Waardering polikliniek

 • Patiënten waarderen de zorg op de polikliniek met een 8,5.
 • 55,6% van de patiënten zou het Radboudumc zeker aanbevelen aan familie en vrienden.
 • De patiënten waren bijvoorbeeld positief over de bejegening door de arts en de zorgverlener en communicatie door de arts.
 • Zij waren minder positief over de wachttijd in de polikliniek.
Hieronder ziet u de resultaten op de verschillende thema’s voor de vragenlijst poliklinische zorg.

Patiëntenervaringen


Patiënt­ervaringen

Patiënten beoordelen Radboudumc opnieuw met een 8.5 lees meer

Waardering ziekenhuis­opname

Patiëntenervaringen van de verschillende thema’s voor de vragenlijst ziekenhuisopname. lees meer

Waardering ziekenhuis­opname

 • Patiënten waarderen de zorg tijdens de opname met een 8,5.
 • 59,6% van de patiënten zou het Radboudumc zeker aanbevelen aan familie en vrienden.
 • De patiënten waren bijvoorbeeld positief over de ontvangst op de afdeling, gevoel van veiligheid en de samenwerking. 
 • Zij waren minder positief over de inhoud van het opnamegesprek.
Hieronder ziet u de patiëntenervaringen van de verschillende thema’s voor de vragenlijst ziekenhuisopname. 


Ervaringen ziekenhuis­opname per thema

Hier leest u hoe patienten de verschillende thema's van hun ziekenhuisopname beoordelen. lees meer

Ervaringen ziekenhuis­opname per thema

Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of patiënten bij ziekenhuisopname konden meebeslissen over zaken die ze belangrijk vonden. Dit is één van de vragen die valt onder het thema eigen inbreng. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in 3 categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen.

Hier leest u hoe patiënten de verschillende thema's van hun ziekenhuisopname beoordelen.

Inhoud opnamegesprek

Communicatie met verpleegkundigen

Communicatie met artsen

Eigen inbreng

Uitleg bij behandeling

Pijnbeleid

Communicatie rond medicatie

Gevoel van veiligheid

Informatie bij ontslag

Bereikbaarheid ziekenhuis

Ontvangst op de afdeling

Samenwerking

Kamer en verblijf


Waardering polikliniek

Hieronder ziet u de resultaten op de verschillende thema’s voor de vragenlijst poliklinische zorg. lees meer

Ervaringen polikliniek per thema

Aan patiënten is een aantal vragen voorgelegd over de zorg op de polikliniek. lees meer

Ervaringen polikliniek per thema

Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of patiënten konden meebeslissen over de behandeling. Dit is één van de vragen die valt onder het thema inspraak patiënt. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in 3 categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen.

Ontvangst

Bejegening door de arts

Informatieverstrekking door de arts

Communicatie door de arts

Bejegening door de zorgverlener

Informatieverstrekking door zorgverlener

Communicatie door zorgverlener

Nazorg en informatie over de medicatie

Bereikbaarheid

Inrichting en wachttijd van de polikliniek

Samenwerking

Eigen inspraak

Sterftecijfers


Sterftecijfers

Het Radboudumc streeft naar zichtbaarheid van de kwaliteit van de geleverde zorg. Het berekenen van de sterftecijfers is een manier om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. De uitkomsten van de sterftecijfers gebruiken we ook om waar nodig onze patiëntenzorg te verbeteren. lees meer

Sterftecijfers

Sterftecijfers

Eén van de manieren waarop ziekenhuizen de kwaliteit van hun zorg kunnen evalueren is het sterftecijfer: hoeveel patiënten overlijden er in het ziekenhuis? Het sterftecijfer van ziekenhuizen wordt berekend in de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). De HSMR is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis. Bij een HSMR van 100 is het percentage overleden patiënten precies zoals verwacht. Bij een getal onder de 100 is de sterfte lager dan verwacht, bij een getal boven de 100 hoger dan verwacht.

Bij het berekenen van het verwachte aantal te overlijden patiënten wordt rekening gehouden met het profiel van patiënten. Zo wordt gekeken naar de ernst van de aandoeningen, de complexiteit en leeftijd van patiënten. Voor dit soort onderdelen wordt het sterftecijfer aangepast.

