Patientenzorg Resultaten Bypassoperatie

Bypassoperatie

De behandeling die het meest wordt uitgevoerd in het Radboudumc is de kransslagader bypassoperatie. In 2013 is de operatie 464 keer uitgevoerd.

Risico op overlijden bypassoperatie

In de onderstaande grafiek ziet u het percentage patiënten dat overlijdt na een bypassoperatie.

bekijk grafiek

Risico op overlijden bypassoperatie

In de onderstaande grafiek ziet u het percentage patiënten dat overlijdt na een bypassoperatie. De blauwe lijn laat de werkelijke sterftecijfers in het Radboudumc zien. De rode lijn geeft de zogenoemde voorspelde sterfte weer, het sterfterisico dat op basis van de complexiteit van de aandoening wordt voorspeld.

Toelichting op de grafiek


Ziekenhuissterfte
Als we spreken over ‘ziekenhuissterfte’ dan bedoelen we daarmee alle patiënten die een hartoperatie hebben gehad en tijdens de opname voor de hartoperatie overlijden. Zo valt een patiënt die na zijn hartoperatie vier maanden in het  Radboudumc blijft en tijdens het verblijf overlijdt, ook onder de ziekenhuissterfte. Een patiënt die kort na het ontslag uit het ziekenhuis overlijdt, valt niet onder de ziekenhuissterfte.

Voorspelde sterfte
De ‘voorspelde sterfte’ (de sterfte die op basis van de complexiteit van de aandoeningen is voorspeld), wordt berekend op basis van de EuroSCORE systematiek. Deze berekent de kans op sterfte bij een hartoperatie. Daarbij wordt rekening gehouden met zogenaamde preoperatieve risicofactoren, zoals leeftijd, chronische ziekten en de lichamelijke conditie van de patiënt. Maar ook met de duur en de moeilijkheidsgraad van de operatie. 

In de loop van de jaren is de kans op sterfte bij een hartoperatie kleiner geworden. Dat komt omdat patiënten beter voorbereid worden. En omdat diagnostiek, operatietechnieken en postoperatieve zorg verfijnd zijn. Daarom is het rekenmodel voor de voorspelde sterfte eind 2011 aangepast. Vanaf die datum is de voorspelde sterfte veel realistischer. Omdat de voorspelde sterfte tot en met 2011 met het oude rekenmodel berekend werd, ziet u een sterke trendbreuk in de grafieken: de voorspelde sterfte in 2012 en 2013 is veel lager. 
 

Kwaliteit bypassoperaties

Elk kwartaal evalueren we de kwaliteit van de uitgevoerde bypassoperaties. De resultaten vergelijken we met andere ziekenhuizen.

Bekijk resultaten

Kwaliteit bypassoperaties

Elk kwartaal evalueren we de kwaliteit van de uitgevoerde bypassoperaties. De resultaten vergelijken we met andere ziekenhuizen.

Slagaderlijke omleiding
Bij operaties in het Radboudumc wordt in 98% van de gevallen een slagaderlijke omleiding aangelegd. Dit verlengt de levensduur van patiënten en zij blijven ook langer vrij van klachten. De internationale norm is 93,6%. 

Wondinfectie
Bij 0,6% van de patiënten treedt er na de bypass in het Radboudumc een ernstige wondinfectie bij het borstbeen op. Dit is iets hoger dan het gemiddelde van 0,5%, maar binnen de norm die wordt gesteld, is het kwalitatief goed (0,3% - 0,7%).

Beroerte met neurologische schade bij ontslag
Bij 0,4% van de patiënten die een bypass ondergaat in het Radboudumc treedt een beroerte op, die ook op het moment van ontslag nog neurologische schade geeft. Hier scoort het Radboudumc lager dan norm van 1,2%.

Nierfalen (ontstaan na de operatie)
In het Radboudumc ontwikkelt 2,1% van de patiënten nierfalen na de operatie; de norm is 3,3%. Het gaat hierbij om patiënten die na de operatie een duidelijke vermindering van hun nierfunctie vertonen en eventueel nierdialyse nodig hebben. Patiënten die al vóór de operatie nierdialyse nodig hadden, worden hierbij niet meegeteld.