Polikliniek Zeldzaam


Over de polikliniek Zeldzaam

De polikliniek Zeldzaam richt zich op de diagnostiek en controle van kinderen en volwassenen met zeldzame vormen van verstandelijke beperking.

lees meer

Over de polikliniek Zeldzaam

De polikliniek Zeldzaam richt zich op de diagnostiek en controle van kinderen en volwassenen met zeldzame vormen van verstandelijke beperking. De polikliniek maakt deel uit van de polikliniek klinische genetica.

Voor wie?

Zeldzaam is voor patiënten met een nog onbekende oorzaak van verstandelijke beperking en voor patiënten waarbij al een genetische oorzaak voor de zeldzame vorm van verstandelijke beperking bekend is.

Combinatie van expertises

Patiënten komen bij een klinisch geneticus en een arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Op de polikliniek Zeldzaam combineren we de specifieke expertise van de klinische genetica met die van de leerstoel ‘Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen', die valt onder de afdeling Eerstelijns Geneeskunde.

Verwijzen

Verwijzingen richt u aan de polikliniek Klinische Genetica onder vermelding van polikliniek Zeldzaam. Na verwijzing beoordelen we of de patiënt in aanmerking komt voor deze speciale polikliniek. Is dit niet het geval, dan verwijzen we intern door naar de reguliere polikliniek Klinische Genetica. 

Contact


Polikliniek Klinische Genetica
(024) 361 39 46

stel een vraag

mijnRadboud uw persoonlijke patiëntendossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Afdeling Genetica

De afdeling Genetica behandelt en onderzoekt erfelijke aandoeningen bij patiënten en hun familie

lees meer
inloggen