De sterftecijfers worden ook voor specifieke aandoeningen berekend: de Standardized Mortality Ratio’s (SMR). Omdat het dan vaak om kleine aantallen patiënten gaat, wordt dit sterftecijfer ook over meerdere jaren gecombineerd.

Ziekenhuisbrede sterftecijfers Radboudumc (HSMR)

In 2020 kwam de HSMR van het Radboudumc uit op 97. De HSMR van het Radboudumc wijkt niet significant af van het landelijk gemiddelde. Dit cijfer is gebaseerd op 23 443 opgenomen patiënten waarvan er 492 in het ziekenhuis zijn overleden. Het berekende verwachte aantal sterfgevallen is 505. Het aantal sterfgevallen in werkelijkheid is in 2020 dus 13 lager dan verwacht. 

Sterftecijfers Radboudumc per aandoening (SMR)

In 2020 en/of in de driejaarsperiode 2018-2020 is voor veel groepen van aandoeningen de sterfte in het Radboudumc lager dan het landelijk gemiddelde. Voor drie groepen aandoeningen is het sterftecijfer in 2020 en/of voor de driejaarsperiode hoger dan het landelijk gemiddelde.

Dit werd in één groep (aandoeningen ontstaan in de perinatale periode) veroorzaakt door een verhoogd sterftecijfer in 2020 en over de driejaarsperiode 2018-2020. 

De HSMR is voor deze patiëntengroep geen betrouwbaar meetinstrument omdat er bij de berekening van de sterftekansen te weinig rekening gehouden wordt met specifieke ziekenhuisgebonden factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een intensive care faciliteit (nicu) versus medium care in een regionaal ziekenhuis, het Radboudumc als referentiecentrum voor pasgeborenen met aangeboren (levensbedreigende) afwijkingen en – samen met het ErasmusMC – het landelijk verwijscentrum voor kritisch zieke pasgeborene voor eventuele ECMO (Extra Corporele Membraam Oxygenatie = hart-long machine)-behandeling. 

Dit is in eerdere gesprekken met IGJ, DHD en CBS ook gedeeld en is ook de ervaring van de andere neonatale intensive care units.

De kwaliteit van zorg bij pasgeborenen in het Radboudumc wordt gemonitord en verbeterd door middel van besprekingen, dossieranalyses van alle overleden patiënten en regionale perinatale audits. Ook wordt deelgenomen aan verschillende registraties (o.a. landelijke neonatale registratie (LNR) en internationale Congenital Diaphragmatic Hernia en Extracorporeal Life Support Organization). 

In de tweede groep (Acute cerebrovasculaire aandoening) is het sterftecijfer in 2020 verhoogd. Voor de driejaarsperiode 2018-2020 is er geen verhoogd sterftecijfer. 

In de derde groep aandoeningen (intracranieel letsel) met verhoogd sterftecijfer is in het verleden uitvoerig gekeken naar deze verhoogde sterfte en bleek dat de sterftekans zoals berekend niet overeenkomt met de daadwerkelijke sterftekans. Deze bevinding is ook gedeeld tijdens het jaarlijkse bezoek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2018 en tijdens een bespreking met de overige UMC’s, CBS, DHD en de IGJ in december 2019. 

HSMR nog beperkt als meetinstrument

Er bestaat variatie in de manier waarop ziekenhuizen de sterftecijfers registeren, wat kan leiden tot grote verschillen in de HSMR-uitkomsten. Dat maakt de waarde van de HSMR als vergelijking van kwaliteit van zorg in ziekenhuizen beperkt. Ook nemen umc’s vaker ernstig zieke patiënten op vanwege hun speciale voorzieningen zoals intensive-care faciliteiten. Eventuele sterfte van deze patiënten zal daarom eerder in een umc plaatsvinden en niet in de regionale ziekenhuizen. Bij de berekening van sterftekansen wordt daarmee onvoldoende rekening gehouden. Het Radboudumc blijft de SMR’s en HSMR monitoren, maar heeft vanaf 2018 tevens een verbeterde werkwijze gekozen voor het onderzoek van dossiers van overleden patiënten. Vanaf 2018 zijn patiënten waarbij het ziektebeloop gecompliceerd verlopen is, onderzocht en nabesproken samen met de betrokkenen afdelingen/ketens. Verbeterpunten die uit deze besprekingen zijn voortgekomen zijn door de betrokken afdelingen opgepakt.


