Patientenzorg Resultaten ECT-behandeling

Effect van de behandeling

Een groot aantal patiënten geeft aan dat een ECT-behandeling effect heeft gehad. In de periode 2011 – 2015 voelde 75% van de patiënten zich na de behandeling beter dan daarvoor.

lees meer

Effect van de behandeling

Een groot aantal patiënten geeft aan dat een ECT-behandeling effect heeft gehad. In de periode 2011 – 2015 voelde 75% van de patiënten zich na de behandeling beter dan daarvoor. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze beter slapen, meer ondernemen en minder depressieve gedachten hebben. We hebben dit gemeten bij 130 ECT-behandelingen bij patiënten met een matige of ernstige depressie.

Over de meting

We hebben de uitkomsten van de ECT-behandeling gemeten met een vragenlijst (Hamilton Rating Scale for Depression). Door de antwoorden van patiënten kunnen we de ernst van de depressie bepalen. Daarvoor beantwoorden patiënten vragen over hun depressieve klachten, zoals slaapritme, stemming, suïcidale gedachten en  het ondernemen van activiteiten. In een behandelreeks interviewen we de patiënt hier iedere week over. Voor deze resultaten hebben we de antwoorden aan het begin van de behandeling vergeleken met de antwoorden aan het einde van de behandeling. Dit hebben we gedaan bij 130 ECT-behandelingen in de periode 2011 – 2015.

Behandeling Electroconvulsietherapie

Electroconvulsietherapie (ECT) wordt ook wel electroshocktherapie genoemd. Deze behandeling wordt tegenwoordig vooral toegepast als u lijdt aan een depressieve stoornis en niet reageert op gebruikelijke behandelingen met medicatie en psychotherapie.

lees meer