Patientenzorg Resultaten Beroerte (CVA)

Beroerte (CVA)

Beroerte (CVA) is de verzamelnaam voor herseninfarct en hersenbloeding. Als gevolg van een herseninfarct of hersenbloeding functioneert plotseling een deel van de hersenen niet meer. Hierdoor kunnen patiënten bijvoorbeeld plotseling niet meer spreken of zijn zij aan één kant van hun lichaam verlamd.

Patiënt­ervaringen beroerte

In 2013 heeft het Radboudumc aan patiënten gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg na een beroerte in het ziekenhuis. De vragenlijst is verstuurd naar 237 patiënten. 89 patiënten (37,6%) vulden de vragenlijst in. Wij gebruiken de resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

bekijk ervaringen

Patiënt­ervaringen beroerte

In 2013 heeft het Radboudumc aan patiënten gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg na een beroerte (Cerebro Vasculair Accident, CVA) in het ziekenhuis. De vragenlijst is verstuurd naar 237 patiënten. 89 patiënten (37,6%) vulden de vragenlijst in. Wij gebruiken de resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

Algemene waardering

  • Patiënten waarderen de zorg na een beroerte met een 8,3.
  • 66% van de patiënten zou het Radboudumc aanbevelen aan familie en vrienden, 32% geeft aan dit waarschijnlijk te doen.
  • De patiënten waren het meest positief over de bejegening van specialisten en verpleegkundigen.
  • Van alle beoordeelde thema’s waren patiënten het minst positief over de informatie over ondersteuning en controles.

Waardering per thema

Hieronder ziet u de patiëntervaringen met de zorg na een beroerte per thema.
Grafiek
Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of patiënten vonden dat artsen aandachtig luisterden. Dit is één van de vragen die valt onder het thema bejegening van specialisten. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in drie categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen.

Herseninfarct overlevingskans

We willen dat de invloed van een herseninfarct op het leven van onze patiënten zo klein mogelijk is. Dat doen we door tijdige diagnose en behandeling en secundaire preventie.

bekijk resultaten

Herseninfarct overlevingskans

We willen dat de invloed van een herseninfarct op het leven van onze patiënten zo klein mogelijk is. Dat doen we door tijdige diagnose en behandeling en secundaire preventie. Uit onderstaande tabel blijkt dat de overlevingskans in het Radboudumc groter is in vergelijking met andere ziekenhuizen De overlevingskans 1 jaar na de infarct is in 2014 verder toegenomen.
Grafiek