HSMR-rapport

 • HSMR-rapport 2018-2020 met verdieping naar diagnosegroepenen patiëntencategorieën.

  bekijk rapport

Aantal behandelingen


Onze deskundigheid: aantal behandelingen en expertise

In het algemeen is het zo dat hoe meer ervaring een ziekenhuis heeft met een ziektebeeld of ingreep, hoe beter de resultaten. Daarom hebben beroepsverenigingen minimale normen vastgesteld voor het aantal ingrepen waaraan een ziekenhuis moet voldoen. lees meer

Onze deskundigheid: aantal behandelingen en expertise

In het algemeen is het zo dat hoe meer ervaring een ziekenhuis heeft met een ziektebeeld of ingreep, hoe beter de resultaten. Daarom hebben beroepsverenigingen minimale normen vastgesteld voor het aantal ingrepen waaraan een ziekenhuis moet voldoen. In onderstaande tabel is weergegeven hoe vaak in het Radboudumc een specifieke ingreep is uitgevoerd in 2017 en wat de bijbehorende norm is. Voor alle onderstaande ingrepen is de norm gehaald.
 
Oncologische aandoeningen  Aantal   Norm                 
Aantal operaties bij borstkankerpatiënten 142 50 operaties
Aantal resecties bij colorectaal kankerpatiënten  163   50 resecties
Aantal longresecties 122   20 resecties 
Aantal patiënten bij wie cystectomie bij blaascarcinoom is uitgevoerd 79 20 patiënten
Aantal patiënten bij wie alvleesklierresectie is uitgevoerd 40 20 patiënten
Aantal slokdarmresecties  47 20 resecties 
Aantal operaties bij endeldarmkanker 68 20 operaties
     
Hart-vaataandoeningen  Aantal   Norm 
Aantal patiënten bij wie een AAA-operatie is uitgevoerd (exclusief spoed) 
(AAA= aneurisma van de grote buikslagader)
38 20 patiëntenToelichting op de tabel

Bij het vaststellen van de aantallen hebben we de definities gehanteerd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Een resectie is een operatie waarbij een deel van het betreffende orgaan wordt verwijderd.

De volumenormen voor de oncologische aandoeningen en voor AAA-operaties zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en/of door IGJ (van de hoogste norm is uitgegaan).

Expertise

Niet alleen hoge aantallen zeggen iets over de expertise van een ziekenhuis, soms kan juist hele specifieke expertise u garanderen dat u bij ons aan het goede adres bent. Het Radboudumc is een universitair medisch centrum. In ons ziekenhuis is speciale expertise aanwezig voor de behandeling van patiënten met complexe ziektebeelden. Soms gaat het om ziektebeelden die heel weinig voorkomen en waarvoor u alleen in een universitair medisch centrum terecht kunt. Verschillende van onze specialisten werken daarvoor nauw samen in een multidisciplinair team. Met hun gezamenlijke kennis komen zij tot een behandelvoorstel. De hoofdbehandelaar bespreekt het behandelvoorstel met u.  

ziekenhuis­check.nl

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen biedt via www.ziekenhuischeck.nl meer inzicht in de kwaliteit van zorg van Nederlandse ziekenhuizen. Op de website vindt u objectieve informatie over kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of heropnames. Maar ook over het resultaat van een operatie. lees meer

ziekenhuis­check.nl

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen biedt via de website www.ziekenhuischeck.nl meer inzicht in de kwaliteit van zorg van Nederlandse ziekenhuizen. Op de website vindt u objectieve informatie over kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of heropnames. Maar ook over het resultaat van een operatie. U kunt de resultaten van ieder ziekenhuis op de website bekijken. Ook kunt u ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

Ziekenhuizen bedenken niet zelf welke kwaliteitsinformatie ze verzamelen. Alle cijfers die op deze website staan worden verplicht bijgehouden en aangeleverd aan de overheid. Wij houden prestaties bij over de kwaliteit en resultaten van behandelingen, voor onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut Nederland. Daarnaast wordt er landelijk onderzoek gedaan naar de patiënttevredenheid en houdt ieder ziekenhuis bij hoe snel iemand terecht kan voor een behandeling. Deze gegevens vormen de basis voor de website Ziekenhuischeck.nl.

 • Medewerkers
 • Intranet