wij u wat te drinken en eten voor uw kind mee te nemen, zodat wij de ontwikkeling hiervan kunnen observeren.
  Daarnaast vragen wij u vragenlijsten in te vullen. Deze krijgt u voorafgaand van uw bezoek toegestuurd samen met de afspraken brief. De afspraak neemt ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag.

  1 jaar

  Als uw kind 12 maanden is krijgt u een uitnodiging voor de follow-up poli. Uw kind wordt gezien door de kinderarts, logopedist en de fysiotherapeut. Zij onderzoeken uw kind apart en onafhankelijk van elkaar. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de motoriek, het eten en drinken en  de spraak en taal. Hiervoor vragen wij u wat te drinken en eten voor uw kind mee te nemen, zodat wij de ontwikkeling hiervan kunnen observeren. Daarnaast vragen wij u vragenlijsten in te vullen. Deze krijgt u voorafgaand van uw bezoek toegestuurd samen met de afspraken brief. De afspraak neemt ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag.

  2 jaar 

  Als uw kind 2 jaar is krijgt u een uitnodiging voor de follow-up poli. De afspraak met de fysiotherapeut en de logopedist wordt gecombineerd. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de motoriek, het eten en drinken, de spraak en taal en de verstandelijke ontwikkeling. Daarnaast wordt u gevraagd vragenlijsten in te vullen. Deze krijgt u voorafgaand van uw bezoek toegestuurd samen met de afspraken brief. De afspraak neemt ongeveerd 3 tot 4 uur in beslag.

  5 jaar

  Uw kind wordt gezien door de kinderarts, logopedist, de fysiotherapeut en  de psycholoog. Zij onderzoeken uw kind apart en onafhankelijk van elkaar. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de motoriek, het eten en drinken, de spraak en taal en de verstandelijke ontwikkeling. Ook wordt aan u en aan de leerkracht van uw kind gevraagd vragenlijsten in te vullen over het gedrag van uw kind. De afspraak neemt ongeveer 3 tot 4 uur in beslag.

 • Kinderen die ECMO-behandeling hebben ondergaan

  Bij 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 8 jaar zijn er verschillende onderzoeken. De onderzoeken op de verschillende leeftijden zien er als volgt uit:

  6 maanden

  Met 6 maanden wordt uw kind uitgenodigd voor de follow-up poli. Uw kind wordt dan gezien door de kinderarts, de logopedist en de fysiotherapeut. Wij letten dan vooral op de ontwikkeling van de motoriek, de communicatie en het eten/drinken. Hiervoor vragen wij u wat te drinken en eten voor uw kind mee te nemen, zodat wij de ontwikkeling hiervan kunnen observeren. De kinderarts zal ook met u terugkijken op uw ervaringen tijdens de behandeling in de eerste periode na de geboorte. Aarzelt u niet om daarover vragen te stellen. Daarnaast vragen wij u om vragenlijsten in te vullen. Deze krijgt u voorafgaand van uw bezoek toegestuurd samen met de afspraken brief. De afspraak neemt ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag.

  1 jaar

  Als uw kind 12 maanden is krijgt u een uitnodiging voor de follow-up poli. Uw kind wordt gezien door de kinderarts, de fysiotherapeut, de logopedist en de psycholoog.  Zij onderzoeken uw kind apart en onafhankelijk van elkaar. Er wordt gekeken naar de verstandelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van demotoriek, het eten en drinken en de spraak en taal. Hiervoor vragen wij u wat te drinken en eten voor uw kind mee te nemen, zodat wij de ontwikkeling hiervan kunnen observeren. Daarnaast vragen wij u vragenlijsten in te vullen. Deze krijgt u voorafgaand van uw bezoek toegestuurd samen met de afspraken brief. De afspraak neemt ongeveer 2 tot 2,5 uur in beslag.

  2 jaar

  Als uw kind 2 jaar is ontvangt u van ons een uitnodiging voor de follow-up poli. Uw kind wordt gezien door de kinderarts, de psycholoog, de logopedist en de fysiotherapeut. De afspraak met de fysiotherapeut en de logopedist wordt gecombineerd. De verstandelijke en motorische ontwikkeling worden getest evenals de spraak- en taalontwikkeling. Daarnaast vragen wij u om vragenlijsten in te vullen. Deze krijgt u voorafgaand van uw bezoek toegestuurd samen met de afspraken brief. De afspraak neemt ongeveer 3 tot 4 uur in beslag.

