Patientenzorg Resultaten Darmziekten: ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Patiënttevredenheid over de zorg

We hebben de patiënttevredenheid gemeten en vergeleken met de acht andere universitaire medische centra. De resultaten komen van patiënten die poliklinisch behandeld zijn aan het einde van 2014 en het begin van 2015. De vragenlijst is verstuurd naar 120 patiënten.

lees meer

Patiënttevredenheid over de zorg

We hebben de patiënttevredenheid gemeten en vergeleken met de acht andere universitaire medische centra. De resultaten komen van patiënten die poliklinisch behandeld zijn aan het einde van 2014 en het begin van 2015. De vragenlijst is verstuurd naar 120 patiënten. 45 patiënten (37,5%) vulden één of meer antwoorden in.

Inspraak van de patiënt

We vinden het belangrijk dat de patiënt zelf een keuze maakt. Bijvoorbeeld over welke behandeling het beste aansluit. Dat doen we door iemand goed en zorgvuldig te informeren over de voor- en nadelen van een behandeling. Voor de eerste afspraak reserveren we daarom veel tijd: drie kwartier. Hierdoor leren we de patiënt en zijn wensen goed kennen en kunnen hem een passend advies geven. 62% van de patiënten geeft aan dat ze tevreden zijn over de inspraak die ze hebben. Het landelijk gemiddelde is een tevredenheid van 53%.

Informatievoorziening door de arts

Bij de afdeling Maag- Darm- en Leverziekten proberen we ervoor te zorgen dat een patiënt zoveel mogelijk dezelfde arts ziet. Dat is prettiger voor de patiënt. Bovendien schept het vertrouwen waardoor we de patiënt beter kunnen begeleiden. Zo'n 76% van de patiënten geeft aan dat ze tevreden zijn over deze informatieverstrekking, landelijk is dat 73%.

Aanbevelen bij vrienden en familie

We besteden veel aandacht aan een goede service en bereikbaarheid. Daarom hebben we een nieuwe IBD-verpleegkundige en een physician assisant aangesteld. Zij ondersteunen de arts. Bijvoorbeeld door telefoontjes sneller te beantwoorden en bij het voorschrijven van medicatie. 63% van de patiënten geeft aan dat ze de polikliniek aanbevelen bij vrienden en familie, het landelijk gemiddelde is 65%. 

Patiënten met bloedarmoede

Patiënten met chronische darmziekte IBD hebben een verhoogd risico op vermoeidheid. Daarom houden we in de gaten of mensen bloedarmoede hebben.

lees meer

Patiënten met bloedarmoede

Laag percentage patiënten met bloedarmoede

Patiënten met chronische darmziekte IBD hebben een verhoogd risico op vermoeidheid. Daarom houden we in de gaten of mensen bloedarmoede hebben. Dat leidt namelijk vaak tot vermoeidheid. We meten bloedarmoede via het percentage hemoglobine (eiwit) in het bloed. Dit hebben we gedaan bij 698 patiënten die drie jaar achter elkaar bij ons in behandeling zijn geweest.In de jaren 2012, 2013 en 2014 is het aantal patiënten met ernstige bloedarmoede steeds verder afgenomen. Van 3% in 2012 tot 1,9% in 2014. Uit Europees wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ernstige bloedarmoede gemiddeld bij 4,6% van de IBD-patiënten voorkomt. Daarnaast komt het iets vaker voor bij patiënten met de ziekte van Crohn dan bij colitis ulcerosa.
Diagnose 

2012  

2013 

2014   

Totaal aantal patiënten

Totaal

 3,0%

2,7%

1,9% 

698 

Colitis ulcerosa

 2,3%

2,7%

1,5% 

448

Ziekte van Crohn

 3,6%

2,7%

2,0% 

260


Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa is een chronische darmziekte. In Nederland hebben ongeveer 30.000 mensen colitis ulcerosa.

lees meer

Ziekte van Crohn

De ziekte van Crohn is een darmziekte. In Nederland hebben ongeveer 20.000 mensen Crohn.

lees meer