Patientenzorg Resultaten Cochleair implantaat (CI)

Cochleair implantaat (CI)

Dove en ernstig slechthorende volwassenen kunnen met een cochleair implantaat (CI) omgevingsgeluiden horen en vaak ook spraak verstaan.

Aantal CI-operaties 2009-2018

De grafiek toont de ontwikkeling in de afgelopen tien jaar van het aantal implantaties en van het aantal patiënten dat wij begeleiden. bekijk grafiek

Aantal CI-operaties 2009-2018

Grafiek
Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling in de afgelopen tien jaar van het aantal implantaties bij kinderen en volwassenen en het aantal volwassenen en kinderen dat wij begeleiden na een implantatie. In 2018 kregen 87 volwassen en 45 kinderen hun cochleair implantaat bij ons. In heel Nederland werden dat jaar bij 570 kinderen en volwassenen CI's geplaatst. In 2018 begeleidden we ongeveer 1900 volwassenen en kinderen met een CI, van de in totaal 8000 kinderen en volwassenen in Nederland met een CI.

Het Radboudumc voert cochleaire implantaties uit sinds 1986. Sindsdien begeleiden we gebruikers met een CI in het revalidatietraject. Dit traject start direct na de operatie en duurt een jaar. Na de revalidatie bieden we levenslange nazorg aan onze patiënten. Dat betekent onder andere dat deze patiënten regelmatig terugkomen voor controles. Hiermee zijn we in de Benelux een van de meest ervaren CI-centra.

Verbetering spraakverstaan door CI

De grafiek toont het gemiddelde spraakverstaan vóór de CI-operatie en 12 maanden erna bij 43 CI-gebruikers. Het gaat hierbij om patiënten die op latere leeftijd slechter zijn gaan horen en een CI kregen in 2012. bekijk grafiek

Verbetering spraakverstaan door CIDeze grafiek toont het gemiddelde spraakverstaan vóór de CI-operatie en 12 maanden erna bij 43 CI-gebruikers. Het gaat hierbij om patiënten die op latere leeftijd slechter zijn gaan horen en een CI kregen in 2012.

Het gemiddelde spraakverstaan vóór CI-implantatie is bij deze groep 29%, maar dit varieert sterk per patiënt. We zien bijvoorbeeld patiënten met een pre-operatieve spraakverstaanscore van 0% maar ook van 50%. Een score van 29% betekent dat een gesprek zonder spraakafzien (liplezen) nagenoeg onmogelijk is.

Na CI-implantatie is het gemiddelde spraakverstaan van deze groep 77%. Een score van 70% of meer gaat vaak samen met de mogelijkheid een telefoongesprek te kunnen voeren. De mate van verbetering met CI varieert en hangt samen met uiteenlopende factoren, bijvoorbeeld hoe lang iemand al doof is of de oorzaak van het gehoorverlies. Zo meten we bijvoorbeeld soms een verbetering met CI van 14% en soms van 80%.

Over de meting

Vóór de CI-operatie en een jaar na de implantatie testen we het verstaan van spraak. Dit meten we door de patiënt korte woorden te laten nazeggen. Deze testen vinden plaats in een stille omgeving, zonder steun van het mondbeeld (liplezen). Op beide momenten wordt daarbij gebruik gemaakt van een hoortoestel, als de patiënt deze draagt. De score wordt uitgedrukt in percentage correct herhaalde klanken. Iemand met een normaal gehoor scoort op deze test 100%.

  • Medewerkers
  • Intranet