  5 jaar

  Uw kind wordt gezien door de kinderarts, de psycholoog, de logopedist en de fysiotherapeut. Zij onderzoeken uw kind apart en onafhankelijk van elkaar. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de motoriek, het eten en drinken, de spraak en taal en de verstandelijke ontwikkeling. Ook wordt aan u en aan de leerkracht van uw kind gevraagd vragenlijsten in te vullen over het gedrag van uw kind. De afspraak neemt ongeveer 3 tot 4 uur in beslag.

  8 jaar

  Uw kind wordt gezien door de kinderarts en uitvoerig getest door de psycholoog en de fysiotherapeut. Ook wordt aan u en aan de leerkracht van uw kind gevraagd vragenlijsten in te vullen over het gedrag van uw kind. De afspraak zal ongeveer 6 tot 7 uur in beslag nemen.

Een afspraak bij de polikliniek

Kort na ontslag of overplaatsing van uw kind, maken we een afspraak voor zes maanden later. Als uw kind met hypothermie behandeld werd, zien wij u al na drie maanden terug.

lees meer

Een afspraak bij de polikliniek

Een eerste afspraak

Kort na ontslag of overplaatsing van uw kind, maken we een afspraak voor zes maanden later. Als uw kind met hypothermie behandeld werd, zien wij u al na drie maanden terug. Omdat er veel mensen (kinderartsen, fysiotherapeuten, logepedisten en psychologen) betrokken zijn bij een afspraak, is het moeilijk een gemaakte afspraak te verzetten. Laat daarom tijdig weten als uw afspraak niet door kan gaan. Als we geen nieuwe afspraak kunnen maken, zoeken we naar een zo goed mogelijke andere oplossing. Neemt u in elk geval contact met ons op als uw kind:
 • nog herstellende is van een kinderziekte;
 • contact had met een kind dat waterpokken heeft.
We maken dan een nieuwe afspraak.

Vervolgafspraken

Voor de controles op één-, twee- en vijfjarige leeftijd, neemt één van onze secretaresses contact met u op. Als uw kind ECMO-behandeling heeft gehad, controleren we ook op achtjarige leeftijd. Omdat er veel mensen betrokken zijn bij een afspraak, is het moeilijk een gemaakte afspraak te verzetten. Laat daarom tijdig weten als uw afspraak niet door kan gaan. Als we geen nieuwe afspraak kunnen maken, zoeken we naar een zo goed mogelijke andere oplossing.

Afspraak wijzigingen

Wij nodigen u 3 à 4 weken van tevoren uit voor een bezoek aan de polikliniek. U ontvangt hierover schriftelijk of telefonisch bericht. Eenmaal vastgelegde afspraken kunnen we moeilijk wijzigen. Dit komt doordat het plannen van een afspraak met zoveel betrokkenen moeilijk is. Als u niet naar de afspraak kunt komen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Een nieuwe afspraak is niet altijd mogelijk. In dat geval gaan we opzoek naar een zo goed mogelijke oplossing.

Uw bezoek

 • Tot uw kind vijf wordt, controleren we het vier keer. Als uw zoon of dochter met hypothermie behandeld is, dan onderzoeken we uw kind al na drie maanden.

  lees meer


  Eerste bezoek

  Tot uw kind vijf wordt, controleren we het vier keer. Is uw zoon of dochter met hypothermie (koeling) behandeld, dan onderzoeken we uw kind al na drie maanden. Als het met ECMO behandeld werd, zien we uw kind ook op achtjarige leeftijd terug. We verwachten uw kind voor het eerst na:
  • Drie maanden (alleen kinderen die zijn behandeld met hypothermie). Naast de onderzoeken die we na zes maanden uitvoeren, maken we ook een videoobservatie. Hiermee beoordelen we de generieke bewegingen (motoriek) van uw kind. 
  • Zes maanden, gecorrigeerd voor de vroeggeboorte (bijvoorbeeld bij twee maanden te vroeg geboren, na acht maanden). Deze controles vinden plaats op maandagmiddag. Een kinderarts, fysiotherapeut(e) en logopediste onderzoeken dan uw kind. Wij letten dan vooral op de motorische ontwikkeling en op mondbewegingen. De kinderarts informeert ook naar uw ervaringen tijdens de behandeling net na de geboorte. Aarzelt u niet om daarover vragen te stellen.

  Langdurend onderzoek

  De controlebezoeken nemen veel tijd in beslag. Gemiddeld duurt het hele onderzoek (na drie en zes maanden) anderhalf  tot twee uur. Na uw bezoek, ontvangt u een verslag met onderzoeksbevindingen en advies.

 • Wat neemt u mee?

  Eerste bezoek

  Verzekeringsbewijs
  Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kan men zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig wordt vergoed hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringspolis na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen wordt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekering gestuurd. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet dan vóór de behandeling betaald zijn.

  Legitimatiebewijs
  In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

  Verwijskaart
  U krijgt een verwijskaart van uw huisarts, tandarts of specialist. Deze dient u mee te nemen. Een verwijskaart is één jaar geldig.

  Voeding
  Neemt u de voeding of de fles mee voor uw kind. Eet uw kind al van de lepel? Dan mag u die ook meenemen met iets te eten. Onze logopedist let tijdens het eten op de mondbewegingen van uw kind. 

  Vervolgbezoek

  Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek hoeft u alleen de afspraakkaart mee te brengen. Wij verzoeken u iedere wijziging door te geven bij de balie. Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.

  Vragenlijsten
  U ontving vragenlijsten van onze polikliniek. Wilt u deze ingevuld meenemen?


 • Behandeld arts

  Het Radboudumc streeft er zoveel mogelijk naar dat een en dezelfde specialist uw kind op de polikliniek ziet. Helaas is dit niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten zowel op de polikliniek als in de kliniek werken. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de follow up een andere specialist krijgt toegewezen.

  Het follow-up team bestaat uit artsen, psychologen, fysiotherapeuten en logopedisten. Voor vragen en afspraken kunt u terecht bij het secretariaat.

Na de afspraak

Als uw kind op controlebezoek is geweest, dan bespreken de artsen samen de onderzoeksresultaten. Dit doen ze meestal in de week nadat u op de polikliniek bent geweest. Daarna ontvangt u een brief met de uitslag.

lees meer

Na de afspraak

De uitslag

Als uw kind op controlebezoek is geweest, dan bespreken de artsen samen de onderzoeksresultaten. Dit doen ze meestal in de week nadat u op de polikliniek bent geweest. Daarna ontvangt u een brief met de uitslag. Soms is een extra onderzoek nodig. Dit bespreken we dan met u. De brief met de uitslag sturen we ook naar uw huisarts en de kinderarts van het regionale ziekenhuis waar uw kind onder controle is. Wij vragen u om de brief ter informatie mee te nemen naar uw volgend bezoek aan het consultatiebureau. Als u niet wil dat uw huisarts of kinderarts waar uw kind onder behandeling is deze brief ontvangt, maak dit dan tijdens uw polibezoek duidelijk.

Regionaal ziekenhuis

Als uw kind naar huis mag blijft uw kind vrijwel altijd op controle komen bij een kinderarts in het regionale ziekenhuis bij u in de omgeving. Zo heeft u snel toegang tot een kinderarts die vragen over de gezondheid van uw kind kan beantwoorden en problemen kan oplossen. In onze follow-up polikliniek gaat het vooral om de
ontwikkeling van uw kind. De regionale kinderarts ziet uw kind na enige tijd, als het met de gezondheid van uw kind goed gaat, alleen nog wanneer daartoe aanleiding is.
 

Doorverwijzing

Het kan zijn dat er bij de follow-up controles specifieke problemen naar voren komen op het gebied van bijvoorbeeld de gezondheid, de verstandelijke ontwikkeling, de motoriek, de spraak, taal of het gedrag. Extra onderzoek kan dan nodig zijn. Ook kan het gewenst zijn specifieke hulpverlening in te schakelen en uw kind door te verwijzen. Bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie of psychosociale begeleiding. In samenspraak met u bemiddelen wij dan om dergelijk traject in gang te zetten bij voorkeur in overleg met uw regionale kinderarts of huisarts.

Wetenschap­pelijk onderzoek

De gegevens uit het follow-up onderzoek worden in een database opgeslagen en eventueel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit doen we om de medische kennis te vergroten.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

De gegevens uit het follow-up onderzoek worden in een database opgeslagen en eventueel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De gegevens van 2 jaar worden landelijk geregistreerd. Dit doen we om de medische kennis te vergroten en daarmee de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg op de neonatale intensive care verder te verbeteren. De geregistreerde gegevens worden altijd anoniem bewerkt.
 
Als u niet wilt dat wij gegevens van uw kind gebruiken, neem dan contact op met de coördinator van het follow-up programma (mw. drs. K. Steiner) via het secretariaat. Het wel of niet laten registreren van gegevens  heeft geen enkele invloed op de manier waarop wij met u en uw kind omgaan.